Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Jūnijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Kultūras ziņas
PAR “LATVIJAS VALSTS MEŽI” ATBALSTĪTĀS  KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS 2018 REZULTĀTIEM
 
                                                 
  

Noslēdzies Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātais un administrētais “Latvijas valsts mežu” atbalstītais “Kurzemes kultūras programma 2018” konkurss, kurā ekspertu komisija izskatīja 79 projektu iesniegumus par kopējo pieprasīto summu 257 890,39 EUR.


Š.g. 27.aprīļa sēdē VKKF padome  apstiprināja “Kurzemes kultūras programmas 2018” rezultātus saskaņā ar ekspertu komisijas lēmumu, kas paredz atbalstīt 52 projektu īstenošanu par  kopējo summu 120 000,00 EUR.

 

AR ATBALSTĪTAJIEM PROJEKTIEM VAR IEPAZĪTIES šeit>>>

 

Pirms līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 11.maijam finansējuma saņēmējiem elektroniski jāiesūta precizēta tāme, atbilstoši piešķirtajam finansējuma, uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv


AR PROJEKTA ATSKAITI PAR PIEŠĶIRTO FINANSĒJUMU VAR IEPAZĪTIES šeit>>>
 

Kontakti:


Terēza Strauta - “Kurzemes kultūras programmas 2018” projekta vadītāja, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv, tālrunis 27020793

 

APSTIPRINĀTA „LATVIJAS VALSTS MEŽU” ATBALSTĪTĀ
"KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2018”

 
                                                 
  
Kurzemes plānošanas reģions no šā gada 5. marta līdz 29. martam izsludina Valsts Kultūrkapitāla fonda apstiprinātās mērķprogrammas "Latvijas Valsts mežu" atbalsts kultūras programmām reģionos “Kurzemes kultūras programmu 2018”.

Pieteikumus Kurzemes kultūras programmas konkursā Kurzemes plānošanas reģions pieņem līdz š.g. 29. marta plkst. 12:00  (Publicēts 07.03.2018.)

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā.

Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:
 • Kurzemes vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes un reģiona lokālā mantojuma savdabības saglabāšana;
 • Kurzemes kultūrtelpas līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības sekmēšana, veicinot kultūras pieejamību un sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un saglabāšanā;
 • Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, iedzīvotāju lokālās identitātes stiprināšana;
 • Sabiedrības radošums un līdzdalība lokālo kultūras procesu attīstībā, radot jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas.

Kurzemes kultūras programma ir teritoriāli paplašināta, konkursā tiks pieņemti projektu pieteikumi arī no Engures, Jaunpils, Kandavas un Tukuma novadiem.
 
Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 31. decembrim.
 
“Kurzemes kultūras programmas 2018” Nolikums
 
Projekta pieteikumā jāietver:

1) Pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1);

2) Projekta apraksta forma (Pielikums Nr.2), kurā izklāstīts projekta nepieciešamības pamatojums, informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem, projekta realizēšanas laiks, vieta, mērķauditorija, projekta īstenošanas plāns, paredzamie rezultāti, ko plānots sasniegt, īstenojot projektu, informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu projektu realizācijā, informācija par projekta īstenotājiem, projektā iesaistītās organizācijas un personas;

3) Projekta budžeta tāme (Pielikums Nr.3), tās pamatojums, iespējamie finanšu avoti un ieņēmumi, projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru. Tāmē atsevišķi jānorāda konkursā prasītais finansējums un tā pozīcijas;

4) Projekta vadītāja CV;

Projektam var pievienot arī citus pielikumus pēc iesniedzēja ieskatiem.
 
Projektu pieteikumi jāiesniedz KPR birojos personīgi un elektroniski – ņemot vērā, ka Kurzemes kultūras programmas projekta pieteikums jāsaņem konkursam noteiktajos termiņos:
 
PERSONĪGI:  
Rīgā - Valguma ielā 4a (ieeja no ēkas sāna), 3.stāvs, darba dienās no 9:00 – 16:00, tālrunis 67331492
vai
Kuldīgā – Baznīcas ielā 1, darba dienās no 9:00 – 16:00, tālrunis 63322371  

PA PASTU: KPR birojam Rīgā, Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
 
ELEKTRONISKI: Projekta pieteikumi jāiesniedz PDF formāta kā viens dokuments ar visiem pielikumiem, dokumenta nosaukumā, norādot saīsinātu projekta nosaukumu un iesniedzēju, (piemēram: Masku parāde_biedrība Avots), nosūtot uz e-pasta adresi: kultura@kurzemesregions.lv 
 
Par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu iespējams konsultēties, sazinoties ar  Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāju Terēzu Strautu, tālr. 27020793, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv
 
4.pielikums Projekta finansēšanas līgums
5.pielikums Projekta atskaites sagatavošanas kārtība

PAR “LATVIJAS VALSTS MEŽI” ATBALSTĪTĀS  KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS 2017 REZULTĀTIEM                  

 
                                           

Noslēdzies Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātais un administrētais “Latvijas valsts mežu” atbalstītais “Kurzemes kultūras programma 2017” konkurss, kurā ekspertu komisija izskatīja 103 projektu iesniegumus par kopējo pieprasīto summu EUR 347 425,93.

Š.g. 19.aprīļa sēdē VKKF padome  apstiprināja “Kurzemes kultūras programmas 2017” rezultātus saskaņā ar ekspertu komisijas lēmumu, kas paredz atbalstīt 40 projektu īstenošanu par  kopējo summu EUR 71 265.00 .

 

AR ATBALSTĪTAJIEM PROJEKTIEM VAR IEPAZĪTIES šeit>>>

 

Pirms līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 08.maijam finansējuma saņēmējiem elektroniski jāiesūta precizēta tāme, atbilstoši piešķirtajam finansējuma, uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv


AR PROJEKTA ATSKAITI PAR PIEŠĶIRTO FINANSĒJUMU VAR IEPAZĪTIES šeit>>>
 

Kontakti:


Dace Reinkopa - “Kurzemes kultūras programmas 2017” projekta vadītāja, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv, tālrunis 29110981

Evita Taupmane - “Kurzemes kultūras programmas 2017” grāmatvede, e-pasts:
evita.taupmane@kurzemesregions.lv, tālrunis 26588777

APSTIPRINĀTA „LATVIJAS VALSTS MEŽU” ATBALSTĪTĀ
"KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2017”

 
                                                 
  
Kurzemes plānošanas reģions ar šā gada 1. martu izsludina Valsts Kultūrkapitāla fonda apstiprinātās mērķprogrammas ""Latvijas valsts mežu" atbalsts kultūras programmām reģionos “Kurzemes kultūras programmu 2017”. Pieteikumus Kurzemes kultūras programmas konkursā Kurzemes plānošanas reģions pieņem līdz š.g. 31. martam plkst. 12:00  (Publicēts 01.03.2017.)
 
Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā.

Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:
·         Kurzemes kultūrtelpas līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības sekmēšana, veicinot kultūras pieejamību un sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un saglabāšanā;
·         Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, iedzīvotāju lokālās identitātes stiprināšana;
·         Sabiedrības radošums un līdzdalība lokālo kultūras procesu attīstībā, radot jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas.
Kurzemes kultūras programma ir teritoriāli paplašināta, konkursā tiks pieņemti projektu pieteikumi arī no Engures, Jaunpils, Kandavas un Tukuma novadiem.
 
Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 2017. gada 31. decembrim.
 
Kurzemes kultūras programmas 2017 nolikums.
 
Projekta pieteikumā jāietver:

Pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1);

Projekta apraksta forma (Pielikums Nr.2), kurā izklāstīts projekta nepieciešamības pamatojums, informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem, projekta realizēšanas laiks, vieta, mērķauditorija, projekta īstenošanas plāns, paredzamie rezultāti, ko plānots sasniegt, īstenojot projektu, informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu projektu realizācijā, informācija par projekta īstenotājiem, projektā iesaistītās organizācijas un personas;

Projekta budžeta tāme (Pielikums Nr.3), tās pamatojums, iespējamie finanšu avoti un ieņēmumi, projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru. Tāmē atsevišķi jānorāda konkursā prasītais finansējums un tā pozīcijas;

Projekta vadītāja CV;

Projektam var pievienot arī citus pielikumus pēc iesniedzēja ieskatiem.
 
Projektu pieteikumi jāiesniedz KPR birojos pēc izvēles Rīgā vai Kuldīgā personīgi vai jānosūta pa pastu, kā arī elektroniski, ņemot vērā, ka Kurzemes kultūras programmas projekta pieteikums jāsaņem konkursam noteiktajos termiņos.
 
PERSONĪGI:  
Rīgā, Eksporta ielā 12 – 212 (1. stāvā, ieeja no Alūksnes ielas puses), darba dienās no 9:00 – 16:00, telefons 67331492

Kuldīgā - Pilsētas laukums 3, 2.stāvs (ieeja no sētas puses), darba dienās no 9:00 – 16:00, telefons 29110981
 
PA PASTU: KPR birojam Rīgā, Eksporta ielā 12 – 212, LV-1045
 
ELEKTRONISKI: projekta pieteikumi jāiesniedz PDF formāta kā viens dokuments ar visiem pielikumiem, norādot saīsinātu projekta nosaukumu un iesniedzēju, nosūtot uz e-pasta adresi kultura@kurzemesregions.lv 
 
Par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu iespējams konsultēties, sazinoties ar  Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāju Daci Reinkopu, tel. 29110981, kultura@kurzemesregions.lv
PAR “LATVIJAS VALSTS MEŽI” ATBALSTĪTĀS KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS 2016 REZULTĀTIEM    
    

Noslēdzies Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātais un administrētais “Latvijas valsts mežu” atbalstītais “Kurzemes kultūras programma 2016” konkurss, kurā ekspertu komisija izskatīja 117 projektu iesniegumus par kopējo pieprasīto summu EUR 376 938,71 apmērā.

Š.g. 22. aprīlī Valsts kultūrkapitāla fonda padome nolēma apstiprināt “Kurzemes kultūras programmas 2016” ekspertu komisijas vērtējumu un Kurzemes kultūras programmas projektu konkursā piešķirt finansējumu 62 kultūras projektiem, par kopējo summu EUR 71 260,00.
 
AR ATBALSTĪTAJIEM PROJEKTIEM VAR IEPAZĪTIES ŠEIT>>
 
Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas paredz bagātināt Kurzemes kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, sekmējot Kurzemes reģiona atpazīstamību un nodrošinot Kurzemes vēsturisko kultūrtelpu unikalitāti, lokālās vides un mantojuma savdabības saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu.

Pirms līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 23.maijam, finansējuma saņēmējiem elektroniski jāiesūta precizēta tāme, atbilstoši piešķirtajam finansējuma, uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv.
 
Kontakti:
Dace Reinkopa - “Kurzemes kultūras programmas 2016” projekta vadītāja, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv, tālrunis 29110981

Evita Taupmane - “Kurzemes kultūras programmas 2016” grāmatvede, e-pasts: evita.taupmane@kurzemesregions.lv, tālrunis 26588777

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS IZSLUDINA VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA UN LATVIJAS VALSTS MEŽU ATBALSTĪTO

KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMU 2016
 
Kurzemes plānošanas reģions izsludina pieteikšanos Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” atbalstītajai Kurzemes kultūras programmai.

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas paredz bagātināt Kurzemes kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, sekmējot Kurzemes reģiona atpazīstamību, un nodrošināt Kurzemes vēsturisko kultūrtelpu unikalitātes un lokālās vides un mantojuma savdabības saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu.

Projektu finansēšanai piešķirtais finansējums ir 75 000 EUR. Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2016. gada 1. maija līdz 2016. gada 31. decembrim.

Valsts kultūrkapitāla fonda apstiprinātās ekspertu komisijas sastāvs ir– Ieva Rubeze, Margarita Marcinkēviča, Krista Kalnarāja, Inga Brūvere, Iliāna Veinberga un Jānis Birģelis.

Kultūras programmas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejams Kurzemes plānošanas reģiona interneta mājas lapā www.kurzemesregions.lv, kā arī VKKF interneta mājas lapā www.vkkf.lv.

Skaidrojumus par konkursu un nolikumu var saņemt pie Kurzemes kultūras programmas projekta vadītājas zvanot pa tālruni 63322371 vai 29110981, vai elektroniski, interesējošo jautājumu nosūtot uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv

Pieteikumus Kurzemes kultūras programmas konkursā Kurzemes plānošanas reģions pieņem līdz š.g. 31. martam plkst. 12:00 (vai sūtot pa pastu – līdz 26. martam (pasta zīmogs) . ( Publicēts 01.03.2016.)
 
PERSONĪGI  projektu pieteikumi jāiesniedz pēc izvēles KPR birojos Rīgā vai Kuldīgā,adreses Kuldīga, Pilsētas laukums 3, 2.stāvs (ieeja no sētas puses) vai Rīgā, Eksporta ielā 12 – 212 ( 1. stāvā, ieeja no Alūksnes ielas puses), darba dienās no 9:00 – 16:00, telefons 67331492

vai PA PASTU: KPR birojam Rīgā, Eksporta ielā 12 – 212, LV-1045, (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa, t.i. ne vēlāk kā 26.03.2016).
 
Projekta pieteikumi ir jāiesniedz arī elektroniski (vēlams konvertētu PDF ar visiem pielikumiem), nosūtot uz e-pasta adresi kultura@kurzemesregions.lv
 
Informatīvais seminārs par programmu notiks š.g. 8. martā, plkst. 10:00 Kuldīgas Mākslas namā, 1905. Gada ielā 6.
 
Turpmākai informācijai: Dace Reinkopa
Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāja,
Tālr. 29 110981, e-pasts:
kultura@kurzemesregions.lv

 
PROJEKTU KONKURSA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBU SKATĪT ŠEIT>>
 
PROJEKTU KONKURSA PIETEIKUMA DOKUMENTĀCIJU SKATĪT ŠEIT>>

KULDĪGĀ, 8.MARTĀ PLKST. 10:00 NOTIKS SEMINĀRS PAR PROJEKTU PIETEIKUMU SAGATAVOŠANU VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA UN KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS PROJEKTU KONKURSOS
 

Otrdien, 8.martā, plkst. 10:00 Kuldīgas Mākslas namā notiks informatīvais seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF)  un Kurzemes kultūras programmas 2016. gada projektu konkursu nosacījumiem un atbalstāmajām aktivitātēm.


Mākslas nama adrese: Adrese: 1905. gada iela 6., Kuldīga, LV3301

Aicinām dalībai seminārā visus interesentus, kas plāno sagatavot projektu pieteikumus iesniegšanai VKKF un Kurzemes kultūras programmā! Semināru vadīs VKKF direktors Edgars Vērpe, semināra ilgums – 2 stundas.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Kuldīgas novada Kultūras nodaļas vadītāju Daci Reinkopu  pa tālr.: 29110981 vai elektroniski dace.reinkopa@kuldiga.lv

Pietiekšanās semināram pa e-pastu: dace.reinkopa@kuldiga.lv

INFORMĀCIJU PAR IZSLUDINĀTO KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS PROJEKTU KONKURSU SKATĪT ŠEIT>>
LIELĀKIE PASĀKUMI KURZEMĒ 2016

Kurzemes tūrisma asociācija sagatavojusi informāciju par lielākajiem pasākumiem Kurzemē 2016. gadā.

 
12.SEPTEMBRIS - AKTĪVA UN PASĀKUMIEM BAGĀTA KULTŪRAS DIENA KURZEMĒ!

Sestdien, 12. septembrī, Saldū notiks Kurzemes Dzejas dienas- Liepājas, Ventspils Talsu, Tukuma, Kuldīgas un Saldus puses dzejnieku svētki.

Dzejas dienas atklāšanas īpašais viesis būs dzejnieks, dziesmu tekstu autors un mūziķis Guntars Račs. Svētku laikā būs iespējams apskatīt izstādes, darboties dzejas darbnīcās, baudīt sarunas par dzeju un ieklausīties svētku noslēguma pasākumā „Kāds noslēpums vienmēr ir atklājams” Saldus Mūzikas un Mākslas skolu akustiskajā koncertzālē.

Informāciju un pasākumu programmu skatīt ŠEIT>> 
 
Šajā dienā pirmo reizi norisināsies Kultūras diena Aizputē. Visas dienas garumā Aizputes iedzīvotājiem un viesiem tiks piedāvāta raiba kultūras programma – tā būs gan ērģeļmūzika, gan kora mūzika, kamermūzika un crossover jeb starpžanru mūzika, skanēs arī operešu melodijas, tiks svinēta Raiņa simtpiecdesmitgade un piedāvāts ielūkoties mūziķa profesijā no otras puses. Pieci notikumi piecās dažādās norises vietās ar kopīgu moto: IEKLAUSIES! Sadzirdi iedvesmu!

Sestdien, 12. septembrī, Kuldīgas novada Padurē pie Padures muižas klēts norisināsies pasākums“Jautrā mašīntalka Padurē”ar gadatirgu, izstādēm, koncertiem, radošajām darbnīcām un iespēju darbībā redzēt īstu darbojošos kuļmašīnu. Pasākumu vadīs un mašīnista lomā iejutīsies Liepājas teātra aktieris Viktors Ellers.

Pasākums sāksies plkst. 15:00 ar rudens gadatirgu, kurā gaidīti visi, kam ir ko tirgot, un izstādēm, kurās piedalīsies arī Padures aušanas pulciņš “Andava”. Pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties radošajās darbnīcās par graudu un salmu tēmu, uzzināt, kā izskatās labības kūlīši, kā sasiet statiņus, iemācīties darināt salmu gredzenus.

Plkst. 17:00 iedarbinās pasākuma vaininieci – kuļmašīnu. Kuļmašīna kādreiz reāli darbojusies Kuldīgas novada Rumbas pagastā. Iegādes brīdī tā nebija darba kārtībā, bet trīs gadu laikā pilnībā atjaunota, pateicoties biedrībai “Padure” un sponsoru atbalstam. Pasākuma saviesīgajā daļā pasākuma apmeklētājus cienās ar talkas zupu.

Paralēli pasākumam būs apskatāma Padures klēts un tajā iekārtotā ekspozīcija par Padures pagasta vēsturi.

Minētie pasākumi tiek organizēti Pasākums saņēmis Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” Kurzemes kultūras programmas līdzfinansējumu. Programmu Valsts Kultūrkapitāla fonds īsteno sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu.
 
 
12. septembrī plkst. 14:00 Zlēku Kultūras namā notiks rakstnieces Laimdotas Sēles grāmatas "Zlēkas. Laiki un likteņi" atvēršana. Pasākumā uzstāsies ne tikai izdevuma autore, bet arī vēsturniece Ingrīda Štrumfa un mācītājs Jānis Kalniņš. Grāmata tapusi četru gadu laikā, un apjomīgajā pētījumā iekļauti fakti no seniem laikiem līdz mūsdienām – šim pavasarim. Laimdota Sēle tikusies ar daudziem Zlēku pagasta iedzīvotājiem, pētījusi arhīva materiālus, tādēļ viņas sarakstītā grāmata ir vairāk nekā 700 lappušu bieza. 

Plkst. 16:00 Zlēku evaņģēliski luteriskajā draudzē sāksies koncerts. Muzicēs Rīgas pūtēju kvintets, soliste Laura Teivāne (soprāns), pie klavierēm – Ludmila Kamiševa.

Sīkāka informācija ŠEIT>>

Sestdien, 12. septembrī, plkst. 14.00 Kuldīgas novada Gudenieku pagasta kultūras namā atzīmēs etnogrāfiskā ansambļa “Gudenieku suiti” 50 gadu jubileju. Ansambli 1965. gadā izveidoja un līdz šim brīdim vada Lidija Jansone. 

Ansambli raksturo suitiem raksturīgais, etnogrāfiskais dziedāšanas stils un tam atbilstošs izpildījuma veids. Īpašu uzmanību vienmēr piesaista senais daudzbalsības veids - burdondziedāšana, kas izsenis raksturīga suitu tradicionālai kultūrai un līdz mūsdienām pārmantota un saglabāta, tikusi nodota no paaudzes paaudzē.

Etnogrāfiskais ansamblis ‘Gudenieku suiti” kopj senās suitu sadzīves tradīcijas, pēta bagātīgi fiksēto folkloras materiālu, daudzas ansambļa repertuāra dziesmas, tāpat kā tautas dziesmas, pārmantotas mutvārdu ceļā no mātēm un vecmāmiņām, tēviem un vectētiņiem. Pateicoties tam, tuvu un tālu aiz suitu robežām izrādītas Jāņu svinēšanas tradīcijas, līdz pat mūsdienām gandrīz bez izmaiņām no senatnes atnācis kāzu rituāls, kura kopšanai un saglabāšanai ierādīta īpaša vieta gan „Gudenieku suitu” repertuārā, gan visa suitu novada kultūrvēsturē.
 

PAR VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA UN LATVIJAS VALSTS MEŽU ATBALSTĪTĀS KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS 2015 REZULTĀTIEM

Šā gada 30. aprīlī noslēdzās Latvijas valsts mežu atbalstītās Kurzemes kultūras programmas 2015” konkurss, kurā komisija atbalstīja un līdzfinansējumu piešķīra 45 projektu pieteikumiem, kas tiks realizēti Kurzemē.

Kopējais piešķirtais finansējuma apjoms, kas tika sadalīts ideju realizēšanai, ir EUR 72696,00

AR ATBALSTĪTAJIEM PROJEKTIEM VAR IEPAZĪTIES ŠEIT>>


Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas paredz bagātināt Kurzemes kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, sekmējot Kurzemes reģiona atpazīstamību un nodrošināt Kurzemes vēsturisko kultūrtelpu unikalitātes un lokālās vides un mantojuma savdabības saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu.

Ekspertu komisija vērtēja 113 konkursā iesniegtos projektu pieteikumus, kas tika izvērtēti atbilstoši šī gada konkursa nolikuma prioritātēm.

Finansējuma saņēmējiem līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu jānoslēdz līdz šā gada 22. maijam, pirms tam elektroniski iesūtot precizētu tāmi uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv. Līgumu slēgšana notiks Rīgā, Eksporta iela 12-212 (1. stāvs, ieeja no Alūksnes ielas), telefons 67331492, darba dienās no 9:00 – 16:00.

NOSLĒGUSIES PIETEIKŠANĀS VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA UN LATVIJAS VALSTS MEŽU ATBALSTĪTAJAI KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAI 2015

Šodien, 10.aprīlī, noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” atbalstītajai Kurzemes kultūras programmai, kuru pirmo reizi administrē Kurzemes plānošanas reģions.

Projektu finansēšanai piešķirtais finansējums ir 76 522 EUR, un tam pieteikti 112 kultūras projekti.

Ar iesniegtajiem projektiem Valsts Kultūrkapitāla fonda apstiprinātā ekspertu komisija iepazīsies līdz 28.aprīlim, kad lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts ekspertu  padomes sēdē.

Kā jau iepriekš minēts, Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas paredz bagātināt Kurzemes kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, sekmējot Kurzemes reģiona atpazīstamību, un nodrošināt Kurzemes vēsturisko kultūrtelpu unikalitātes un lokālās vides un mantojuma savdabības saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu
 
Papildus informācijai:
Dace Reinkopa,
KPR Reģionālā kultūras plānotāja, 
Tālr. 29 110981, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS IZSLUDINA VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA UN LATVIJAS VALSTS MEŽU ATBALSTĪTO

KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMU 2015
 
Kurzemes plānošanas reģions izsludina pieteikšanos Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” atbalstītajai Kurzemes kultūras programmai.
 
Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas paredz bagātināt Kurzemes kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, sekmējot Kurzemes reģiona atpazīstamību, un nodrošināt Kurzemes vēsturisko kultūrtelpu unikalitātes un lokālās vides un mantojuma savdabības saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu
 
Kurzemes plānošanas reģions tiesības administrēt Kurzemes kultūras programmu ieguvis pirmo reizi. Projektu finansēšanai piešķirtais finansējums ir 76 522 EUR. Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2015. gada maija līdz 2015. gada 31. decembrim.

Valsts kultūrkapitāla fonda apstiprinātās ekspertu komisijas sastāvs ir sekojošs – Atis Egliņš –Eglītis, Guna Millersone, Anita Vaivade, Jānis Puriņš, Baiba Mūrniece, Jānis Birģelis.
 
Kultūras programmas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejams Kurzemes plānošanas reģiona interneta mājas lapā www.kurzemesregions.lv, kā arī VKKF interneta mājas lapā www.vkkf.lv.

Skaidrojumus par konkursu un nolikumu var saņemt pie Reģionālā kultūras plānotāja KPR birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā, darba dienās no 9.00 – 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 63322371 vai 29110981, vai elektroniski, interesējošo jautājumu nosūtot uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv
 
Kultūras programmas projekta pieteikumi iesniedzami līdz 2015. gada 10. aprīlim plkst. 12:00 KPR birojā personīgi vai nosūtāmi pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa).

Adreses: Kuldīga, Pilsētas laukums 3, 2.stāvs (ieeja no sētas puses), LV-3301 vai Rīgā, Eksporta ielā 12 – 212 ( 1. stāvā, ieeja no Alūksnes ielas puses), LV-1045, darba dienās no 9:00 – 16:00, telefons 67331492
 
Turpmākai informācijai: Dace Reinkopa
Kurzemes plānošanas reģiona kultūras speciāliste
Tālr. 29 110981, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv
 

 
 
ATKLĀTĀ APSPRIEŠANA PAR INICIATĪVU ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS KVALITATĪVA TŪRISMA ZĪMI
 
Līdz 2012.gada 13.jūlijam Eiropas Komisija organizē sabiedrisku apspriešanu par iniciatīvu attiecībā uz Eiropas kvalitatīva tūrisma zīmi. 

Apspriešanas mērķis:

Pašlaik tiek īstenotas visdažādākās valsts un privātas iniciatīvas, kuru mērķis ir definēt principus un kritērijus, kurus Eiropas tūrismā ieinteresētās personas varētu izmantot kvalitatīva tūrisma ES attīstīšanai un nodrošināšanai ES.

Tomēr šajās kvalitātes sistēmās trūkst saskaņotības un koordinācijas, jo parasti to pamatā ir atsevišķi nozares vai teritoriāli mērķi un tās izstrādātas bez vienotas Eiropas mēroga pieejas.

Šī sadrumstalotība, iespējams, ir viens no šķēršļiem, kas liedz panākt ES līmeņa nosacījumus augstas kvalitātes tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai visā Eiropā un var kaitēt Eiropas tūrisma nozares konkurētspējai.

Kā vienu no iespējamiem pasākumiem Komisija ir iecerējusi priekšlikumu par Eiropas kvalitatīva tūrisma zīmi, — tā varētu nodrošināt lielāku caurskatāmību un saskaņotību kvalitātes novērtēšanā ES līmenī. Eiropas zīme norādītu uz tām esošajām un turpmāk no jauna izveidotajām tūrisma kvalitātes sistēmām, kuras atbilst vienotajiem Eiropas kritērijiem.

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas darīt zināmu savu viedokli, atbildot uz aptaujas jautājumiem.
 
Informācija par sabiedrisko apspriedi pieejama tiešsaistē 
 
 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/public-consultation-etq/index_lv.htm
LIEPĀJAS KULTŪRAS PĀRVALDE IZSLUDINA 2014.GADA PROJEKTU KONKURSA PIRMO KĀRTU
 
Liepājas Kultūras pārvalde no 13. janvāra izsludina projektu konkursa 1. kārtu, paredzot sadalīt 21 343 eiro lielu līdzfinansējumu, kas ir par 7114 eiro vairāk nekā pagājušajā gadā.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt līdz 14. februārim pulksten 12:00. Rezultāti būs zināmi pēc 28. februāra.


2014. gada projektu konkursa prioritāte ir kultūras aktivitātes un procesi, kas:

1.1. piedāvā jaunu un inovatīvu ideju realizēšanu Liepājā, kas atšķiras no ikdienas kultūras piedāvājuma, spēj radīt intrigu un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā;
1.2. vērstas uz Liepājas kultūras vērtību (mantojums, mūzika, māksla, kino, teātris, dizains un arhitektūra) apzināšanu, izpēti, dokumentēšanu vai popularizēšanu Liepājas, Latvijas un starptautiskā mērogā;
1.3. veicina starptautisku pieredzi un viedokļu apmaiņu, uz Liepāju atvedot kultūras nozares profesionāļus, nodrošinot viņu meistarklases, lekcijas, seminārus.

Projektu konkursa mērķis ir:

1.1.1. noteikt Liepājas pilsētai piemērotākos un atbilstošākos kultūras projektus, kas veicinātu kultūrvides attīstību pilsētā;
1.1.2. veicināt jaunrades procesus, Liepājas pilsētas kultūras kontaktu attīstību, inovatīvu un starpnozaru projektu realizāciju;
1.1.3.   veicināt kultūras norišu kvalitāti un dažādību;
1.1.4.   veicināt kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai.
 
Saskaņā ar nolikumu pirmās kārtas projektiem jātiek realizētiem no 2014. gada 15. marta līdz 1. septembrim.

Visa informācija par projektu konkursu atrodama mājas lapā: www.liepajaskultura.lv sadaļā "projekti".
 
Krista Kalnarajāja
LPPI „Kultūras pārvalde” attīstības projektu vadītāja
IZSLUDINA PIETEIKŠANOS LIEPĀJAS KULTŪRAS BALVAI 2013
 
No šī gada 13. janvāra Liepājas Kultūras pārvaldē var iesniegt pretendentu pieteikumus par notikumiem, sasniegumiem vai spilgtām idejām kultūrā, kas realizētas Liepājā 2013. gadā un kuras ir ļāvušas Liepājas vārdam izskanēt Latvijas un starptautiskā mērogā.

Pieteikumus Liepājas Kultūras pārvaldē var iesniegt līdz 3. februārim pulksten 12:00, pirms tam rūpīgi iepazīstoties ar nolikumu un aizpildot pieteikuma anketu.


Liepājas Kultūras balvas iedibnātāja un idejas autore ir teju viņsaulē aizgājusī Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, kas daudzu gadu garumā rūpējās par kultūras nozari Liepājā.

Šogad Liepājas Kultūras balvas pasniegšanas ceremonija notiks 28. februārī. Liepājas Kultūras balvas pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona (kolektīvs, individuāls sasniegums, pasākums vai norise, kas apliecina izcilību, kreativitāti un nodrošinājis pozitīvu Liepājas publicitāti Latvijas, Eiropas vai pasaules mērogā). Pretendentus balvai var izvirzīt gan fiziskas, gan juridiskas personas, pamatojot pretendenta sasniegumus ar aprakstu un materiāliem, kas šo sasniegumu pierāda (diplomi, goda raksti, publikācijas masu medijos utt.).

Atbilstoši nolikumam noformētus un sagatavotus pieteikumus Liepājas Kultūras balvai var iesniegt Liepājas Kultūras pārvaldē, Liepājas Latviešu biedrības namā, 2. stāvā, 96. kabinetā. Balvas nolikums pieejams internetā: www.liepajaskultura.lv un Liepājas Kultūras pārvaldē. Tālrunis informācijai: +37163483939.

Pirmo Liepājas Kultūras balvu par 2011. gada veiksmīgo sezonu saņēma Liepajas teātris. Žūrija izlēma balvas fondu – 3000 latu pasniegt Liepājas teātra kolektīvam.

Pagājušajā gadā Liepājas muzeja lielajā zālē, pulcējoties apmēram septiņdesmit aicinātajiem viesiem un nominētajām personām, 8. marta pēcpusdienā Liepājas Kultūras balva un 1000 latu naudas čeks tika pasniegts Liepājas Simfoniskajam orķestrim par iniciatīvu, veicinot latviešu mūsdienu orģinālmūzikas radīšanu un izcilu ieguldījumu Liepājas kultūras vēsturē, par Kristapa Pētersona un Ērika Ešenvalda Liepājas koncertiem un to spožu izpildījumu.Kā arī balvu saņēma Dace Bluķe par koncertcikla "Iededz gaismu!", festivāla "Via Baltica" un Starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla projektu realizēšanu, nodrošinot kvalitatīvas mūzikas piedāvājumu Liepājā.

 
  

Liepājas Kultūras balva un 200 latu naudas čeks tika pasniegts:
 • Ingrīdai Lūrei par iniciatīvu, izveidojot Liepājā jaunu kultūras tradīciju – baletmeistara Leona Brunava piemiņai veltītu 1. Starptautisko Bērnu baleta un deju festivālu.
 • Sandrai Vensko par iniciatīvu – jauna literārā žurnāla "Vārds" radīšanu un izdošanu, veicinot kvalitatīvu literatūras procesu norisi un attīstību Liepājā un Latvijā.
 • Ilzei Balodei par izciliem jauktā kora "Laiks" sasniegumiem koru skatēs, par iniciatīvu, un māksliniecisko kvalitāti, izveidojot koncertuzvedumu "Putni" un atskaņojot G.F.Hendeļa oratoriju "Mesija".
 • Ilzei Valcei par izcilu kora "Intis" 25. jubilejas koncertu "Paralēles", Latvijas jauno, talantīgo komponistu piesaisti oriģinālkompozīciju radīšanā koriem un Liepājas pilsētas un novada koru virsvadību gatavošanās procesā XXV Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem.
 • Liepājas Metalurgu Tautas teātra režisorei Dainai Kandēvicai par Raiņa lugas "Pūt, vējiņi!" izcilu interpretāciju, iegūstot titulu "Gada izrāde 2011".
Liepājas Kultūras balva tika pasniegta arī Laurai Kravecai par augstāko apbalvojumu "Lidices rozi" Čehijas 40. starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2012". Pārējie, kas bija nominēti Liepājas Kultūras balvai, saņēma pateicības par radošajiem sasniegumiem, popularizējot Liepājas vārdu un kultūru. Klātesošos priecēja mūziķa Goran Gora un viņa draugu uzstāšanās.

Krista Kalnarāja
LPPI „Kultūras pārvalde” attīstības projektu vadītāja
www.liepajaskultura.lv
IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS APBALVOJUMAM "LAIKS ZIEDONIM!"

6. janvārī, Zvaigznes dienā, Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” izsludina pieteikšanos Apbalvojumam „Laiks Ziedonim!”, kura ietvaros tiek meklēti un cildināti cilvēki par izcilību jaunradē jomās, kas dzejniekam Imantam Ziedonim ir bijušas svarīgas.

Apbalvojumu plānots pasniegt piecās nominācijās, un tā mērķis ir iedvesmot un iedrošināt latviešus visā pasaulē.

Apbalvojums tiks pasniegts 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā īpašā Cildināšanas ceremonijā. Par Apbalvojuma naudas balvām rūpējas Borisa un Ināras Teterevu fonds.
 
Vairāk informācijas šeit>> 
FOTOIZSTĀDE "EZERI NĀKOTNEI"
 
No 1. novembra Skrundas kultūras namā , apskatāma, ceļojošā foto-izstāde „Ezeri nākotnē”

Tā veidota Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.- 2013 . gadam līdzfinansētā projekta „Pārrobežu sadarbība ezeru ilgtspējīgai apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā”. Izstādes mērķis ir pievērst plašākas publikas uzmanību uz to, cik nozīmīgi ikvienam  no mums iesaistīties ezeru izpētē, apsaimniekošanā, vides sakārtošanā, lai šis brīnišķīgais dabas resurss  kalpotu mums pēc iespējas ilgāk un būtu par mājvietu un patvērumu  gan pašā ezerā, gan pie ezera mītošiem dzīvniekiem un augiem.
 
Projekta ietvaros  tiek veicināta  dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga apsaimniekošana ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā, kā arī veidota plašākas publikas izpratne par ezeru apsaimniekošanu un izpētes jautājumiem, tā piemēram, ir izstrādātas „Ezeru sabiedriskā monitoringa” vadlīnijas, tai skaitā ezeru novērojumu darba lapas, kuras iespējams izmantot gan vietējām skolām, bērniem mācoties bioloģiju, gan jebkuram interesentam , kurš vēlas izpētīt ezera vidi un tajā notiekošos procesus.


Izstāde jau viesojosies projekta partnera institūcijās Saldū, Liepājā, Durbē, Talsos, Mērsragā, un Kuldīgā.

Skrundas kultūras namā izstāde būs apskatāma līdz 2014. gada janvārim, un turpmāk tā būs apskatāma ikvienā Kurzemes plānošanas reģiona kultūras institūcijā.
 
Foto un informāciju sagatavoja:
Skrundas k.n. mākslinieciskās daļas vadītāja un
KPR  kultūras plānošanas speciāliste Irita Timbare
 28. SEPTEMBRĪ TIEK ORGANIZĒTS MĀKSLAS TIRGUS


Dizaina un interjera preces, Brik koka lampas, mēbeles, košas un dekoratīvas gleznas dažādu mākslinieku izpildījumā, māla un porcelāna trauki, rotas un aksesuāri ar etnogrāfiskiem rakstiem – tas viss un daudz kas cits būs pieejams sestdien, 28. septembrī notiekošajā mākslas tirgū. Ikviens interesents tiek aicināts no pulksten 10:00 līdz 17:00 radošajā telpā „Ideju bode”, Teodora Breikša ielā 41, Liepājā (pie Annas tirgus).

Pagājušā gada rudenī tika izveidota radošā telpa „Ideju bode” ar mērķi apzināt jaunus un talantīgus, kā arī sevi jau pierādījušus māksliniekus, dizainerus, dažādu arodu pratējus, kas pircējiem vēlas piedāvāt savus darinājumus. Nepilna gada laikā ir izveidojusies sadarbība ar vairāk kā divdesmit māksliniekiem un radošiem cilvēkiem, kuru darbus ir iespēja iegādāties gan internetā www.idejubode.lv, gan „Ideju bodes” telpās.

28. septembrī tiek organizēts šoruden pirmais mākslas tirgus, kurā varēs iegādāties Guntara Mazika restaurētas mēbeles, Brik koka lampas, kas kļūst arvien populārākas arī starptautiskā tirgū, Iritas Timbras, Zanes Bluķes, Līvas Blumfeldes, Annas Bespalovas, Gintas Stavrovskas, Ivonnas Kalitas, Diānas Krūmiņas, Edītes Bernatovičas, Ingas Liepnieces un citu mākslinieku gleznas, Madaras un Lienes Petrovicas rotas, Sigitas Meļķes aksesuārus, mākslinieces Sanitas Ābelītes porcelāna darbus un daudz citu interesantu darbu, kas lieliski iederēsies interjerā un būs noderīgi sadzīvē.

Mākslas tirgus apmeklētājus aicina ne tikai iegādāties mākslinieku darinājumus, bet arī apmeklēt radošo telpu „Ideju bode”, lai novērtētu un iepazītos ar radošo liepājnieku talantu, izdomu un spēju realizēt savas idejas.

Visi laipni aicināti!
 
Sekojiet mums: www.facebook.co/idejubode www.twitter.com/idejubode
LIEPĀJAS KULTŪRAS PĀRVALDE IZSLUDINA OTRO PROJEKTU KONKURSU

Līdz šī gada 2. septembrim pulksten 12:00 organizācijas var iesniegt savus projektu pieteikumus Liepājas Kultūras pārvaldes izsludinātajam konkursam.

Saskaņā ar nolikumu no konkursa var saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējām viena projekta izmaksām, bet atbalsts nevar pārsniegt 2000 latu.


Šogad Liepājas Kultūras pārvalde organizē divus konkursus, lai līdzfinansējumu varētu saņemt arī tās idejas, ko organizācijas Liepājā vēlas realizēt gada pirmajos mēnešos līdz marta beigām. Tas ļaus nodrošināt kultūras norišu daudzveidību visa gada garumā.

2013. gada projektu konkursa prioritāte ir kultūras aktivitātes un procesi, kas:

1.1. piedāvā jaunu un inovatīvu ideju realizēšanu Liepājā, kas atšķiras no ikdienas kultūras piedāvājuma, spēj radīt intrigu un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā;

1.2. vērstas uz Liepājas kultūras vērtību (mantojums, mūzika, māksla, kino, teātris, dizains un arhitektūra) apzināšanu, izpēti, dokumentēšanu vai popularizēšanu Liepājas, Latvijas un starptautiskā mērogā;

1.3. veicina starptautisku pieredzi un viedokļu apmaiņu, uz Liepāju atvedot kultūras nozares profesionāļus, nodrošinot viņu meistarklases, lekcijas, seminārus.
 
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas Liepājas Kultūras pārvaldē (darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00), kā arī interneta mājas lapā www.liepajaskultura.lv sadaļā „Projekti”.

Projektu pieteikumi pēc konkursa izziņošanas savlaicīgi (līdz 2013. gada 2. septembrim pulksten 16:00) jāiesniedz Liepājas Kultūras pārvaldē personīgi vai jānosūta pa pastu. Projekta pieteikuma pasta zīmogs ir 2013. gada 30. augusts.
 
Krista Kalnarāja
LPPI „Kultūras pārvalde” attīstības projektu vadītāja 
RAKSTNIEKA EGONA LĪVA PIEMIŅAS BALVA "KRASTA ĻAUDIS”

Latvijas Rakstnieku savienība, Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija un Latvijas Jūras akadēmija izsludina konkursu par Egona Līva piemiņas balvu ”Krasta ļaudis”.

Piemiņas balvu ”Krasta ļaudis” piešķir trijās kategorijās:
par labāko skolu jaunatnes literāro darbu;
par labāko grāmatu latviešu valodā 2012/2013;
par literāru veikumu jūrniecības popularizēšanā Latvijā 2012/2013.
 
Mērķis: veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu, viņa
literāro mantojumu un devumu jūrniecības popularizēšanā.
 
Rīkotāji:
Latvijas Rakstnieku savienība;
Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde;
Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija;
Latvijas Jūras akadēmija.
 
Dalībnieki:
Latvijas vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi (10.–12. klašu grupa): atsevišķi NOLIKUMS “Rakstnieka Egona Līva 3. literārās prēmijas radošo darbu konkurss”;
autori, kuriem iznākušas grāmatas latviešu valodā Latvijā un ārpus tās
2012./2013. gadā;
Personas, kuras realizējušas literāras idejas par jūrniecības tēmu ar literatūru saistītās
jomās un popularizējušas jūrniecību 2012./2013. gadā.
     
 
Darbu iesniegšana nominācijā “Labākais radošais darbs”:
darbi jāiesūta līdz 2013. gada 15. augustam elektroniski, e-pasts: krasta.laudis@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru. Darbam jābūt ar norādi: ”Rakstnieka Egona Līva 3. literārās prēmijas radošo darbu konkurss”.
 
Darbu izvirzīšana apbalvošanai “Labākā grāmata”:
nominācijai “Labākā grāmata” var izvirzīt prozas, eseju krājumus, kas tapuši laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 1. jūlijam.

Grāmatas nominācijai “Labākā grāmata” var pieteikt juridiskas personas; e-pasts rakstnieki@apollo.lv, ar norādi ”Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva”.

Darbu izvirzīšana nominācijai līdz 2013. gada 15. augustam.

Grāmatu iesniegšana Latvijas Rakstnieku savienībā Rīgā, Lāčplēša 48/50 vai Liepājā, Rožu laukumā 5/6, 84. kab.
 

Darbu izvirzīšana apbalvošanai:
autorus nominācijā “Labākā realizētā literārā ideja” var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas; e-pasts rakstnieki@apollo.lv, ar norādi ”Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva”.
 
Darbu vērtēšanas komisija:

Ilgonis Bērsons, literatūrzinātnieks
Ēriks Hānbergs, publicists
Ieva Kolmane, literatūrkritiķe, tulkotāja
Andrejs Migla; rakstnieks
Sandra Vensko, rakstniece
Maija Kalniņa, Liepājas kultūras pārvaldes kultūras projektu vadītāja,
Jānis Bērziņš, Latvijas Jūras akadēmijas rektors.


Apbalvošana 2013. gada 20. septembrī, svinīga balvu “KRASTA ĻAUDIS” pasniegšana
Liepājas pilsētā.

Balvu fonds Ls 1000.
 
 
PIEMIŅAS BALVA ”KRASTA ĻAUDIS”
 
Rakstnieka Egona Līva 3. literārās prēmijas radošo darbu konkurss
 
Mērķis:
1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu.
2. Attīstīt skolēnu radošā darba iemaņas.
 
Rīkotāji:
Latvijas Rakstnieku savienība;
Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde;
Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija.
 
Dalībnieki:
Latvijas vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi (10.–12. klašu grupa).
 
Tēmas:
Brīva tēmas izvēle, kas atbilst konkursa moto „Krasta ļaudis”.
 
Žanrs: proza.
 
Vērtēšanas kritēriji:
 • darba sasaiste ar jūras tēmu,
 • satura mērķtiecīgs izklāsts un domu oriģinalitāte,
 • latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana:
Darbi jāiesūta līdz 2013. gada 15. augustam elektroniski, e-pasts: krasta.laudis@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru. Darbam jābūt ar norādi: “Rakstnieka Egona Līva 3. literārās prēmijas radošo darbu konkurss”.
 
Kontakttālrunis: 26305398
 
Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Normunds Dzintars – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs.

Vērtēšanas komisija:
Ēriks Hānbergs,
Anda Kuduma,
Baiba Lāma,
Kristīne Roze,
Marina Šķilvalte.
 
Apbalvošana 2013. gada 20. septembrī, svinīga balvu pasniegšana Liepājā

Balvu fonds:
      1. vieta – Ls 70
      2. vieta – Ls 50
      3. vieta – Ls 30

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības, un rīko radošas meistardarbnīcas konkursa dalībniekiem.
 
 
 
 
17.AUGUSTĀ NOTIKS FESTIVĀLS "SALDUS SAULE"

Arī šogad Latvijas mzikas cienītājus pulcēs leģendārais mūzikas festivāls „Saldus saule”. 17.augustā Saldus Kalnsētas parka estrādē uzstāsies grupas „Pērkons” un „Opus Pro”, dziedātāji Dons ar grupu, Fēlikss Ķiģelis un Aivars Brīze, kā arī vairāki citi Latvijā iemīļoti mūziķi.

Biļetes uz pasākumu būs iespējams iegādāties no 1.augusta visās „Biļešu Servisa” tirdzniecības vietās. Pirmo 500 biļešu cena - 5 lati, vēlāk tās būs dārgākas. 

Festivāls „Saldus saule” radies 1987.gadā ar mērķi godināt saldenieku, izcilo ģitāristu, komponistu un grupas „Līvi” dibinātāju Ēriku Ķiģeli. Kopš vairs nenotiek „Liepājas Dzintars”, „Saldus saule” ir senākais un vienīgais klasiskais Latvijas rokfestivāls, un tajā gadu gaitā piedalījusies lielākā daļa labāko mūsu valsts grupu un dziedātāju.

Turpinot pirms gandrīz trim gadu desmitiem aizsāktās tradīcijas, gleznainajā Kalnsētas parka estrādē atkal skanēs latviešu rokmūzika, un kopā sanāks visu vecumu skatītāji, lai baudītu gan sen iemīļotas dziesmas, gan mūziķu jaunāko veikumu. 
 
Festivāla organizētājs
Uldis Akselrods
LIEPĀJAS DIZAINA UN MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅI ATGRIEŽAS AR SASNIEGUMIEM
 
Pateicoties valsts Kultūrkapitāla fonda radošo braucienu atbalsta programmai, Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas pārstāvji piedalījās 21. Eiropas Liceju parlamenta juveliermākslas konferencē – asamblejā, no kuras atgriezušiesar godalgoto 2. vietu Power Point prezentāciju konkursā.

Prezentāciju sagatavoja skolas audzēkņi – Laura Kazderaviča, Aivis Bērznieks, Andris Kreicburgs un Diāna Jakimaviča. Pasniedzējs Edijs Ābele.

 

Katru gadu kādā no Eiropas valstīm – partnerskolām, Eiropas Liceju Parlaments (P.L.E.) rīko konferenci - asambleju, kuras ietvaros notiek juveliermākslas konkurss, kā arī semināri par izglītību un sadarbības iespējām juveliermākslā. 21. Eiropas Liceju parlamenta asamblejā piedalījās 17 skolas no desmit valstīm: Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Portugāles, Slovākijas, Spānijas, Latvijas.

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola jau no 1996. gada darbojas Eiropas Liceju Parlamentā (juveliermākslas skolas no Eiropas) kā partnerskola, no 2000. gada uzņemta oficiāli. Šī organizācija katru gadu organizē Ceļojošo juveliermākslas izstādi ar audzēkņu radītiem darbiem visās partnerskolās mācību gada laikā un noslēdzas tajā valstī, kur tiek organizēts P.L.E. Juveliermākslas konkurss – konference.
Asamblejas laikā tiek rīkots rotu, projektu konkurss un Power Point prezentāciju konkurss – izstāde ar darbu novērtēšanu un balvu pasniegšanu. Rotas tiek izgatavotas katrā skolā uz vietas un vestas uz šo konkursu. Šis konkurss – izstāde sniedz unikālu iespēju novērtēt sevi un citus Eiropas mākslas un dizaina kontekstā.

Piedaloties P.L.E. Juveliermākslas konkursos, LMV audzēkņi ir guvuši ievērojamus rezultātus - godalgotas vietas:1999. un 2001. gadā Kaspars Millers ieguva 1. vietas Itālijā, savukārt 2006. gadā Romāns Vilkovs 2. vietu Skotijā, 2008. gadā Ēriks Fabricius – 1. vietu Itālijā, 2009. gadā Vladislavs Zverevs 3. vietu Latvijā, 2010. gadā Jānis Bunka 2. vietu Beļģijā. Gūtas atzinības no Kultūras ministrijas.

Audzēkņi darbus P.L.E. konkursiem profesionāli sagatavo metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāja Andra Garokalna un nodaļas pedagoga Edija Ābeles vadībā.
 
 
Sanda Liepa – Vjakse
LDMV projektu vadītāja
www.ldmv.edu.lv
 
 
LĪDZ AR JAUNO TRAMVAJA LĪNIJU LIEPĀJĀ ATKAL SĀKS KURSĒT KULTŪRAS TRAMVAJS
 
Pēc gada pārtraukuma līdz ar jaunās tramvaja līnijas atklāšanu Liepājā sāks kursēt īpašais Kultūras tramvajs. Tas būs vizuāli atpazīstams un ar VKKF Kurzemes programmas projektu konkursa līdzfinansējumu visas vasaras garumā šajā tramvajā notiks dažādas kultūras aktivitātes.

 
     
 
2011. gadā Liepājā kursēja un lielu liepājnieku un tūristu atzinību izpelnījās pirmais Kultūras tramvajs. Šogad, sadarbojoties SIA „Liepājas tramvajs”, aģentūrai „Liepājas sabiedriskais transports”, Liepājas Kultūras pārvaldei un Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojam, ir izdevies atjaunot Kultūras tramvaju. Vizuālā risinājuma autors ir mākslinieks Mārtiņš Strazdītis, aplīmēšanas darbus veica māksliniece Gundega Tauriņa-Skabule un uzņēmums "Reklāmas ateljē".

Kultūras tramvaju vizuāli rotā dažādu kultūras, izklaides pasākumu un objektu fotogrāfijas, kā arī iestāžu zīmoli. Šādi tika iegūts nepieciešamais finansējumus tramvaja aplīmēšanas izdevumu segšanai.
Savukārt ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programmas līdzfinansējumu no 31. maija Kultūras tramvajs kursēs pa tramvaja līnijas maršrutu un pasažieriem nodrošinās dažādus kultūras pārsteigumus – koncertus, dzejas lasījumus, teatrālas performances, akcijas un citus pasākumus.

Liepāja ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurā pēc neatkarības atgūšanas, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, ir izbūvēta jauna tramvaja līnija. Un Liepāja ir vienīgā Latvijas pilsēta, kas var lepoties ar savu Kultūras tramvaju.
 
Krista Kalnarāja
LPPI „Kultūras pārvalde” attīstības projektu vadītāja
www.liepajakultura.lv
MAIJAS KALNIŅAS KONCERTS UN VIŅAS MAMMAS GLEZNOTAS GLEZNAS


Radošajā telpā "Ideju bode" piektdien, 31.maijā pulksten 19:00 notiks dziesminieces Maijas Kalniņas koncerts un viņas mammas Birutas Bensones gleznu izstādes atklāšana.

 

Maija Kalniņa ģitāru sākusi spēlēt 13 gadu vecumā. Tolaik Aizputes vidusskolā ieradās jaunā bioloģijas skolotāja, kura izveidoja ģitāristu pulciņu. Vēlāk, pēc vidusskolas beigšanas, ģitāra Maijai palika uzticamais draugs divvientulībai, tad arī Maija sāka rakstīt savas dziesmas un tekstus.

Īpašs pagrieziena punkts bija laiks, kad 2001. gadā Maija Liepājā nodibināja studentu teātri „Rikošets”, kurā dziedāšana un dziesma kļuva par neatņemamu „Rikošeta” vēstījuma formu. 

Maija: "Dziedāšanas procesā ir viss – kaislība, mīlestība, meditācija, saruna, klusēšana, atzīšanās un tajā iespējams, jā – arī lidot... Tā ir laime dzīvot tanī dziesmā un tai dziesmai, kuru nevar nedziedāt. Tā ir Mistērija, kura notiek ar mums un mūsos – reizēs, kad dziedam pa īstam. Kad runājam ar pasauli un pasaule runā ar mums, un tad tā vairs nav tikai mūsu daļa... Tas ir Ceļš. Tā ir Dzīvība.” 

Šis koncerts un tikšanās ar klausītājiem būs īpašs, iepriekš nebijis notikums Maijas mammai -Birutai Bensonei, jo kopā ar Maijas koncertu, radošajā telpā "Ideju bode" tiks atklāta viņas gleznu izstāde.
Gleznošana bija Birutas sens, bet nerealizēts sapnis. Līdz pagājušajā rudenī viņa nokļuva "Tējas istabā" uz gleznošanas nodarbībām pie māksliniekiem Gunta Otaņķa un Gintas Stavrovskas.

Biruta savās gleznās īsā laika periodā ir varējusi krāsās iedzīvināt ļoti dažādas emocionālas noskaņas un saturu. Sākot ar atmiņām par kalniem, kuriem bijusi nozīmīga daļa viņas dzīvē, gan Latvijas dabu – visdažādākajās emociju gammās. Kādā gleznā Biruta uzgleznojusi Maijas dziesmu.

"Esmu ļoti laimīga, ka mana mamma ir uzdrīkstējusies ķerties pie otām un krāsām. Rezultāts, šķiet, pārsteidza ne tikai mūs, viņas ģimeni, ber arī viņu pašu. Šķiet, ka mamma ir atvērusi platus spārnus un viņai ir tik daudz ko vēstīt pasaulei. Tāpēc šis gaidāmais notikums ir kas vairāk par vienkāršu pasākumu. Tā ir mums abām zināma izredzētība. To piedzīvot", par gaidāmo notikumu "Ideju bodē" stāsta Maija Kalniņa .

Ieeja bez ieejas maksas.

Krista Kalnarāja

www.idejubode.lv

www.facebook.com/idejubode
IR ZINĀMI KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS 2013 REZULTĀTI

 

Šī gada 20. aprīlī noslēdzās Kurzemes kultūras programmas 2013 konkurss, kurā komisija atbalstīja un līdzfinansējumu piešķīra 54 projektu pieteikumiem, kas tiks realizēti Kurzemes vēsturiskajā novadā. Kopējais piešķirtais finansējuma apjoms, kas tika sadalīts ideju realizēšanai, ir Ls 42614.
 

Konkursā tika iesniegti 106 projektu pieteikumi, kas tika izvērtēti atbilstoši šī gada konkursa prioritātēm:

1.Kurzemes novada kultūras nozarē strādājošo profesionālās kvalitātes paaugstināšana un nozares pārstāvju pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī (ārvalstu speciālistu piesaiste, dalība konkursos, izstādēs, festivālos, sadarbības tīklu veidošana attīstīšana);

2.Kurzemes kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, saglabāšana, aizsardzība, izpēte, pieejamība un atjaunošana.

3. Jaunrades un radošo industriju attīstības veicināšana projekti Kurzemes novadā, kas rada jaunus kultūras produktus un pakalpojumus.

Komisija vērtēja arī projektu pieteikumu kvalitāti un atbilstību nolikumam.

Atbalstītie projekti var tikt realizēti laika posmā no 2013. gada 1. maija līdz 2014. gada 31. martam.
           
Katra organizācija, kas konkursā bija iesniegusi projekta pieteikumu, saņems oficiālu vēstuli, savukārt organizācijām, kas saņēmušas atbalstu savu ideju realizēšanai, finansēšanas līgumi nosūtīti uz pieteikuma veidlapās norādītajām e-pasta adresēm.
           
Ar visu atbalstīto projektu sarakstu ir iespējams iepazīties mājas lapā www.liepajaskultura.lv sadaļā „projekti”.
 
Krista Kalnarāja
LPPI „Kultūras pārvalde” attīstības projektu vadītāja

 
LIEPĀJAS MĀKSLAS VIDUSSKOLA TURPMĀK BŪS
LIEPĀJAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA
LR Kultūras ministrija ir akceptējusi Liepājas mākslas vidusskolas lūgumu mainīt skolas nosaukumu uz Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu. Nosaukuma maiņa bija nepieciešama, jo skolā ir notikusi izglītības programmu aktualizācija un desmit skolā realizētajās mācību programmās absolventiem tiek piešķirta kvalifikācija “dizaina speciālists”.

Kultūras ministrija akceptējusi Liepājas mākslas vidusskolas lūgumu un, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 1.5. panta pirmo daļu, 16. panta otro daļu, kā arī pārējas noteikumu 4. punktu, mainījusi mācību iestādes nosaukumu uz “Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola”.  Apstiprināts arī skolas jaunais nolikums.

Saskaņā ar apstiprinātajām izmaiņām, spēku zaudējis Kultūras ministrijas rīkojums Nr. 6-1-163 “Par Liepājas mākslas vidusskolas nolikumu”.
           
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola šobrīd realizē divpadsmit licencētas profesionālās vidējās izglītības programmas. Desmit programmās absolventiem tiek piešķirta kvalifikācija “Dizaina speciālists”. Ar visām mācīibu programmām iespējams iepazīties mācību iestādes mājas lapā: www.lmv.lv
           
2013. gada 18. maijā no pulksten 10:00 līdz 14:00 un 8. jūnijā no pulksten 10:00 līdz 16:00 Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola organizē Atvērto durvju dienu, aicinot ikvienu interesentu klātienē iepazīties ar apgūstamajām prasmēm un mācību priekšmetu saturu.
           
2013. gadā iestājeksāmeni Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā notiks 9. un 10. jūlijā. Dokumentus pieņem no 17. jūnija līdz 8. jūlijam katru darba dienu no pulksten 10:00 līdz 16:00 skolas bibliotēkā Alejas ielā 18, 2.stāvā.
           
Lai topošie skolas audzēkņi varētu sekot līdzi Liepājas Dizaina un mākslas skolas interesantajam mācību procesam un citām skolā notiekošām aktivitātēm, ir izveidots profils www.facebook.com/liepajasmakslasvidusskola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā iespējams iegūt akadēmiskas zināšanas, apgūt praktiskas prasmes ādas, metāla, koka apstrādē, iepazīt tekstila daudzveidību un iemācīties apģērba modelēšanu.

Tā pat iespējams apgūt audio vizuālo mākslu, mediju mākslu, arhitektūru, reklāmas dizainu un interjera dizainu.
 
Vairāk informācijas: www.lmv.lv
RUCAVAI - 760
 

2013.gada 6. aprīlī plkst. 11:00 Rucavas novada domē notiks konference „Rucava iz senatnes”.

Konferences plānoto darba kārtību skatīt šeit>>
TIEK IZSLUDINĀTS 2013.GADA KURZEMES KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSS
 
 
Liepājas Kultūras pārvalde no šodienas izsludina pieteikšanos 2013. gada Kurzemes Kultūras programmas projektu konkursam. Pieteikumus jāiesniedz līdz 5. aprīlim pulksten 12:00 Liepājas Kultūras pārvaldē, Rožu laukumā 5/6, Liepājā. Konkursa rezultāti būs pēc 19. aprīļa.

Kurzemes Kultūras programmas konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas nodrošina līdzsvarota, daudzveidīga un kvalitatīva kultūras procesa attīstību Kurzemē, stiprina savdabīgās, tikai Kurzemes novada kultūrvidei raksturīgās iezīmes un veicina nozares attīstības procesus. Šī mērķa realizēšanai tiek noteiktas sekojošas prioritātes:

1.Kurzemes novada kultūras nozarē strādājošo profesionālās kvalitātes paaugstināšana un nozares pārstāvju pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī (ārvalstu speciālistu piesaiste, dalība konkursos, izstādēs, festivālos, sadarbības tīklu veidošana attīstīšana);

2.Kurzemes kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, saglabāšana, aizsardzība, izpēte, pieejamība un atjaunošana.

3. Jaunrades un radošo industriju attīstības veicināšana projekti Kurzemes novadā, kas rada jaunus kultūras produktus un pakalpojumus.

Projekta pieteikumi ir jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikumam, ievērojot kritērijus, kam finansējums tiek vai netiek piešķirts. Projektu pieteikumus konkursam var iesniegt organizācijas ar juridisku statusu, kas organizēs kultūras un starpnozaru aktivitātes Kurzemes novadā.

Plānotajām aktivitātēm, kas iekļautas projektu pieteikumos, jānotiek laika posmā no 2013. gada 1. maija līdz 31. martam.

Projekta pieteikums jāiesniedz Kultūras pārvaldē personīgi vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa).

Ar nolikumu var iepazīties mājas lapā: www.liepajaskultura.lv sadaļā „Projekti” un www.vkkf.lv
 
Krista Kalnarāja
LPPI „Kultūras pārvalde” attīstības projektu vadītāja
PASNIEGTA LIEPĀJAS KULTŪRAS BALVA 2012

Liepājas muzeja lielajā zālē, pulcējoties apmēram septiņdesmit aicinātajiem viesiem un  nominētajām personām, 8. marta pēcpusdienā tika pasniegta Liepājas Kultūras balva. Balva tiek pasniegta otro gadu pēc kārtas par izciliem un radošiem sasniegumiem kultūrā laika posmā no katra iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

 
Foto:Edgars Pohevičš 

Liepājas Kultūras balva un 1000 latu naudas čeks tika pasniegts Liepājas Simfoniskajam orķestrim par iniciatīvu, veicinot latviešu mūsdienu orģinālmūzikas radīšanu un izcilu ieguldījumu Liepājas kultūras vēsturē, par Kristapa Pētersona un Ērika Ešenvalda Liepājas koncertiem un to spožu izpildījumu.

Liepājas Kultūras balva un 1000 latu naudas čeks tika pasniegts Dacei Bluķei par koncertcikla „Iededz gaismu!”, festivāla „Via Baltica” un Starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla projektu realizēšanu, nodrošinot kvalitatīvas mūzikas piedāvājumu Liepājā.

Liepājas Kultūras balva un 200 latu naudas čeks tika pasniegts Ingrīdai Lūrei par iniciatīvu, izveidojot Liepājā jaunu kultūras tradīciju – baletmeistara Leona Brunava piemiņai veltītu 1. Starptautisko Bērnu baleta un deju festivālu.

Liepājas Kultūras balva un 200 latu naudas čeks tika pasniegts Sandrai Vensko par iniciatīvu – jauna literārā žurnāla „Vārds” radīšanu un izdošanu, veicinot kvalitatīvu literatūras procesu norisi un attīstību Liepājā un Latvijā.

Liepājas Kultūras balva un 200 latu naudas čeks tika pasniegts Ilzei Balodei par izciliem jauktā kora „Laiks” sasniegumiem koru skatēs, par iniciatīvu, un māksliniecisko kvalitāti, izveidojot koncertuzvedumu „Putni” un atskaņojot G.F.Hendeļa oratoriju „Mesija”.

Liepājas Kultūras balva un 200 latu naudas čeks tika pasniegts Ilzei Valcei par izcilu kora „Intis” 25. jubilejas koncertu „Paralēles”, Latvijas jauno, talantīgo komponistu piesaisti oriģinālkompozīciju radīšanā koriem un Liepājas pilsētas un novada koru virsvadību gatavošanās procesā XXV Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem.

Liepājas Kultūras balva un 200 latu naudas čeks tika pasniegts Liepājas Metalurgu Tautas teātra režisorei Dainai Kandēvicai par Raiņa lugas „Pūt, vējiņi!” izcilu interpretāciju, iegūstot titulu „Gada izrāde 2011”.

Liepājas Kultūras balva tika pasniegta arī Laurai Kravecai par augstāko apbalvojumu "Lidices rozi"  Čehijas 40. starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2012".
Pārējie, kas bija nominēti Liepājas Kultūras balvai, saņēma pateicības par radošajiem sasniegumiem, popularizējot Liepājas vārdu un kultūru. 

Klātesošos priecēja mūziķa Goran Gora un viņa draugu uzstāšanās, izpildot dziesmas no zināma repertuāra, kā arī no jaunā albuma, kura iznākšana gaidāma šogad.
  
Krista Kalnarāja
LPPI „Kultūras pārvalde” attīstības projektu vadītāja
www.liepajaskultura.lv
 
LIEPĀJĀ ATKLĀS KRĀŠŅU KURZEMES NOVADA TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS IZSTĀDI
 

Šajā piektdienā, 2013. gada 8. martā plkst. 15.00 Liepājas muzejā atklās izstādi, kurā būs apskatāmi dažādu žanru tautas lietišķās mākslas darbi no vēsturiskā Kurzemes novada. 
 
Izstādes apmeklētājiem būs iespēja redzēt Kurzemei raksturīgās spoguļsegas, ķēžu segas un drelļu segas. Rakstu dažādība un krāsu košums būs vērojams arī cimdos un zeķēs. Izstādē būs pārstāvēta Kurzemes keramika ar tradicionālajām zaru kannām, dažādiem saimniecības traukiem, kā arī jaunu formu un rotājumu meklējumiem. Jūras tuvums atainojas dzintara darbos, kuros šis pārsteidzošais materiāls papildināts ar neuzkrītošu slīpējumu un metālu. Izstādē būs redzami arī kniepķeni (dzintara saktas - pogas) mūsdienu meistaru interpretācijās.
 
Vienkopus būs eksponēti  gandrīz visu Kurzemes novada studiju, pulciņu un amatniecības kopu darbi. Izstādē piedalīsies meistari no Tukuma, Saldus, Ventspils, Kuldīgas, Liepājas, Aizputes, Skrundas un citām Kurzemes pilsētām.
 
Izstāde būs apskatāma līdz 24. martam jaunatvērtajā Liepājas muzeja izstāžu zālē (Liepājā, Kūrmājas prospektā 16/18).
 
Gatavojoties XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku lielajai Tautas lietišķās mākslas izstādei, 2012. gadā jau notikušas Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas reģionālās izstādes. Dziesmu un deju svētku Tautas lietišķās mākslas izstāde būs apskatāma Rīgas pilsētas izstāžu zālē „Rīgas Mākslas telpa” no 2013. gada 21. jūnija.
 
Kurzemes novada tautas lietišķās mākslas izstādi rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
 
 
LIEPĀJAS 388.DZIMŠANAS DIENAS PASĀKUMI
 

Pasākums „Goda un Gada liepājnieks”

Liepājas dzimšanas dienā - 18.martā pulksten 19:00 Liepājas Olimpiskajā centra Rožu zālē jau desmito reizi notiks svinīga apbalvošanas ceremonija „Gada un Goda liepājnieks”. Arī šogad 15 liepājniekiem par nopelniem pilsētas labā tiks piešķirts tituls „Gada liepājnieks”, kā arī tiks nosaukts „Goda liepājnieks".

Tematiska izstāde un stāstījums „Liepāja plānos un kartēs”

15. martā pulksten 15:00 Liepājas CZB Vispārīgo zinātņu lasītavā notiks pasākums, kurā piedalīsies Liepājas vēsturnieks Jānis Gintners ar stāstījumu par Liepāju dažādās kartēs. Izstādē izstādītas kartes no Liepājas CZB un muzeja fondiem.

Literatūras izstāde „Liepāja un liepājnieki grāmatu lappusēs"

No 16. līdz 23. martam Liepājas CZB filiālbibliotēka „Zaļā Birzs” ikviens aicināts apskatīt izstādi, kas veidota sadarbībā ar „Jumavas” grāmatnīcu. Pie izstādē izvietotajām grāmatām būs norāde, kur šīs grāmatas var iegādāties, kā arī to cenas.

Lielkoncerts „Liepāja svin!”

16. martā pulksten 19:00 Liepājas Olimpiskā centra arēnā trešo gadu pēc kārtas notiks lielkoncerts „Liepāja svin”, ko organizē Rietumu Radio. Pilsētas svētku lielkoncerts vienuviet apvienos Latvijas talantīgākos mūziķus. Lielkoncertā uzstāsies „Turaidas Roze”, Ivo Fomins, grupa „The Hobos” un duets „Musiqq”.

Koncertprogramma „Zelta dziesmas”

16. martā pulksten 14:00 Liepājas Olimpiskā centra arēnā uz skatuves kāps tautā populāras un iemīļotas grupas, kā „Dakota", „Klaidonis" un „Sestā Jūdze". Koncertprogrammā „Zelta dziesmas" skanēs mūzika dažādiem dvēseles noskaņojumiem.

Liepājas muzeja krājuma izstāde "Liepāja un liepājnieki"

Liepājas muzejs pilsētas svētku programmai piedāvā Liepājas muzeja krājuma izstādi „Liepāja un liepājnieki”, kas rāda fotogrāfijas no pagājušā gadsimta četrdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām, izstādi papildinās padomju laikos Liepājā ražotās produkcijas paraugi.
Izstāde skatāma no 7. marta līdz 28. aprīlim Liepājas muzejā „Liepāja okupāciju režīmos” K. Ukstiņa ielā 7/9. Ieeja bez maksas. Izstādes atklāšana 7. martā plkst. 16.00.
 
Filma “Sapņu komanda 1935”
 
Atsaucoties uz liepājnieku labajām atsauksmēm un izrādīto interesi, Liepājas Olimpiskais centrs piedāvā liepājniekiem pilsētas 388.dzimšanas dienas ietvaros jaunās latviešu spēlfilmas “Sapņu komanda 1935” papildus seansus, kas LOC Rožu zālē norisināsies š.g. 17.martā plkst. 16:00 un 19:00.
 
„Liepāja – vārdu un tēlu mozaīkās ”

No 5. marta līdz 2. aprīlim Liepājas CZB abonementā apskatāma tematiskā literatūras izstāde veltīta Liepājas dzimšanas dienai. Izstāde iepazīstina ar literātiem, kuri savos darbos atspoguļo Liepājas daudzveidību.

„Audio/video ieraksti par Liepāju un liepājniekiem”

No 7. marta līdz 2. aprīlim Liepājas CZB fonotēkā apskatāma tematiskā izstāde piedāvā materiālus – CD un DVD par Liepāju, Liepājas mūziķiem, dzejniekiem un citām personībām.

„Mana mīļā Liepāja”

No 1. Līdz 28. Martam Liepājas CZB filiāle bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” piedāvā apskatīt tematisku literatūras izstādi par Liepājas arhitektūru - par Liepāju: kādu redzam, saprotam, pieņemam un mīlam.

„Daudz laimes Liepājas 388. dzimšanas dienā!”
 
No 1. līdz 31. martam Liepājas CZB filiāle bibliotēka „Varavīksne” tematiskā literatūras izstāde piedāvā materiālus par Liepājas pilsētas vēsturi.

Rotary klubs piedāvā: "Mirdzi, Liepāja, skaņās"
 
21. martā plkst. 18:00 Liepājas Latviešu biedrības namā izskanēs Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas veltījums Liepājai dzimšanas dienā.
Koncertā piedalīsies Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas muzikālie kolektīvi: simfoniskais orķestris (diriģents Dzintars Jurgelaitis), meiteņu koris, solisti un instrumentālā grupa (diriģents Andris Kontauts), pūtēju orķestris (diriģents Valerijs Šestilovskis) un zēnu koris (diriģente Ilze Balode).
Ieeja ar Rotary kluba aicinājumiem.

Topošie mākslas maģistri sveic Liepāju dzimšanas dienā

Kā dāvana Liepājas pilsētai dzimšanas dienā no 15. līdz 29. martam Liepājas Domes 2. stāva foajē būs aplūkojama Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes augstākā līmeņa studiju programmas „Māksla” 1. kursa studentu kopizstāde “6”.
Izstādē apskatāma Kristīnes Beķeres-Brīvkalnes, Līvas Blumfeldes, Naura Dobeļa, Jekaterinas Karpovas, Agneses Matisones un Ritas Nikiforovas darbu izlase.

Izstādes nosaukums “6” sevī ietver noturību un drošību, jo kursā studē seši studenti, kas viens otru atbalsta, līdzsvaro un veido nepārraujamu radošo ķēdi. Katrs no studentiem ir tik atšķirīgs un tomēr vienots ar pārējiem šajā studēšanas posmā. Kā lasāms dažādos materiālos, skaitlis “6” simbolizē līdzsvaru, mīlestību un veiksmi.
 
Fotasts” foto izstādi "Vējos"
 
14. martā pulksten 18:30 kafejnīcā „Darbnīca” tiks atklāta izstāde, kuras dalībnieki ir fotostudijas „Fotasts” dalībnieki - Daina Ģībiete, Līga Bora, Beate Sveile, Līga Evaldsone, Vineta Jaunzeme, Laila Dūne, Agris Klestrovs, Jānis Vecbrālis un citi. 
Izstāde būs apskatāma līdz 18. aprīlim.
Izstādē tiks izstādīti darbi, kas radušies Liepājā, iedvesmojoties no vējiem, kas pilsētā valda. Tās būs pilsētas ainiņas, akti, portreti un protams, osta. 
 
 
Plašāk par kultūras notikumiem Liepājas dzimšanas dienas mēnesī atradīsiet mājas lapas:
www.liepajaskultura.lv kalendārā.
LIEPĀJAS MĀKSLAS VIDUSSKOLA IZSLUDINA KONKURSUAr mērķi iepazīties ar radošas izglītības specifiku un parādīt, kā skolā iegūtās zināšanas atstāj ietekmi uz radošumu jebkurā nozarē- izglītībā, kultūrā, uzņēmējdarbībā, Liepājas Mākslas vidusskola izsludina profesionālās karjeras konkursu „Radi pats”. Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar Kurzemes biznesa inkubatoru.


Konkursā var piedalīties jaunieši no jebkuras Kurzemes novada vispārējās vidējās un pamatskolas izglītības iestādes. Konkursā tiek sagaidīti jaunu ideju pieteikumi, kas sastāva no problēmas vai tēmas apzināšanas un teorētiskā pamatojuma, no priekšlikumiem problēmas vai tēmas izstrādei (neliels projekts vai parauga prototipa makets) un no prezentācijas.

 

Konkurss norisināsies līdz 31. martam.

Jau šobrīd Liepājas Mākslas vidusskolas pasniedzēji dodas uz Kurzemes novada skolām, lai klātienē prezentētu konkursa ideju un aicinātu jauniešus iesaistīties. Savukārt Liepājā tikšanās ar skolēniem tiks organizētas laika posmā no 11. līdz 18. martam, kad norisināsies Liepājas radošā nedēļa.

Konkursa darbu pieņemšana notiks no 22.līdz 23. aprīlim Latvijas radošās darbības nedēļas RADI! 2013 ietvaros, kas norisināsies visā Latvijā. Iesniegto darbu ekspozīcijas iekārtošana notiks 24. un 25. aprīlī, bet žūrija savu darbu plāno paveikt 26. un 27. aprīlī.

Konkursa noslēgums būs Liepājas Mākslas vidusskolas zālē, Alejas ielā 18 starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” ietvaros, kad notiks izstādes atklāšana, diskusijas, atziņu izteikšana, radošas nodarbības, priekšlasījumi un seminārs.

Papildus informācija un nolikums atrodams Liepājas Mākslas vidusskolas mājas lapā: www.lmv.lv.

Kontaktpersona: Māris Kūlis, e-pasta adrese: maris@lmv.lv
 

Eiropas Savienības programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 18 – 30 gadiem ir iespēja doties uz kādu no pasaules valstīm un 2 nedēļas līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam.

Arī vairāki desmiti jauniešu no Latvijas ik gadu izmanto šo iespēju, lai gūtu pieredzi un jaunas zināšanas, iepazītu dažādas kultūras un palīdzētu vietējai sabiedrībai.
 
Par to, kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs un 12 mēnešos piedzīvoto saulainajā kalnu un vīna zemē Gruzijā iespaidos dalīsies kuldīdzniece Annija Stūrmane.

Pasākums notiks piektdien, 15. februārī, plkst. 16:00 Kuldīgas Mākslas nama semināru zālē.

(Projekts “Youth Mobilization for European Citizenship” īstenots no 01.-12.2012. Gruzijas pilsētā Ozurgeti. Uzņēmējorganizācija Gruzijā “Student Youth Council”, nosūtitajorganizācija Latvijā “Radi Vidi Pats”)

 
LIEPĀJAS KULTŪRAS PĀRVALDE IZSLUDINA PIRMO PROJEKTU KONKURSU


Liepājas Kultūras pārvalde izsludina kultūras projektu konkursu par iespējām saņemt līdzfinansējumu aktivitātēm, kas Liepājā tiek realizētas laika posmā no 2013. gada 15. marta līdz 30. septembrim.

Pirmajā konkursā projektu pieteikumi pēc konkursa izziņošanas savlaicīgi
(līdz 2013. gada 22. februārim pulksten 16:00) jāiesniedz Kultūras pārvaldē personīgi vai jānosūta pa pastu. Projekta pieteikuma pasta zīmogs ir 2013. gada 20. februāris.

2013. gada projektu konkursa prioritāte ir kultūras aktivitātes un procesi, kas:

piedāvā jaunu un inovatīvu ideju realizēšanu Liepājā, kas atšķiras no ikdienas kultūras piedāvājuma, spēj radīt intrigu un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā;

* vērstas uz Liepājas kultūras vērtību (mantojums, mūzika, māksla, kino, teātris, dizains un arhitektūra) apzināšanu, izpēti, dokumentēšanu vai popularizēšanu Liepājas, Latvijas un starptautiskā mērogā;

*veicina starptautisku pieredzi un viedokļu apmaiņu, uz Liepāju atvedot kultūras nozares profesionāļus, nodrošinot viņu meistarklases, lekcijas, seminārus.
           
2013. gadā projektu konkurss tiks izsludināts divas reizes, lai augustā varētu iesniegt projektu pieteikumus par iespēju realizēt kultūras aktivitātes no 1. oktobra līdz 2014.gada 15. martam. Kopējais projektu konkursu budžets šobrīd ir 20 tūkstoši latu, maksimālais līdzfinansējums, ko var piesaistīt viena projekta realizēšanai ir 2 tūkstoši latu.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas Liepājas Kultūras pārvaldē (darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00), kā arī interneta mājas lapā www.liepajaskultura.lv sadaļā „Projekti”.
 
LPPI „Kultūras pārvalde”
attīstības projektu vadītāja
Krista Kalnarāja
IR IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS LIEPĀJAS KULTŪRAS BALVA
 

Liepājas Kultūras pārvalde līdz šī gada 20. februārim ir izsludinājusi pieteikšanos Liepājas Kultūras balvai. Balva tiek izsludināta otro gadu ar mērķi izcelt jaunas, izcilas, radošas idejas, kas kultūrā realizētas iepriekšējā gada laikā un veicinājušas Liepājas tēla pozitīvu atpazīstamību Latvijā un starptautiskā mērogā.

Liepājas pašvaldība Kultūras balvas pasniegšanas tradīciju iedibināja 2012. gadā, nosakot 3000 latu lielu balvas fondu, lai atbalstītu jaunu iniciatīvu veidošanos un pateiktos par izciliem sasniegumiem kultūras nozarē Liepājā laika posmā no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Pirmo Liepājas Kultūras balvu saņēma „Liepājas teātris” par izciliem sasniegumiem Latvijas profesionālo teātru skatē „Spēlmaņu nakts”, Krievijas teātru festivālā „Zelta Maska” un spožiem iestudējumiem 2011. gadā.

Arī šogad Liepājas Kultūras balvas pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona (kolektīvs, individuāls sasniegums, pasākums vai norise, kas apliecina izcilību, kreativitāti un nodrošinājis pozitīvu Liepājas publicitāti Latvijas, Eiropas vai pasaules mērogā). Pretendentus balvai var izvirzīt gan fiziskas, gan juridiskas personas, pamatojot pretendenta sasniegumus ar aprakstu un materiāliem, kas šo sasniegumu pierāda (diplomi, goda raksti, publikācijas masu medijos utt.).

Atbilstoši nolikumam noformētus un sagatavotus pieteikumus Liepājas Kultūras balvai var iesniegt līdz 2013. gada 20. februārim pulksten 16:00 (pasta zīmogs 19. februāris) Liepājas Kultūras pārvaldē, Liepājas Latviešu biedrības namā, 2. stāvā, 96. kabinetā. Balvas nolikums pieejams internetā: www.liepajaskultura.lv un Liepājas Kultūras pārvaldē. Tālrunis informācijai: +37163483939.

FOTO:
3.Liepājas Tvīda brauciens
Muzeju nakts Liepājā

Krista Kalnarāja
LPPI „Kultūras pārvalde” attīstības projektu vadītāja
SĀKUSIES BIĻEŠU TIRDZNIECĪBA UZ LIEPĀJAS DŽEZA DIENU KONCERTIEM

No šodienas „Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās ir nopērkamas biļetes uz diviem Liepājas Džeza dienu koncertiem, kas notiks tradicionāli aprīlī.

Pirmās 100 biļetes uz 12. aprīlī Liepājas Latviešu biedrības namā gaidāmo „Pieneņu vīns” koncertu ir nopērkamas tikai par Ls 3, savukārt biļetes uz 26. aprīļa
Kekko Fornarelli Trio no Itālijas šobrīd ir nopērkamas par Ls 4.

Grupa „Pieneņu vīns” („Dandelion Wine”) dibināta 2005. gada februārī un uzstājas ar dziesmām jazz, jazz-pop, funk un disco stilos.  Nosaukta pēc Reja Bredberija grāmatas „Dandelion Wine” grupa radošo darbību uzsākusi ar vokālistes Evilenas un Yuri dziesmu skicēm, kuru aranžiju rezultātā iezīmējies grupas skanējums ar funk un jazz iezīmēm. 2007. decembrī grupa uzvarēja konkursā „MicRec Open4”. 2008.gada 2.augustā grupa uzvarēja konkursā „Tu Esi Pamanīts”, bet soliste Evilena tika atzīta par labāko vokālisti. Vokāliste Evilena ir džeza nodaļas studente Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 2011.gadā viņa piedalījās arī „Pori Jazz” festivālā Somijā un „Nomme Jazz” Igaunijā, kā arī „Limassol Jazz” festivālā Kiprā, bet 2012.gadā tika līdz finālam „Jazz Voices” konkursā Lietuvā.

http://www.youtube.com/watch?v=J8SXMCEyrYY

http://www.youtube.com/watch?v=MsMc0ByeQLc&feature=youtu.be

Pirmās 100 biļetes par Ls 3, nākamās - Ls 4. Pensionāriem, skolēniem studentiem - atlaide Ls 1.


Kekko Fornarelli Trioir no Itālijas. Grupas sastāvu veido Kekko Fornarelli – taustiņinstrumenti, Luca Alemanno – bass, Dario Congedo - bungas un perkusijas. Pats Kekko Fornarelliir viens no starptautiski visatzītākajiem jaunajiem pianistiem Eiropā. Viņš variē starp nebeidzamu pētniecību un vispārējo pielietojamību, viņa spēja apvienot profāno un džezu, padara Kekko Fornarelli par vienu no eklektiskākajiem, spilgtākajiem māksliniekiem mūsdienu mūzikas pasaulē. Tās ir oriģinālas klasiskās džeza mūzikas interpretācijas. Trio apvieno sevī virtuozus itāļu džeza mūziķus, kas realizē ideju – mūzika kā novērojums. Oriģināla, krāšņa harmonija, kas apvieno sevī elektroniskās mūzikas komponentus un akustiskos instrumentus, modernās Ziemeļeiropas idejas un neoklasicisma lirismu, ko izfiltrē šis unikālais trio un ved klausītāju mainīgu sajūtu ceļojumā.

Koncertu atbalsta: PUGLIA SOUNDS EXPORT, Eiropas Savienība, Regione Puglia.

http://www.youtube.com/watch?v=jAA7mX1PcbM


Pirmās 100 biļetes nopērkamas par Ls 4, nākamās – Ls 5. Pensionāriem, skolēniem studentiem - atlaide Ls 1.
          


Liepājas Džeza dienas organizē Liepājas Kultūras pārvalde un turpina uzturēt džeza mūzikas tradīcijas pilsētā. Vairāk informācijas par kultūras norisēm un aktualitātēm meklējiet: www.liepajaskultura.lv 
 

 
Krista Kalnarāja
LPPI „Kultūras pārvalde” attīstības projektu vadītāja
www.liepajaskultura.lv
 
BĒRNU DZIESMU FESTIVĀLS "PĒRĻU LIETUS"

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra radošo kolektīvu darbīgā sezona turpinās, lai, sākot jau ar februāri, pie sevis ciemos aicinātu gan mazus, gan lielus dziedātājus un dejotājus dažādu žanru festivālos.
 
Tikai 2009.gadā dibinātās Bērnu vokālās studijas “PĒRLĪTES” bērni un vadītāja Sondra Krauze šogad otro reizi pie sevis vēlas pulcināt bērnus un jauniešus Bērnu dziesmu festivālā “PĒRĻU LIETUS”, šoreiz jau ar konkursa elementiem – žūriju.

Festivāla – konkursa nolikums un pieteikuma anketas.

Aicinām dziedāt gribošos jaunos izpildītājus piedalīties - 2013.gada 16.februārī Liepājā, Latviešu biedrības namā!

Gaidīsim pieteikumus līdz 1.februārim!
 
Projekta mākslinieciskā vadītāja Sondra Krauze,
tālr. 26539239, e-pasts: sonchuxx@inbox.lv

Festivāla koordinators
Liepājas pilsētas domes Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītājs Ainars Ronis, tālr.63481253, mob.tālr.:20254202
ainars.ronis@dome.liepaja.lv
ARĪ ŠOGAD AICINA IESNIEGT DARBUS IZSTĀDEI "MANIS PAŠAS RADĪTS"
 
Foto: E.Pohevičs
 
Līdz šā gada 21. janvārim Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs aicina sievietes, kuras savā brīvajā laikā izšuj, realizējot prasmes, kas apgūtas un pilnveidotas pašmācības ceļā, iesniegt savus rokdarbus izstādei „Manis pašas radīts...”.
 
2012. gada Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra rīkotā rokdarbu izstāde guva gan lielu dalībnieku atsaucību, gan apmeklētāju interesi, tādēļ arī šogad sadarbībā ar Liepājas Muzeju un Liepājas Pārstāvniecību Rīgā tiek organizēta izstāde, kurā aicina piedalīties sievietes ar sev, saviem tuviniekiem un draugiem izgatavotām oriģinālām, interesantām, praktiskām, ar izšuvumiem greznotām lietām, kur saskatāma autora personība, gaume un stils.
 
Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar sieviešubrīvā laika vaļasprieku un prasmēm, kas apgūtas un pilnveidotas pašmācības ceļā, tā apliecinot senāko rokdarbu – izšūšanas dzīvotspēju saskaņā ar šodienas kultūras izpratnes mainīgajām vērtībām, izstādes darbi šoreiz tiks eksponēti Liepājas Muzeja mazajā zālē.
 
Vāks kastītei - tējas maisiņu glabātājai, altāra glezna, sporta deju sacensību kleita, biskorns jeb adatu spilventiņš, sienas pulkstenis un vēl dažādi izšūšanas tehnikā radīti darbi, kuru unikalitāti un nenovērtējamo pievienoto vērtību devušas Latvijas sievietes no Carnikavas, Cīravas, Grobiņas, Jelgavas novada, Rīgas, Saulkrastiem un Liepājas - 2012. gada izstādes „Manis pašas radīts” veidotājas.
 
 „Izšūšana ir tehnoloģija, kas paredzēta dažādu audumu veidu personalizācijai, bet, tajā pat laikā izšūšana ir aizrautīga un arī relaksējoša brīvā laika nodarbe, kas ļauj aizmirst ikdienas steigu un radīt šedevrus,” apgalvo izstādes rīkotāji.
 
Izstādē aicinām piedalīties ikvienu Latvijā dzīvojošu personu, kuras hobijs ir izšūšana (jebkādā tehnikā) un kura nav apmeklējusi hobiju kursus, bet šīs prasmes apguvusi un pilnveidojusi patstāvīgi.
 
Savu dalību var pieteikt, iesūtot anketu elektroniski uz e-pastu eva_klava@inbox.lv vai nosūtot to pa faksu 63423505 līdz 21. janvārim.
 
Izvēlētos darbus autori iesniedz personīgi 30. janvārī un 1. februārī no pulksten 11.00–18.00 Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra administrācijā (ieeja Liepājas latviešu biedrības namā no Pumpura ielas caur kino „Balle”, 2.stāvā),vai iesūta līdz 2013. gada 1. februārim. Darbus izstādei iespējams nodot arī Rīgā „Liepājas pārstāvniecībā Rīgā” Torņa ielā 4 (Jēkaba kazarmās) līdz 30. janvārim, darba dienās no pulksten 9.00 – 16.00 (iepriekš piesakoties pa tālruni 67503392).
 
Nolikums un pieteikuma anketa elektroniski pieejams arī: www.liepajaskc.lv sadaļā „Nolikumi”.
 

Rokdarbu izstāde „Manis pašas radīts…” tiks atklāta 8. februārī pulksten 17.00 Liepājas muzeja Mazajā zālē.
 
Anda Birkenberga
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
Projektu vadītāja
Rožu laukums 5/6
Tālr.: 6 34 81253, Mob.: 28338287
e-pasts: anda.birkenberga@dome.liepaja.lv


 
Liepājas Kultūras pārvalde ir apkopojusi lielākos festivālus, pasākumus un koncertus, kas 2013. gadā norisināsies Liepājā!

Aicinu jūs ieskatīties šajā linkā http://www.liepajaskultura.lv/lv/lielakie-pasakumi-2013 , kas jūs aizvedīs un apkopoto sarakstu!

Savukārt aktualitātēm, izmaiņām un papildinājumiem aicinu sekot līdzi www.liepajaskultura.lv kalendārā!

 
 Foto: Ruslans Šuļga 
PIRMO REIZI LIEPĀJĀ NOTIKS MĀKSLAS TIRDZIŅŠ "TIMBAKA TAIBAKA"
 
 
Liepājas Mākslas vidusskolai sadarbojoties ar radošo telpu „Ideju bode” un Liepājas Kultūras pārvaldi, pirmo reizi Liepājā tiks organizēts mākslas tirdziņš „Timbaka Taibaka”.

Tirdziņš notiks Liepājas Mākslas vidusskolas zālē no 18. līdz 20. decembrim un tajā varēs iegādāties skolas audzēkņu, pasniedzēju, absolventu un „Ideju bode” rīcībā esošos mākslas darbus.


Tieši Liepājas Mākslas vidusskola nāca klajā ar iniciatīvu organizēt šādu mākslas darbu tirdziņu skolas telpās, līdzīgi kā tas ir Latvijas Mākslas akadēmijas „Jarmarkā”. Liepājas Mākslas vidusskolas audzēkņi iegūst kvalitatīvu un profesionālu izglītību, mācību procesā tiek radīti daudzi dizaina, interjera un apģērba mākslas darbi, kurus tagad būs iespēja arī iegādāties.

Liepājas Mākslas vidusskolas radošā direktore Zane Bluķe labprāt dalās atmiņās par savu dalību Latvijas Mākslas akadēmijas organizētajā „Jarmarkā” un uzsver, ka „arī Liepājā mēģināsim ieviest šādu tradīciju, lai liepājnieki un arī citi interesenti varētu iegādāties dažādus mākslas darbus. Tās būs gleznas, rotas, apģērbs (tai skaitā apģērbs vīriešiem) un daudzas citas interesantas interjera lietas”.

Ideju atbalsta un tajā līdzdarbosies arī Liepājas Kultūras pārvalde un radošā telpa „Ideju bode”, kas arī uzsākusi darbu pie Liepājas mākslinieku talanta daudzveidības popularizēšanas. „Ideju bode” tika izveidota apmēram pirms diviem mēnešiem ar mērķi palīdzēt radošiem cilvēkiem un jau māksliniekiem ar vārdu, realizēt savus mākslas darbus (www.idejubode.lv).

Informācijai par mākslas tirdziņu „Timbaka Taibaka” varēs sekot līdzi mājas lapā: www.liepajaskultura.lv un www.lmv.lv
 
 
Krista Kalnaraja
LPPI „Kulturas pārvalde”
attīstības projektu vadītāja
SVĒTDIEN ROŽU LAUKUMĀ UN ZIVJU IELĀ SMARŽOS KĀPOSTI, PIPARKŪKAS UN KARTSTVĪNS

Svētdien, 2. decembrī notiks dažādas interesantas un aizraujošas aktivitātes, kas Liepājā ieskandinās ziemu un svētku gaidīšanas laiku.

Iemirdzēsies Lielās egles rotājumi, skanēs dziesmas, būs sastopami masku tēli un varēs darboties radošajās darbnīcās.

No pulksten 12:00 Rožu laukumā un Zivju ielā pie Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas varēs našķoties ar šķovētiem kāpostiem, ceptām desiņām, karstvīnu un piparkūkām.


Liepājā vēl tikai iedzīvojas ideja par Ziemassvētku tirdziņiem un jo īpaši dažādu ēdienu un dzērienu tirdzniecību pilsētas ielās, tomēr šogad liepājniekiem un pilsētas viesiem Rožu laukumā būs iespēja iegādāties piparkūkas. Savukārt ar bezmaksas tēju visus cienās Liepājas Valsts tehnikuma pārstāvji.

Zivju ielā, kioskā pretī Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas ēkai būs iespēja iegādāties karsto Ziemas dzērienu, karstvīnu, pīrādziņus un piparkūkas, šķovētus kāpostus un ceptas desiņas.

Liepājas Kultūras pārvalde aicina arī apkārtējās kafejnīcas un restorānu padomāt par iespēju savā ēdienkartē akcentēt latviešu tradicionālo ēdienu un karsto dzērienu piedāvājumu.

Vairāk informācijas par nedēļas nogales pasākumiem meklējiet mājas lapā: www.liepajaskultura.lv

 

                                                                                                              

Krista Kalnarāja
LPPI „Kultūras pārvalde”
attīstības projektu vadītāja
 


Vairāki tūkstoši liepājnieku bija pulcējušies Kārļa Zāles laukumā, lai ar savu klātbūtni viens otram apliecinātu mīlestību pret Latvijas valsti, latviešu valodu, kultūru un unikalitāti. Liepājnieku sejās bija patiess lepnums un prieks.


Jau no 16:30 Kārļa Zāles laukumā cilvēki nesa savus gaismas lukturīšus, lai rotātu kanālmalu un laukumu. Tirdzniecības centrs „Ostmala” visus cienāja ar karstu tēju.

Pulksten 16:45 sākās koncertprogramma, kurai šogad bija dots nosaukums „Mēs esam!”. Koncertprogrammu atklāja viesi no galvaspilsētas - dziesminieki Egons Pičners un Uldis Kākulis. Īpašs un iepriekš nebijis notikums bija Liepājas ģitāristu lielansambļa priekšnesums. Tas ir Liepājas ģitāristu un vairāku bundzinieku projekts, kurš savu debija piedzīvoja tieši 18. novembrī Liepājā. Mūziķi bija sagatavojuši dažādu latviešu dziesmu izlasi, kuras cita pēc cita izskanēja lielansambļa sniegumā. Šis priekšnesums liepājniekos raisīja neviltotu sajūsmu.

Koncerta turpinājumā skanēja mūziķu Fēliksa Ķiģeļa, Emīla Balcera un aktieru Everitas Pjatas, Viktora Ellera dziedātas dziesmas. Par muzikālo pavadījumu rūpējās Liepājas mūziķi - Normunds Kalniņš, Māris Kupčs, Aivars Meijers un Māris Zīlmanis.

Savu dāvanu Latvijas dzimšanas dienā bija sarūpējuši arī Liepājas Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskolas jaunie talanti.

Pasākuma laikā video sveicienus Latvijai dzimšanas dienā sūtīja Goda liepājnieks Arnolds Treide un tie liepājnieki, kuri izvēlējušies nevis aizbraukt, bet atgriezties un dzīvot Liepājā.
Koncertprogramma noslēdzās ar krāsņu uguņošanu, kurai muzikālo pavadījumu veidojis komponists Jānis Strazds.

Liepājas Kltūras pārvalde saka vislielāko paldies visiem mūziķiem, aktiriem, māksliniekiem, kas piedalījās pasākuma veidošanā un iepriecināja liepājniekus. Paldies jauniešiem, kas pacietīgi un ar lepnumu pasākuma laikā turēja Latvijas valsts karogus, paldies Liepājas muzeja darbiniekiem, paldies visiem brīvprātīgajiem, kas palīdzēja. Paldies visiem iesaistītajiem dienestiem par sapratni un operativitāti, paldies tehniskajiem darbiniekiem, paldies pirotehniķiem par skaistajiem ziediem debesīs!

Priecīgus visiem Latvijas valsts svētkus!

Krista Kalnarāja
LPPI "Kultūras pārvalde" Attīstības projektu vadītāja
E-pasts: krista.kalnaraja@dome.liepaja.lv
www.liepajaskultura.lv

+37129141709
skype: krista kalnaraja
+37163483948
 
LIEPĀJĀ 18.NOVEMBRĪ KĀRĻA ZĀLES LAUKUMĀ NOTIKS PASĀKUMS "MĒS ESAM!"

 
Ar mīlestību un lepnumu par savu valsti Liepājas Kultūras pārvalde 18. novembrī jau no pulksten 16:30 liepājniekus un pilsētas viesus aicina uz Kārļa Zāles laukumu, lai piedalītos pasākumā, kam šogad dots nosaukums „Mēs esam!”.
 
No pulksten 16:30 ikviens, kurš ir izgatavojis savu gaismas lukturīti, varēs atnest to uz Kārļa Zāles laukumu un novietot īpaši paredzētā vietā, tādējādi iesaistīties svētku noformējuma veidošanā un dāvāt savas gaišās domas viens otram un visai Latvijas valstij.

Kārļa Zāles laukumā tirdzniecības centrs „Ostmala” visus cienās ar karstu tēju, tāpēc katrs var ņemt līdzi arī savu mājas krūzi, kas noderēs, dodoties arī uz folkloras centra „Namīns” vakarēšanu pēc pasākuma.
Pulksten 16:45 sāksies koncertprogramma, kurai šogad dots nosaukums „Mēs esam!”. Koncertprogrammu atklās viesi no galvaspilsētas - dziesminieki Egons Pičners un Uldis Kākulis. Īpašs un iepriekš nebijis notikums būs Liepājas ģitāristu lielansambļa priekšnesums. Tas būs Liepājas ģitāristu un vairāku bundzinieku projekts, kura debija notiks tieši 18.novembrī Kārļa Zāles laukumā.  Mūziķi būs sagatavojuši dažādu latviešu dziesmu izlasi, kuras cita pēc cita izskanēs lielansambļa sniegumā.

Koncerta turpinājumā skanēs mūziķu Fēliksa Ķiģeļa, Emīla Balcera un aktieru Everitas Pjatas, Viktora Ellera dziedātas dziesmas. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies Liepājas mūziķi - Normunds Kalniņš, Māris Kupčs, Aivars Meijers un Māris Zīlmanis.
Savu dāvanu Latvijas dzimšanas dienā būs sarūpējuši arī Liepājas Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskolas jaunie talanti.

Pasākuma laikā video sveicienus Latvijai dzimšanas dienā sūtīs Goda liepājnieks Arnolds Treide un tie liepājnieki, kuri izvēlējušies nevis aizbraukt, bet atgriezties Liepājā, lai šeit dzīvotu un strādātu.

Koncertprogramma noslēgsies ar uguņošanu, kurai muzikālo pavadījumu veidojis komponists Jānis Strazds.

Informāciju par visiem svētku pasākumiem meklējiet: www.liepajaskultura.lv
 
 
Krista Kalnarāja
LPPI „Kultūras pārvalde”
Attīstības projektu vadītāja

Plkst. 15:00 absolventi tiek aicināti uz diskusijām un Absolventu kluba
dibināšanu, savukārt plkst. 19:00 visiem būs iespēja turpināt sarunas un
iemēģināt deju grīdu absolventu ballē, kur droši var ņemt līdzi „groziņus”.

„Studiju programmai paliek 15 gadi kopš tā sākta realizēt. Programma šajos
gados ir mainījusi ne tikai nosaukumu, tā ir attīstījusies un piedāvā jaunus
studiju virzienus.

Bet mūsu lielākā vērtība ir absolventi un studenti, tādēļ
arī ir radusies ideja par Absolventu kluba izveidi, ” skaidro programmas
direktore Inese Leitāne. Viņa piebilst, ka visi programmas absolventi ir
laipni aicināti salidojumā, lai varētu atkalredzēties un gūt pozitīvas
emocijas!

Lūgums savu dalību pieteikt līdz 12. novembrim, nosūtot pieteikuma anketu
(skatīt pielikumu) uz e-pastu: marina.karlovica@liepu.lv
LIEPĀJNIEKI AICINĀTI UZ ARHITEKTŪRAS DIENU KULMINĀCIJU -
BERČI LASĪJUMIEM


Piektdien, 26. oktobrī, plkst.11.00 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē Ausekļa ielā 9 ikviens interesents ir aicināts uz šā gada Berči lasījumiem „Kultūra - stils - skola”. Berči lasījumi ir viena no plašās šā gada Arhitektūras dienu Liepājā programmas sastāvdaļām.

„Lasījumu iecere ir runāt par Liepāju, arhitektūru, vēsturi, mūsdienu tendencēm tā, lai cilvēkos par to radītu interesi. Vēl – lai mudinātu sabiedrību uz Liepājas tēmu tālāku izpēti un pilsētas mantojuma patieso vērtību apzināšanos,” uzsver Vecliepājas arhitekte un viena no Arhitektūras dienu programmas veidotājām Gunta Šnipke.

G. Šnipke atgādina, ka 2011. un 2012. gadā Liepājā ir apzināts un aktualizēts pilsētas jūgendstila mantojums – vismaz 70 augstvērtīgas arhitektūras paraugi, kā arī interjeru apdares, būvgaldniecības u.c. amatu meistaru darbi, kas agrāk nav sistemātiski analizēti. Berči lasījumi būs tālākais solis iesāktajā darbā.

Šā gada lasījumos lektori pievērsīsies tieši skolu un kultūras objektu arhitektūrai.  Lasījumi notiks vienā nos skaistākajām jūgendstila perioda ēkām, kas pēc arhitekta L. Melvila projekta uzbūvēta 1912. gadā – tātad šogad atzīmējam skolas nama simtgadi.

Dr. art. Daina Lāce savā lekcijā „Latviešu skolas – no būdiņām līdz pilīm” palīdzēs izprast latviešu izglītības un skolu ēku attīstības ceļu 19. un  20. gadsimtā. Dzirdēsim Mg. arch. Agates Eniņas ziņojumu par Liepājas izglītības iestāžu ēkām laikā no 19. gadsimta otrās puses līdz 2. pasaules karam. Uzzināsim, kā Mg. art.Vita Banga vērtē jūgendstila dekora Liepājas īpatnības salīdzinājums ar paraugiem citviet. Dr. habil. arch., Rīgas tehniskās universitātes profesors Jānis Krastiņš stāstīs par jūgendstila izcilajiem paraugiem Eiropas kultūras objektos. Jācer, ka liepājniekus noteikti ieinteresēs vēsturnieces Līgas Sānes, arhitektoniskās izpētes speciālista Jura Zviedrāna un arhitekta Andra Kokina uzstāšanās. Lasījumu nobeigumā Mg.arch. Artis Zvirgzdiņš aplūkos mūsdienu skolu Eiropā un Latvijā  arhitektūras risinājumus.

Kopumā vairāk nekā 10 dažādi Arhitektūras dienu sarīkojumi visu oktobri ir vērsti uz Liepājas un visa Kurzemes novada arhitektūras nozarē strādājošo profesionālās kvalitātes paaugstināšanu un pieredzes apmaiņu, vietējā arhitektūras mantojuma un jaunāko sasniegumu popularizēšanu.

Informācija par Pasaules arhitektūras dienas norisēm Liepājā ir pieejama portālā www.liepaja.lv , kā arī ar portālā www.a4d.lv  starpniecību – visiem Latvijas arhitektiem un citiem interesentiem.

Visi Arhitektūras dienu pasākumi Liepājā ir bez maksas.

Aigars Štāls,
Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists,
m.t. 26444290,
epasts: aigars.stals@bv.liepaja.lv
BEĻĢIJAS KARALISTES PILSĒTĀ LĒVENĒ TIKS BŪVĒTAS ĒRGĒLES PĒC LIEPĀJAS SV.TRĪSVIENĪBAS KATEDRĀLES ĒRĢEĻU PARAUGA

Pateicoties Ugāles ērģeļbūves darbnīcas vadītājam Jānim Kalniņam, kura vadītā Ugāles ērģeļbūves darbnīca jau astoņus gadus rūpējas par Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles ērģeļu skanējumu un atjaunošanu, starptautiska projekta ietvaros līdz 26.oktobrim notiks Heinriha Andreasa Konciusa izgatavoto ērģeļu daļu dokumentācija.

Lēvenes Senmišela baznīcā tiks būvētas ērģeles pēc Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles instrumenta Konciusa daļas parauga. Ērģeļu dokumentācijas darbus veic Žoris Potfliegs, Vims Vinters (Beļģija) un Eriks Vinkels no Flentrop Orgelbouw (Holande). Dokumentācijas ietvaros tiks veikta Konciusa izgatavoto vējlāžu un stabuļu uzmērīšana, aprakstīšana un fotofiksācija. Šis darbs ir neatsverams ieguldījums arī Liepājas instrumenta turpmākajā restaurācijā, jo palīdzēs noskaidrot tās pārbūves, kuras notikušas pēc 1885. gada, kad instruments ieguva pasaules lielāko ērģeļu statusu. Jauno ērģeļu būvē Lēvenē piedalās arī Ugāles ērģeļbūves darbnīca. 

Uzziņai: Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles ērģeles ir vienīgais instruments pasaulē, kurā joprojām skan divdesmit seši J.S.Baha slavētā Halles ērģeļbūvētāja H.A.Konciusa 1773. - 1779.gadā būvēto ērģeļu reģistri. Kopš 2006. gada ērģeļu apkopi un pakāpenisku restaurāciju veic SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca” ekspertu prof. Tālivalža Dekšņa, Mika Dzenīša un Jorana Grāna (Zviedrija) uzraudzībā.

Informāciju sagatavoja
Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja I.Vitāle
Mob.26585678
PIRMO REIZI LIEPĀJĀ  - JAUNS MULTIMEDIJU PROJEKTS NEW CASSIC AR LATVIEŠU MŪZIKAS PIRMATSKAŅOJUMIEM UN SPOŽĀKO RĪGAS KINOSTUDIJAS FILMU MELODIJU IZLASIAr latviešu mūzikas pirmatskaņojumiem 14. novembrī, plkst. 19.00 Liepājā pirmo reizi viesosies jauns koncertprojekts „New Classics“.

Blakus mūsdienu latviešu klasiskās mūzikas jaunatklājumiem, klausītājus Liepājas Latviešu biedrības namā iepriecinās visu laiku skaistākās melodijas no Rīgas Kinostudijas meistardarbiem.

Koncertā piedalās kamerorķestris Gaudeamus orchestra diriģenta Guntara Bernāta vadībā, pianiste Terēze Rozenberga, komponists Ēriks Eglītis, kā arī solistu grupa. Videoinstalācijas veidojusi māksliniece Inguna Krolle-Irbe,  speciāli katra skaņdarba emocionālajai noskaņai radot savdabīgu mākslas darbu vīziju.

Koncerts 14. novembrī pārsteigs ar Liepājā vēl pilnīgi nedzirdētiem skaņdarbiem un iemīļotu melodiju svaigiem aranžējumiem. Liepājas pirmatskaņojumus piedzīvos Uģa Prauliņa Mūzika stīgām un klavierēm,kā arī Ērika Eglīša jaundarbs Con amore.

Intriģējošs atklājumsbūs arī Jura Kulakova tautas dziesmas apdare Tumsa, tumsa…jaunā muzikālā ietērpā. Koncerta otrā daļa ir veltījums neaizmirstamajiem Rīgas Kinostudijas filmu mūzikas hītiem – arī šeit saistošus mirkļus dāvās īpašs aranžējums klasiskā kamerorķestra sastāvam.
 
Koncerta programma veidota kā vizuāli muzikāls piedzīvojums, kurā dzirdēto papildinās Ingunas Krolles - Irbes unikālās krāsu impresijas.Tai izvēlētie skaņdarbi klausītājus pavadīs cauri dažādām emociju noskaņām, muzikāliem raksturiem un skaņu spēlēm. Variējošu stilu un izteiksmes līdzekļu mijiedarbībā tradicionālās vērtības iezīmēsies ar svaigiem akcentiem un laikmetīgu skanējumu.

Koncerts, kurš Liepājā izskanēs Latvijas Republikas proklamēšanas dienas priekšvakarā, ir „New Classics“ organizētāju dāvana liepājniekiem šajos īpšajos svētkos.

Biļetes uz koncertiem var iegādāties visās „Biļešu Paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.
Biļešu cena 4,- LVL un 5,- LVL. Pirmajiem 50 biļešu pircējiem, kā arī skolēniem, studentiem un pensionāriem atlaide 20%.
Aicinām Jūs līdz š.g. 19.oktobrim pieteikties  dalībai kultūras
Forumā „KULTŪRAS CENTRS RADOŠĀ LATVIJĀ”,
kas veltīts kultūras centru jautājumiem pašvaldībās.
 
Norises laiks: 2012.gada 1.novembris no plkst. 10.00-17.00 (Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00)

Norises vieta: VEF Kultūras pils (Rīga, Ropažu iela 2)
 
Forumu organizē:
LR Kultūras ministrija;
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs;
Latvijas Kultūras centru asociācija
 
Foruma galvenais uzdevums un mērķis:


 • aktualizēt un risināt jautājumus par kultūras centru lomu Latvijas valsts attīstības mērķu sasniegšanā un kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” veidošanā;
   
 • izvērtēt centru statusu un tiesisko regulējumu, definējot kultūras speciālistu kvalifikācijas prasības un speciālistu sagatavošanas un tālākizglītības vajadzības un iespējas;
   
 • pārskatīt kultūras centru darbības pamattendences un pakalpojumu sasaisti ar nacionālās attīstības prioritātēm un vietējo kopienu vajadzībām;
   
 • meklēt inovatīvas iespējas jaunu mērķauditoriju iesaistīšanai.
 
Pieteikšanās anketa Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra mājas lapā: www.knmc.gov.lv

Kontaktinformācija:
Vita Cīrule  26599132
KNMC Metodiskā darba vadītāja
e-pasts: vita.cirule@knmc.gov.lv
www.knmc.gov.lv

 
 
INFORMATĪVI METODISKAIS SEMINĀRS
PAR AKTUALITĀTĒM DZIESMU UN DEJU SVĒTKU SAGATAVOŠANAS PROCESĀ
UN KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBĪBĀ


 

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs, sadarbībā ar Kuldīgas domes Kultūras pārvaldi un Kuldīgas kultūras centru aicina Kurzemes kultūras centru/namu vadītājus,, Dziesmu svētku koordinatorus un pašvaldību mūzikas un mākslas skolu direktorus uz informatīvi metodisku semināru 3.oktobrī plkst.  10.00  Kuldīgas kultūras centrā.
 
Semināra darba organizācija tiek plānota divās daļās:

Laikā no plkst. 10.30 – 12.00 informatīvā daļa par aktualitātēm, kur tiksies kultūras centru vadītāji un Dziesmu svētku koordinatori un  šajā pašā laikā mākslas un mūzikas skolu direktori pārrunās savas jomas aktualitātes.

Semināra 2.daļā no plkst. 13.00 – 15.00 visiem kopā,  kur Valdis Melderis vadīs praktisko nodarbību par darbu ar sociālajiem medijiem.
 
Lūgums apstiprināt savu dalību elektroniski līdz 28.septembrim (sūtot dalības apstiprinājumu uz e-pastu vita.cirule@knmc.gov.lv ar šādu informāciju - vārds, uzvārds, darba vieta, novads, ieņemamais amats, kontaktinformācija)!
EGONA LĪVA BALVA "KRASTA ĻAUDIS" - OLAFAM GŪTMANIM

 
Sestdien, 15. septembrī Dzejas dienu noslēgumā jau otro gadu godināja Liepājas Kultūras pārvaldes, Latvijas Rakstnieku savienības, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas un Latvijas Jūras akadēmijas izsludinātā konkursa – Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" – uzvarētājus.
 
Egona Līva piemiņas balva „Krasta ļaudis” ir pagodinājums tiem rakstniekiem, kuri savos darbos akcentējuši jūras tematiku, pauduši savos darbos valstiskumu un patriotismu.

Pirmo trīs vietu ieguvējus - jauniešu literārā konkursa uzvarētājus uzrunāja un sveica Latvijas Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš un rakstnieka Egona Līva atraitne Edīte Gūtmane. Par labāko skolu jaunatnes daiļdarbu  E. Līva piemiņas balvu „Krasta ļaudis” šogad saņēma liepājniece Megija Līva Pīra.
 
Pirms laureātu vārdu pasludināšanas Egona Līva atraitni Edīti Gūtmani gaidīja pārsteigums – mecenāta dāvināta īpaša balva, bet  grāmatas „Personiskā Latvija” autors Atis Klimovičs un izdevēja Inese Zandere kļuva par Liepājas Kultūras pārvaldes īpašās balvas īpašniekiem.
 
Starp vienpadsmit iesniegtajām grāmatām šogad vairākas liepājnieku grāmatas, divas no tām saņēmušas arī labāko grāmatu titulu. Šī gada Egona Līva balvas "Krasta ļaudis" saņēma Andra Manfelde par jūras dokumentējumu grāmatā "Ceļojums uz Mēnesi: Visbija – Ventspils –Visbija" un  Ēriks Lanss par romānu "Vai mēs tiksimies vēlreiz…"
 
Pirms paziņot  galvenās balvas saņēmēju, Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks uzrunāja klātesošos ar vārdiem: "Galvenā balva ir piešķirta īstam liepājniekam, bez kura Liepāja ir kā jūra bez sāls!”. Nominācijā "Labākā grāmata   2012" Egona Līva piemiņas balvas ieguvējs ir Olafs Gūtmanis par "Raksti" noslēdzošo 5. sējumu.”
 
Pasākums organizēts ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu, kā arī pasākumā iesaistījušies arī citi uzņēmēji, kuri joprojām godina Egona Līva vārdu un garu.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Vensko
DZEJAS DIENAS LIEPĀJĀ NO 12. LĪDZ 15.SEPTEMBRIM
 
Zentas Mauriņas citāts „Dzejnieks nav izdevīgs, viņš ir neaizstājams” ir kā devīze 2012. gada Dzejas dienu aktivitātēm, kas šonedēļ sākas Liepājā. Četras dienas dzeja visās tās izpausmēs skanēs izglītības iestādēs, bibliotēkās un viesnīcas „Promenāde” telpās. Savukārt 15. septembrī jau otro gadu tiks pasniegta Egona Līva piemiņas balva „Krasta ļaudis”.

Dzejas dienu tradīcija no gada uz gadu septembrī pulcē vārda māksliniekus un viņu talanta cienītājus visā Latvijā. Dzejas dienu spēks ir emocijās, kas iekodētas dažādu paaudžu dzejnieku un rakstnieku tekstos. Arī Liepājā Dzejas dienu programma veidota pēc iespējas daudzveidīgāka, piedāvājot iespēju tikties ar Andru Manfeldi, Ēriku Hānbergu, Knutu Skujenieku, Sandru Vensko un citiem.

15. septembrī pulksten 13.00 Liepājas diecēzes kūrijas kamīnu zālē (ieeja no Rakstvežu ielas) notiks dzejas dienu pasākums „No sirds”. Pasākumā piedalīsies dzejnieki Olafs Gūtmanis un Jana Egle. Būs dzirdama arī mūžībā aizgājušās sv. Jāzepa draudzes locekles Ainas Uldriķes dzeja aktrises Sigitas Jevgļevskas lasījumā. Dziesmas ar Ainas Uldriķes tekstiem izpildīs soliste Linda Ločmane, pavadījums Selvija Rabuško. Pasākumu kuplinās draudzes jaunie mūziķi un dzejnieki.

Dzejas dienu programma Liepājā 15.septembrī pulksten 12:00 Liepājas Leļļu teātrī piedāvā arī iespēju noskatīties Jāzepa Osmaņa lugu bērniem „Sniegbaltīte”, kurai mūziku komponējis Imants Kalniņš. 14. septembrī pulksten 12:00 bērnu bibliotēkā „Vecliepājas Rūķis” jaunieši varēs tikties ar grāmatas „Skolas spoks” autori Inesi ķesteri, bet 16. septembrī pulksten 17:00 Liepājas Leļļu teātra zālē Liepājas Latviešu biedrības namā notiks koncertuzvedums "...Vējā" ar Aināra Pūpola dziesmu tekstiem un mūziku no Metalurga Tautas teātra izrādēm. 13.septembrī 18:00 Liepājā, „Tējas istabā” notiks pasākums "Vaļā durvis", kas vienlaikus būs arī augusta notikušā dzejnieču plenēra izstādes noslēgums.  

Dzejas dienu laikā Liepājā jau otro gadu tiks pasniegta Egona Līva piemiņas balva „Krasta ļaudis”. Piemiņas balva „Krasta ļaudis” ir radīta ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu, devumu jūrniecības popularizēšanā. Šogad apbalvošanas svinīgā ceremonija Liepājā paredzēta 15. septembrī pulksten 15:00 viesnīcas „Promenāde” Hika spīķerī.

 
Ar visu Liepājas Dzejas dienu programmu var iepazīties šeit: http://www.liepajaskultura.lv/lv/programma----------.
 
Krista Kalnarāja
Liepājas Kultūras pārvalde
www.liepajaskultura.lv
 
EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2012Šī gada tēma - "Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu kultūras mantojums".
2012.gada 9.septembrī Grobiņas novadā, Eiropas kultūras mantojuma dienas ietvaros norisinājās  dažādi interesanti izglītojoši un atpūtas pasākumi.
      
Ņemot vērā aktivitātes, kas tiek īstenotas ceļā uz Grobiņas arheoloģiskā ansambļa iekļaušanu UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā starptautiskās seriālās nominācijas ietvaros, Grobiņas novada pašvaldība, šī gada mantojuma dienās  ir iesaistījusies ar kompleksu objektu „Vikingu laika senvietas pie Ālandes upes” Grobiņas arheoloģiskajā ansamblī ir apvienoti tādi kultūras pieminekļi kā Priediena senkapi, Atkalnu senkapi, Smukumu senkapi, Porainu (Pūrānu) senkapi, Grobiņas pilskalns (Skābārža kalns) ar senpilsētu un Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem.
 

Lai veicinātu un padziļinātu šo kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritoriju īpašnieku un pārējās sabiedrības izpratni un zināšanas par pieminekļu vēsturisko vērtību un nozīmīgumu, aktualitātēm saistībā ar pretendēšanu uz UNESCO pasaules kultūras mantojumu sarakstā spēkā esošiem ierobežojumiem, pašreizējām un nākotnes iespējām , šo teritoriju apsaimniekošanā un attīstībā  sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju notika seminārs – diskusija „Kultūras mantojums tā vēsturiskās vērtības mūsdienu attīstības kontekstā”, kā arī Eiropas kultūras mantojumu dienu atklāšana un karoga pacelšana Grobiņas pilskalnā. 

Aktīvās atpūtas pasākumā , interesenti , varēja iepazīties ar vikingu laika apmetnēm, amatnieku darbnīcām, spēka un veiklības vingrinājumiem un vikingu ūdensceļu izpēti. Tāpat baudīt  biezpietru – strebekli.

 
Notika arī populārzinātniskā ekspedīcija  - pārgājiens arheologu pavadībā „Izzinot Priediena senkapu nozīmīgāko atraduma pēdas”.

 

Kurzemes plānošanas reģionā, Eiropas kultūras mantojuma dienas 2012, notika arī Ventspils novadā , Liepājas novadā , Jūrkalnes novadā , Talsu novadā , Dundagas novadā  un Kuldīgas novadā.

 
PROFESIONĀLĀS MĀKSLAS PIEEJAMĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ 
 
Kurzemes  plānošanas reģions sadarbībā ar Kultūras ministrija nodrošina profesionālās mākslas pieejamību Kurzemes plānošanas reģiona iedzīvotājiem.
      
Kultūras ministrija (KM) piešķīra finansējumu no valsts budžeta apakšprogrammas „Māksla un literatūra” LVL 11 075,00 (vienpadsmit tūkstoši septiņdesmit pieci lati un 00 santīmi) apmērā, lai sniegtu  iedzīvotājiem profesionālās mākslas kultūras pakalpojumus 2011/2012. gada sezonā un veicinātu iedzīvotāju interesi par profesionālo mākslu.
     
KPR veicot valsts pārvaldes deleģēšanas uzdevumu, noslēdza finansēšanas līgumu ar KPR pašvaldībām, par profesionālās mākslas pieejamību Kurzemes plānošanas reģiona iedzīvotājiem, paredzot finansējumu kultūras pasākumu norišu nodrošināšanai, gan savā teritorijā, gan kultūrkapitālsabiedrību patstāvīgajā telpā. Pašvaldības doto finansējumu varēja brīvi novirzīt,tai piemērotāku repertuāru.
   
KPR iedzīvotāji apmeklēja - Liepājas teātri, Latvijas Nacionālo operu, Jauno Rīgas teātri, Dailes teātri, Latvijas Nacionālo teātri, Latvijas leļļu teātri, 
tāpat  arī notika  profesionālās mākslas pasākumi reģionā: Kurzemes Dziesmu svētki – Saldus novadā, Kurzemes mākslas dienas – Talsu novadā, Kārļa Davidova 7.Starptautiskajā   čellista konkursā  Kuldīgas novadā. Latvijas leļļu teātris viesojās Dundagas novadā, savukārt ar  modernās mūzikas žanru - NordicSound igauņu džeza grupas un latviešu taustiņ instrumentālista  Raimonda Macata  sniegumu  iepazinās  Ventspils iedzīvotāji. Profesionālo mākslu iepazina dažāda mērķauditorija – bērni, jaunieši, speciālisti, brīvprātīgā darba veicēji.   
    
Iedzīvotājiem apmeklējot profesionālās mākslas kultūras pasākumus, bija nozīmīga, vērtīga un izglītojoša pieredze, tā deva iespēju apmeklēt citas kultūras iestādes - Jūgenstila muzeju, Mākslas muzeju „Rīgas birža”, Spīķeru koncertzāli, Dzintara koncertzāli- Jūrmalā.
   
Piesaistot profesionālus māksliniekus Kurzemes mākslas dienās un Kurzemes Dziesmu svētkos, tika uzlabota šo pasākumu apmeklētība, un to apmeklēja vairāk kā 3000 interesentu.
      
KPR atzinīgi novērtē KM doto deleģēšanas uzdevumu, par profesionālās mākslas pieejamību reģionā, kas deva iespēju brīvi organizēt un iepazīt  profesionālo mākslu.
Arī turpmāk 2012./2013. gada sezonā aicinām KM turpināt šāda veida sadarbību kultūras jomā.
 
Papildus informācija:

1.Profesionālās mākslas kultūras pasākumu skaits, plānošanas reģionā 2011/2012. gada sezonā -6

2.Apmeklēto profesionālās mākslas kultūras pasākumu skaits, kultūrsabiedrību patstāvīgajā telpā 2011/2012. gada sezonā - 19

3.Profesionālās mākslas kultūras pasākumu apmeklētāju skaits, plānošanas reģionā 2011/2012.gada sezonā -3691

4.Profesionālās mākslas kultūras pasākumu apmeklētāju skaits, kultūrsabiedrību patstāvīgajā telpā 2011/2012.gada sezonā -1027
 
Organizātori:KPR un KPR novada pašvaldības

Atbalsta: KM

Detalizēta informācija: Irita Timbare
KPR kultūras plānošanas speciāliste 
mob.nr: 22018232
e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv
 
 
RADOŠĀ NEDARBNĪCA "LAI KO TU DOMĀ, DOMĀ CITĀDI!"
 

26.septembrī, Jūrkalnes kultūras namā  Kurzemes plānošanas reģions organizē semināru kultūras darbiniekiem.


Lūdzu pieteikties līdz 10.septembrim, pie KPR kultūras speciālistes Iritas Timbares,
e- pasts: kultura@kurzemesregions.lv
mob. tālrunis: 22018232


Ar anotāciju un semināra programmu var iepazīties šeit>>
1.AMATIERTEĀTRU DZEJAS IZRĀŽU UN UZVEDUMU FESTIVĀLS 
„SEPTEMBRĪ DZEJAS LIETUS LĪST"

Norises laiks: 2012. gada 29.septembrī
 
Norises vieta: Kursīšu pagasts, Saldus novads
 
Organizatori:Kursīšu kultūras darba organizatore Kristīne Buka, Kursīšu amatierteātris „Kodols” un režisore Sanita Vītola, festivāla idejas autors Mārtiņš Lagzdons
 
Festivāla mērķi:

 
1. Iepazīstināt skatītājus ar labākajiem un interesantākajiem dzejas uzvedumiem / dzejas izrādēm lauku amatierteātros.
2. Popularizēt dzejas mīlestību un dzeju.
3. Veidot savstarpējos kontaktus amatierteātru vidū.
4. Vei­ci­nāt un no­dro­ši­nāt ama­tier­te­āt­ru turp­mā­ku at­tīs­tī­bu un māk­sli­nie­cis­ko kva­li­tā­ti.
5. Veicināt sabiedrības interesi par amatierteātru iestudējumu daudzveidību un radošo pieeju to realizācijā.
 
Festivāla dalībnieki:
Latvijas lauku amatierteātri
 
Papildus noteikumi:
- Pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1) sūtīt līdz 2012. gada 5.septembrim uz e-pastu buka.kristine@inbox.lv

-  Pieteikumi tiks izvērtēti un rezultāti par dalību festivālā tiks paziņoti pa e-pastu un/vai telefoniski līdz 2012.gada 14.septembrim

-  Iestudējumam jābūt saskaņotam AKKA/ LAA (autortiesību licence)

-  Kolektīvi festivālā piedalās ar pēdējo divu gadu laikā iestudētiem dzejas uzvedumiem / izrādēm

-  Izrādes maksimālais ilgums viena stunda

-  Kursīšu pagastā pieejami vairāki spēles laukumi:
   Kursīšu pagasta Jaunā zāle, Kursīšu pagasta PII zāle, zāle Kursīšu pagasta pārvaldē. (Spēles laukumu        tehnisko un vizuālo informāciju skatīt pielikumā Nr.2)

- Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos festivālā (transports, ēdināšana, u.c.) sedz dalībnieki

- Uzvedumus / izrādes vērtēs žūrija, tiks piešķirtas nominācijas un ceļojošā balva

-  Festivāla laikā notiks radošās darbnīcas

-  Festivāla norises programma tiks izsūtīta atsevišķi

 

Festivāla dalības maksa:
 

- 15.00 Ls no kolektīva

Skrundas novada sporta svētku ietvaros 25. augustā plkst 17.00 pie Skrundas pulksteņa Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes jauktā kora" Aura" koncerts.

Diriģents Edgars Vītols.

Lietus gadījumā koncerts notiks Skrundas kultūras namā.

Ieeja brīva.
 
"TĒJAS ISTABĀ" SĀCIES MĀKSLAS PLENĒRS DZEJNIEKIEM


 


Septembrī Liepājā un visā Latvijā norisināsies Dzejas dienas. Dzejas dienu ieskaņas pasākumi radošiem liepājniekiem un viesiem no Rīgas sākušies netradicionāli – „Tējas istabā” visas nedēļas garumā norisināsies mākslas plenērs dzejniekiem.
           
Par vienu no dzejnieku tikšanās vietām ar publiku kļuvusi „Tējas istaba”. Regulāri  šeit notiek dzejas lasījumi, gan dažādas performances Dzejas dienu laikā. Lai dzejas dienu laikā sapulcinātu radošos liepājniekus kopīgam dzejas pasākumam, šogad sadarbībā ar māksliniekiem Gunti Otaņķi un Gintu Stavrovsku top savdabīga izstāde. Dzejnieces un mūziķes iejūtas mākslas pasaulē, zīmē un glezno, lai plenēra izskaņā – 17. augustā pulksten 20:00 atklātu savu veikumu apmeklētājiem.
           
Andra Manfelde, Inga Kope-Grosa, Iveta Vanaga, Zane Zālīte, Jana Egle, Sandra Vensko, Maija Kalniņa „Tējas istabā” jau radījušas savus pirmos dažāda rakstura, stila un noskaņu darbus, bet Aija Vikmane, Gundega Rezevska, Gunita Boka, Ineta Stadgale un Daina Vanaga savus darbus radīs no 14. līdz 16.augustam.

Radošā un īpašā gaisotnē top akrila krāsām radīti gleznojumi, risinās sarunas par mākslas pasaules noslēpumainajām atklāsmēm, dzejnieces dalās savos iespaidos par saskarsmi dzīvē, meklējumiem dzejā. Jau pirmdien pirmos darbus autores un istabas saimnieces varēja aplūkot un izvērtēt „Tējas istabas” saules apspīdētajā pagalmiņā. Savu vērtējumu par padarīto izteica plenēra pirmās dienas vadītājs mākslinieks Guntis Otaņķis, šodien darbu ar plenēra dalībniecēm turpina māksliniece Ginta Stavrovska.

Paveikto nedēļas laikā noslēgs pasākums "Zvaigžņu lietus atspīdums", kad, atklājot izstādi, notiks dzejas lasījumi, kā arī  muzicēšana zem augusta zvaigžņotajām debesīm „Tējas istabas” pagalmiņā, kur būs gaidīts ikviens liepājnieks.
 
Krista Kalnarāja
Liepājas Kultūras pārvalde
www.liepajaskultura.lv
OTRO GADU TIKS PASNIEGTA EGONA LĪVA PIEMIŅAS BALVA "KRASTA ĻAUDIS"


Liepājas Pilsētas Kultūras pārvalde, Latvijas Rakstnieku savienība, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija un Latvijas Jūras akadēmija ir izsludinājusi rakstnieka Egona Līva piemiņas balvu „Krasta Ļaudis” literatūrā un ar literatūru saistītās jomās. Piemiņas balva „Krasta ļaudis” ir radīta ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu, devumu jūrniecības popularizēšanā.

Piemiņas balvu „Krasta ļaudis” piešķir trijās kategorijās:

1. Par labāko izdoto grāmatu latviešu valodā 2011/2012 ar jūras, patriotisma, Latvijas valstiskumu saistītu tematiku;
2. Par inovatīvu veikumu jūrniecības popularizēšanā Latvijā 2011/2012 ar literatūru saistītās jomās;
3. Par labāko skolu jaunatnes literāro darbu.

Nominācijai “Labākā grāmata“ var izvirzīt dzejas, prozas, eseju krājumus, kas tapuši laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 1. jūlijam.

Grāmatas nominācijai “Labākā grāmata” var pieteikt gan juridiskas, gan fiziskas personas; e-pasts: rakstnieki@apollo.lv, ar norādi ”Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva”.

Nominācijai “Labākā literārā ideja“ var pieteikt ar literatūru saistītas un realizētas idejas par jūrniecības tēmu laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 1. jūlijam.

Nominācijai “Labākā literārā ideja” var pieteikt gan juridiskas, gan fiziskas personas; e-pasts: rakstnieki@apollo.lv, ar norādi ”Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva”.

Darbu iesniegšana nominācijā “Labākais skolu jaunatnes literārais darbs”: darbi līdz 2012.gada 10.augustam jāiesūta elektroniski (e-pasts: krasta.laudis@inbox.lv), norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, tālruņa numuru. Darbam jābūt ar norādi: “Rakstnieka Egona Līva 2. literārās prēmijas radošo darbu konkurss”. Kontakttālrunis: 26305398.
 
Nominācijai izvirzīto grāmatu iesniegšana Latvijas Rakstnieku savienībā Rīgā, Ģertrūdes ielā 31-15 vai adresēt un iesniegt Liepājā, Rožu laukums 5/6 - 84. kab. ( 2 eks.). Realizēto ideju pieteikšana nominācijai līdz 2012. gada 10. augustam.

Papildus informācija un konkursa nolikums: http://www.rakstnieciba.lv/index.html

Rakstnieks Egons Līvs ir viens no tiem rakstniekiem, kura vārds cieši saistīts ar Liepāju. Rakstnieka dzīve ritējusi starp jūras un krasta cilvēkiem un šo cilvēku likteņi ir tapuši aprakstīti grāmatās, iemūžināti kinoscenārijos, apcerēs. Garīgās vērtības, latviskums, jūras un krasta ļaužu atainojums grāmatās un kino joprojām ir neatņemama mūsu kultūras sastāvdaļa.

Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva „Krasta Ļaudis” tiks pasniegta jau otro gadu Liepājas pilsētā Dzejas dienu noslēguma laikā. Šogad apbalvošanas svinīgā ceremonija Liepājā  paredzēta 15. septembrī.

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Rakstnieku Savienības Liepājas nodaļas vadītāja
Sandra Vensko

 
LABO DARBU VELOTŪRE  „ 10 LABI DARBI 10 DIENĀS!”

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne aicina aktīvus jauniešus piedalīties velotūrē „10 labi darbi 10 dienās”. Velotūres „10 labi darbi 10 dienās” laikā jauniešiem ir iespēja apceļot 11 Latvijas pilsētas, satikt tur dzīvojošos jauniešus un kopā veikt 10 labus darbus, lai veidotu labāku un sakārtotāku vidi sev apkārt.

Velotūre sāksies 31.jūlijā Daugavpilī, turpināsies caur Aglonu, Rēzekni, Atašieni, Pļaviņām, Pērkoņiem, Cēsīm, Valmieru, Rīgu, Dobeli un 10.augusta vakarā noslēgsies Saldū.

Velotūres maršruts un ieplānotās aktivitātes:Datums
 
Vieta Labais darbs

31.07.2012./
01.08.2012.

 
DAUGAVPILS Velotūres atklāšanas pasākums, sporta aktivitātes bērnu namā
01.08.2012.
AGLONA
(velotūres maršruts Daugavpils –Aglona 54 km)

 
Aglonas katoļu bazilikas teritorijas sakopšanas darbi, pirmās palīdzības apmācības velotūres dalībniekiem
02.08.2012.
RĒZEKNE
(velotūres maršruts Aglona –Rēzekne 56 km)

 
Radošās darbnīcas bērnu namā
03.08.2012.
ATAŠIENE
(velotūres maršruts Rēzekne – Atašiene 67 km)

 
Pasākums pensionāriem
04.08.2012.
PĻAVIŅAS
(velotūres maršruts Atašiene – Pļaviņas 58 km)

 
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes jauniešu mājas labiekārtošanas darbi
05.08.2012. PĒRKOŅI
(velotūres maršruts Pļaviņas – Pērkoņi 68 km)
Naktsmītnes „Kalangavieši” sakopšanas aktivitātes, radošās darbnīcas
06.08.2012.
CĒSIS
(velotūres maršruts Pērkoņi - Cēsis 40 km)

 
Došanās pie veciem un vientuļiem pensionāriem
07.08.2012.
VALMIERA/STRAUPE
(velotūres maršruts Cēsis- Valmiera- Straupe 67,5 km)

 
Alternatīvā orientēšanās pilsētvidē
08.08.2012. RĪGA
(velotūres maršruts Straupe – Rīga 72 km)
Pasākums „Iecietības diena”, izglītojošs seminārs par vardarbības un diskriminācijas tēmām, vakara noslēgumā aktivitāte "Dzīvā bibliotēka"
09.08.2012.
DOBELE
(velotūres maršruts Rīga - Dobele 76 km)

 
Dobeles stadiona žoga krāsošana, labdarības koncerts – ziedojumu vākšana akcijai „Skolas soma”
10.08.2012.
SALDUS
(velotūres maršruts Dobele - Saldus 60 km)

 
Avota sakopšanas talka, velotūres noslēguma pasākums
 
Aicinām pieteikties labo darbu velotūrei, aizpildot pieteikuma formu: http://ejuz.lv/qxgwm
līdz 29.07. plkst. 12:00


Dalībnieki var pieteikties dalībai visā velotūres maršrutā Daugavpils – Saldus vai atsevišķos maršruta posmos ( precīzu maršruts Pielikumā Nr.1). Dalībniekiem velotūres laikā tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana un naktsmītnes. Dalības maksa pasākumā – 5,00 Ls.

Pirms dalības velotūrē „ 10 labi darbi 10 dienās”, lūdzu, iepazīsties ar
1) Pielikumu Nr.1 „Velotūres „ 10 labi darbi 10 dienās” maršruts uz 1lp.
2) Pielikumu Nr.2 „Informācija velotūres “10 labi darbi 10 dienās” dalībniekiem” uz 1lp.
3) Pielikumu Nr.3 „Noteikumi par piedalīšanos velotūrē „10 labi darbi 10 dienās”” uz 2 lp.
4) Pielikumu Nr.4 „Vecāku atļauja nepilngadīgajiem” uz 1 lp.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar velotūres „ 10 labi darbi 10 dienās” koordinatori pa e-pastu: Jolanta.plume@redcross.lv vai tālrunis: 67336653

Kopā mēs varam vairāk, iespējams, mums pietrūkts tieši tava klātbūtne, lai sasniegtu vairāk!

 
STARPTAUSTISKAIS ĒRĢEĻMŪZIKAS FESTIVĀLS LIEPĀJĀ KLAUSĪTĀJUS PULCĒS JAU VIENPADSMITO REIZI 
 
  
No 27. līdz 30. septembrim Liepājā norisināsies Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls, kurš šogad izskanēs jau vienpadsmito reizi. To rīko nodibinājums VIA CULTURA sadarbībā ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi. Festivāls ir kā slavinājums pasaulē lielākajām mehāniskajām ērģelēm, kas rotā Liepāju un Svētās Trīsvienības katedrāli, un ir atzīstams kā viens no spilgtākajiem ikgadējiem Latvijas mūzikas dzīves notikumiem.

Arī šogad festivālā uzstāsies talantīgi un pazīstami mūziķi, kas palīdzēs atklāt ērģeļu spēcīgo un unikālo skanējumu. 27. septembrī festivāla atklāšanas koncertā klausītājus priecēs Gdaņskas Olivas katedrāles vadošais ērģelnieks Romans Peruckis (Roman Perucki) no Polijas. 28. septembra Nakts koncertā uzstāsies Kristīne Adamaite (ērģeles) kopā ar Ievu Paršu (soprāns) un Arti Sīmani (saksofons), kuri klausītājiem piedāvās meditatīvu baudījumu ar Ē. Ešenvalda, H. M. Gurecka, P. Vaska komponēto mūziku. Koncertā paredzēts arī A. Selecka darba „Cerības ceriņš” pirmatskaņojums.

Savukārt 29. septembrī noslēguma koncerta apmeklētājiem būs dzirdams ērģeļmūzikas festivāla neatņemama sastāvdaļa – Liepājas pilsētas ērģelnieks Lotārs Džeriņš, kurš uzstāsies kopā ar jaukto kori „Laiks”, Liepājas Simfoniskā orķestra paspārnē esošometāla pūšamo instrumentu ansambli Amber Sound Brass, kā arī trompetistu Oleksiju Demčenko.

Līdztekus muzikālajiem priekšnesumiem programmā paredzēta arī Polijas vēstniecības piedāvātā izstāde par poļu līdzdalību Kurzemes hercogistes izveidē. Tās atklāšana notiks 27. septembrī Sv. Trīsvienības katedrāles dārzā. Festivāla otrajā dienā, 28. septembrī, būs skatāmas divas kinofilmas - režisores Marutas Jurjānes „Saulrieta violetās ērģeles” par komponistu Marģeri Zariņu un Rodrigo Rikarda dokumentālā filma „Ērģeļbūvētājs no Ugāles”.
Ī
paša programma būs sarūpēta arī mazajiem festivāla apmeklētājiem. 29. septembrī būs klausāma un skatāma S. Prokofjeva muzikālā pasaka „Pēterītis un vilks”, kuru izstāstīs aktieris Varis Klausītājs un izspēlēs ērģelnieks Aigars Reinis.

Plašāka informācija par Starptautisko ērģeļmūzikas festivālu atrodama nodibinājuma VIA CULTURA mājaslapā www.viacultura.lv un www.liepajaskultura.lv

Kontakti: sabiedrisko attiecību asistente Andra Jurgelāne, t: 28755665; e-pasts: andra_j@inbox.lv.
FESTIVĀLĀ "SHINE CAFE 2012" VIENA NO SKATUVĒM PĀRSTEIGS AR MĀKLSINIEKU PĀRSTĀVĒTO VALSTU DAUDZVEIDĪBU


28. jūlijā elektroniskās mūzikas festivāla „Shine Cafe 2012” ietvaros promo-leibls „Platz für Tanz” uz vienas no skatuvēm 9 stundu laikā piedāvās tādu mākslinieku uzstāšanos, kā Rossella, Yuka, Didactic Scalica,  ORIOLA 701, Ksenia Kamikaza unNegorod.  Viņi pārstāvēs visus bītu mūzikas veidus, no romantiskās house-mūzikas līdz skarbam techno.

Mākslinieku sastāvs priecē ar savu internacionalitāti.

Rossella ir īsta tehno-feja no svelmainās Romas. Viņa jau vairākus gadus ir rezidente Itālijas galvaspilsētas labākajos klubos un veiksmīga mūzikas producente. Viņa sadarbojas ar citiem talantīgajiem tautiešiem, plaši zināmiem ārpus Itālijas robežām, piemēram, Donato Dozzy un Claudio PRC, bet viņas trekus izdod leibli Elettronica Romana, Cyclical Tracks un Aimersse.

Yuka ir dīdžejmeitene un producente no Maskavas, kas visai bieži uzstājas gan starptautiskajos festivālos, gan Eiropas klubos, piemēram, Berlīnes klubā Tresor. Viņas setus raksturo īpašs materiāla smalkums: mūzika ir minimāla un trausla, bet vienlaicīgi ir pilna ar draivu. Viņas kontā ir relīzes leblos Fullpanda un Pro-Tez, bet priekšā — spīdoša tehno-dīvas nākotne.

Levans Lomidze vairāk zināms kā Didactic Scalica. Viņš ieraksta un spēlē delikātu, romantisku, bet tajā pašā laikā arī komplicēto elektronisko mūziku, kurā dominē tehno-ritmi ar tempu ap 124 sitieniem minūtē, dekorētie ar plaša spektra elektronisko skaņu daudzveidīgiem ornamentiem.

Ārzemju viesu setus papildinās spilgtas uzstāšanās no vietējiem smagsvariem. Grupa ORIOLA 701, kas paspējusi kļūt par vasaras klubu sezonas bumbu, festivālam Shine Cafe 2012 gatavo jaunu programmu ar vēl nekur neatskaņotiem trekiem.

Savukārt, leibla Platz für Tanz dibinātāja Ksenia Kamikaza uzstāsies kopā ar taustiņinstrumentālistu Negorod. Pēc festivāla tradīcijas, viņi sniegs setu no bezkompromisu techno, izrotātu ar improvizētiem sintezatoru melodijām.

Shine Cafe 2012 ir viens no lielākajiem brīvdabas elektroniskās mūzikas festivāliem Latvijā, kur norisināsies 2012. gada 27. un 28. jūlijā Liepājas pludmalē, Kūrmajas prospekta galā. Festivālā piedalīsies vairākas Latvijas PROMO komandas ar savu skatuves koncepciju un īpašu programmu. 5 deju laukumi ar profesionālu dīdžeju, vīdžeju, vokalistu un dejotāju piedalīšanos. Tā ir nekomerciāla mūzika, kas atklāj deju stilu visu spektru. Tas ir muzikāls ceļojums uz house, techno, dubstep, drum’n’bass, jungle, funk un citos virzienos. Pat visprasīgākais klausītājs atradīs sev piemērotu ritmu un gūs muzikālu enerģiju. Kopā uzstāsies vairāk nekā 40 dīdžeju no Itālijas, Krievijas, Gruzijas, Lietuvas un Latvijas.

Īpaša uzmanība pievērsta futūristiskām dekorācijām un iluminācijas objektiem. Dienas laikā festivāla teritorijā apmeklētājiem tiks organizētas radošās meistarklases, sporta spēles, kino pie klajas debess, ūdens atrakcijas un citas izklaides. Vairāk informācijas mājas lapā www.shinecafe.lv.
 
Festivāla organizētājs:
Nikita Viderkers
Seko jaunumiem:
www.shinecafe.lv
facebook.com/shinecafe
twitter.com/shinecafe
http://www.youtube.com/watch?v=x59Ib8_NLd0
 
PĀRBAUDĪTAS VĒRTĪBAS 28.JŪLIJĀ FESTIVĀLĀ „SALDUS SAULE”
 

Arī šogad, 28.jūlijā Saldū, Kalnsētas parka estrādē pie Cieceres upes notiks festivāls „Saldus saule”. Popularizējot klasiskā latviešu roka tradīcijas un atceroties mūziķi Ēriku Ķiģeli, senākais Latvijā notiekošais festivāls „Saldus saule” priecēs ar tādu mākslinieku uzstāšanos, kas klausītājiem jau labi pazīstami un ir pārbaudītas vērtības.
 
Atskatoties vēsturē, pirmais festivāls „Saldus saule” notika 1987. gadā, bet ideja par tā rīkošanu bija radusies jau gadu ātrāk, ar mērķi godināt talantīgo saldenieku, Latvijas smagā roka aizsācēju, izcilāko sava laika ģitāristu, grupas "Līvi" dibinātāju un idejisko līderi un komponistu Ēriku Ķiģeli.

Tradīcija ir dzīva, un arī šogad uz lielās skatuves Kalnsētas parka estrādē kāps tādi Latvijā  novērtēti un pieredzējuši mākslinieki, kā leģendārie Remix, Linga, Pienvedēja piedzīvojumi,  Mr. Rally.

Būs iespēja dzirdēt arī ex – Līvus, Louie Fontaine & Starlight Searchers, Virga Hard Orchestra, savukārt naktī ar ekspresīvu priekšnesumu startēs AC/DC Tribute (LT) – grupa, par kuru labāki varot būt tikai īstie AC/DC.

Šogad festivālā būs arī otra – Pļavas skatuve, uz kuras uzstāsies LV-3801, Inokentijs Mārpls, Kiss Of The Dolls, Mana teritorija, Nightstar, Overburn unDeimoss.

Festivāla atmosfēru palīdzēs veidot arī dažādas izklaides iespējas, kvalitatīvi ēdieni un dzērieni, kā arī dejas līdz rītam.

Biļetes jau šodien ir nopērkamas „Biļešu servisa” kasēs visās Latvijā, biļešu cena iepriekšpārdošanā ir Ls 5.

Kopš 2006. gada festivālu „Saldus Saule” organizē Ērika Ķiģela dēls Fēlikss, kurš šogad  festivāla rīkošanu uzticējis SIA „Summer Sound Productions”.
 
 
Krista Kalnarāja
media@summersound.lv

 
  
 JŪRAS SVĒTKI 14.07.2012.


14.jūlijā, Liepājas pludmalē tiks svinēti Jūras svētki Jūrmalas parka teritorijā un pludmalē.

Par aktivitātēm jūras krastā rūpēsies pludmāres kafejnīca "Red Sun Buffet".

Jau plkst. 12:00 sāksies sportiskās aktivitātes. „Neptūna pludmales futbola turnīrs” norisināsies visas dienas garumā un tajā pieteikties var ikviens, kurš vēlas pacīnīties par Neptūna kausu. Pieteikšanās no 2.jūlija, iepazīstoties ar turnīra nolikumu un sūtot pieteikuma veidlapu uz epastu redsunbuffet@hotmail.lv. Nolikums un veidlapa tiks publicēti Liepājas Kultūras pārvaldes mājas lapā.


Būs arī iespēja pārbaudīt savus spēkus zābaka mešanā, virves vilkšanā, mucas velšanā, greizajā futbolā un citās individuālajās aktivitātēs. „Ūdens spēles jūrā” ar piepūšamajām atrakcijām un vizināšanos jūras viļņos nodrošinās vindsērfinga klubs „Rietumkrasts”.

Gatavojoties 15.jūlija Liepājas pusmaratonam, būs iespēja iesildīties kopā ar NIKE un, kad būs saņemta drosme nākamās dienas startam, arī reģistrēties kādai no pusmaratona distancēm.

Vakara programmā Red Sun Buffet BEACH BAR piedāvās saulrieta mūziku no 20:00, bet naktī deju grīdu rībinās tikko no ASV, Maiami pludmales ballītēm atgriezies DJ AI-VA.

Vairāk foto no pagājušā gada Jūras svētkiem var apskatīt šeit: Jūras svētki 2011

Kontaktinformācija:
Valdis Skujiņš
tālr. 6 34 83940
valdis.skujins@dome.liepaja.lv 

 

                             
„Neptūna  Pludmales  kauss 2012’’ nolikumu skatīt šeit>>


 „SUMMER SOUND LIEPAJA 2012” PRIECĒJIS TŪKSTOŠUS
 

Gluži vai tropisks karstums, zibeņojoši padebeši, laipni un sirsnīgi smaidi valdīja festivāla „Summer Sound” laikā Liepājā, kur tūkstošiem festivāla apmeklētāju baudīja vairāk nekā 100 mākslinieku uzstāšanos, izmantoja dažādu aktivitāšu piedāvātās iespējas vai vienkārši atpūtās romantiskajā festivāla parka teritorijā.

Festivāla organizētāji saka paldies Liepājai un pārējiem festivāla draugiem un atbalstītājiem, mūziķiem, festivāla komandai, bet īpaši - visiem lieliskajiem festivāla apmeklētājiem, kuri radīja neatkārtojamo, krāsaino un pozitīvo  festivāla atmosfēru. 

Festivāla komanda jau ir uzsākusi darbu pie nākošā festivāla organizēšanas, kurā būs vēl vairāk labas mūzikas un jautru un interesantu izklaides iespēju dažādām gaumēm, kas arī nākošgad padarīs "Summer Sound" par Tavu vasaras piedzīvojumu!
 

Uldis Akselrods
festivāla direktors
SUMMER SOUND LIEPĀJA 2012
 

 
Foto:Aigars Hibners 
SKRUNDAS NOVADĀ RUDBĀRŽOS  TIEKAS ALSUNGAS ,KULDĪGAS UN SKRUNDAS NOVADA  VECĻAUDIS

14. jūlijā Rudbāržos notiks ikgadējais pensionāru saiets.

Pirmā pasākuma iniciators ir raņķenieks Uldis Jaunzemis, viņa ideja dzīvo jau 12 gadu.  Tas ir brīdis, kad seniori pulcējas vienkopus, lai priecātos par dzīvi, dalītos pieredzē un būtu savējo vidū.

Programmā:

14:00 – 15:00 Pie Rudbāržu muižas jūs sagaidīs barons fon Firsts ar savu galmu,
lai sveiktu ar ierašanos.

Reģistrācija. Iekārtošanās. Rotāšanās. (Aicinām greznot savu apmešanās vietu ar jūsu
pagastam / pilsētai raksturīgiem akcentiem).

15:00 Svinību placī jūsu pagasta vizītkarte. (Vizītkartes ilgums 3 min).

16:30 – 18:00 Saredzi, izgaršo un sajūti Rudbāržus:


  • baznīcas apskate, kura ir viena no mazākajām baznīcām Latvijā;
  • gardās zupas baudīšana, kurā izmantoti tikai vietējie produkti;
  • laika monētas kalšana, izkaļot monētu ,iespējams piepildīsies kāda
  • vasaras vēlēšanās ( monētas cena 1 ls);
  • „ Nāliķa” smeķēšana, pie kalpa Vilarta, iespēja nogaršot nesen
      atrastos spirta brūža krājumus;

  • veselību stiprinošais mūris, kurā katram no jums iespēja
  • pievienot sava pagasta/pilsētas ārstniecības augu bunti;

18:00 Svinību placī koncerts, pēc koncerta balle kopā ar pūtēju orķestra „Zelmeri” sekstetu.

Visa pasākuma garumā darbosies amatnieku tirdziņš un bufete.

Dalības maksa 2 ls no personas.
JAU PĒC TRĪS DIENĀM SĀKSIES FESTIVĀLS
SUMMER SOUND LIEPĀJA 2012 

Šodien Liepājā ar OKartes Pludmales skatuves būvniecību aizsākas 180 tūkstošu kvadrātmetru lielās festivāla SUMMER SOUND LIEPĀJA 2012 teritorijas iekārtošanas darbi, lai jau 6. un 7. jūlijā pulcētu vairāk kā 20 tūkstošus apmeklētāju. Uz festivāla septiņām skatuvēm uzstāsies 100 mākslinieki no 11 valstīm. Apmeklētāju ērtībai no Rīgas uz Liepāju pirmo reizi festivāla vēsturē kursēs īpašs fanu vilciens.
 
Nedēļas nogalē gaidāmais SUMMER SOUND LIEPĀJA ieskandinās Latvijas festivālu vasaru. Jau ceturtdien Liepājā ieradīsies pirmie mākslinieki – The Briefing, dziesminieks Niks Pārkers un arī grupa SULK no Apvienotās Karalistes.
 
„Prieks, ka esam spējuši nodrošināt apstākļus augstākās raudzes mākslinieku uzņemšanai, kā arī parūpēties par tūkstošiem mūzikas festivāla SUMMER SOUND apmeklētāju atpūtu un izklaidi,” gandarījumu par paveikto neslēpj festivāla organizētājs Uldis Akselrods, „turpinot attīstīt festivālu, īpaša ir mūsu atbalstītāju loma. Pateicoties tam, gaidāmais notikums būs vēl krāšņāks un vērienīgāks – iesaistīsim skatītājus dažādās aktivitātēs, būs daudz labas mūzikas, sporta, un citu aktivitāšu! Biļešu pārdošanas rezultāti liecina, ka izdosies pārspēt aizvadītā gada apmeklējuma rekordu!”
 
Šī gada festivāla galvenais sponsors ir OKarte, tāpēc divu dienu garumā festivāla apmeklētājus sagaida ne vien daudzveidīga mūzika, bet arī dažādi pārsteigumi. Pirmo reizi notiks OKartes rīkota Jūtūbes ballīte, kuras saturu radīs paši festivāla apmeklētāji, iesūtot savas izvēlētās dziesmas. Tos spēlēs pazīstamie DJ Toms Grēviņš, DJ Egons Reiters un DJ Artūrs Mednis.
 
LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis:„Mēs novērtējam interneta lomu ikdienas darbā un izklaidē. Lai pasākuma apmeklētāji var ērti dalīties savos iespaidos zvanot, rakstot vai lietojot sociālos tīklus, parūpēsimies par ātrāko bezmaksas internetu SUMMER SOUND LIEPĀJA apmeklētājiem. 4G interneta priekšrocības izmantos arī pasākuma organizatori, tostarp īstenojot vairākas internetā bāzētās aktivitātes apmeklētāju priekam.”
 
Uz festivāla galvenās – OKartes Pludmales skatuves uzstāsies tādas populāras grupas kā The Big Pink, Far East Movement, H-Blockx, Jumprava, Dzelzs Vilks un citas. Kopā uz četrām skatuvēm Baltijas jūras krastā un trīs skatuvēm gleznainajā parka teritorijā uzstāsies vairāk nekā 100 mākslinieku, kas sarūpējuši ne vienu vien patīkamu pārsteigumu, kā arī būs tādi, kas festivālā viesojās jau pagājušajā gadā.
 
Festivāla SUMMER SOUND LIEPĀJA apmeklētājiem būs unikāla iespēja vērot pašmāju populārās grupas Instrumenti šīs vasaras iespaidīgāko brīvdabas šovu. Kā sola paši mākslinieki, SUMMER SOUND laikā paredzētais koncerts no pārējiem atšķirsies ar vizuālo pievilcību, majestātiskumu un noslēpumainību.
 
Organizētāji aicina festivāla piedāvātās izklaides, ēdienus un dzērienus baudīt arī sestdien pa dienu, nepametot festivāla teritoriju. Bez muzikālajiem priekšnesumiem būs iespēja nodoties ūdens atrakcijām, masāžām, lēkt ar katapultu, vērot BMX sacensības tramplīnlēkšanā. Festivālā būs vairāki desmiti tirdzniecības un ēdināšanas vietu, kur varēs gan gardi paēst, gan veldzēties no saules ar atspirdzinošiem dzērieniem.
 
NB!Festivāla organizētāji informē, ka visas biļetes pie festivāla ieejām tiks skanētas, tādēļ aicina būt piesardzīgiem un biļetes uz festivālu pirkt tikai un vienīgi Biļešu servisa kasēs. No rokas, pēc sludinājumiem un no privātpersonām iegādātās biļetes uz festivālu SUMMER SOUND LIEPĀJA var būt viltotas un nederīgas iekļūšanai festivāla teritorijā.
 
Krista Kalnarāja
SUMMER SOUND LIEPĀJA 2012
media@summersound.lv
+37129141709

 
 
DANCERADIO.LV GATAVO SAVU SKATUVI FESTIVĀLĀ SHINE CAFÉ
 
Deju mūzikas web-radio un portāls www.DanceRadio.lv gatavo savu programmu festivālam Shine Cafe 2012, kas notiks Liepājā 27.jūnijā. Kopā ar projekta aizsācējiem Bogdan Taran un Max Lomov uzstāsies viesis – Dj Meri no Igaunijas, kā arī Latvijas producents ZaZzy.
 
Dj Meri aka Cylon – ir puse no slavenā Igauņu dueta Rulers of the Deep, grupas Tiger Milk dalībnieks un Tohuwabohu Music šefs. Uzreiz pēc muzikālās izglītības iegūšanas viņš uzsāka darbu radio industrijā, bet savu pirmo singlu „Everything” uz NRK izdeva uzreiz pēc Rulers of the Deep miksētās izlases iznākšanas sērijā „Nite:life”. Kopš 2000-o gadu vidus viņš izmanto jaunu pseidonīmu Cylon vairāk technoīdu darbu radīšanai. Ar šo vārdu viņš ir izdevis savus darbus un remiksus uz leibliem Honcous Music, Manchester Underground Music, Audio Therapy Records u.c. Galvenie mūzikas stili, no kuriem iespaidojies Dj Meri ir techno un breakbeat, ko pilnībā iespējams sajust viņa skaņdarbos un setos.
 
www.DanceRadio.lv ir deju web-radio un portāls par deju mūziku, kuru 2010.gadā radīja Bogdan Taran un Max Lomov. Papildus rūpīgi atlasītiem stilīgiem un vadošajiem šī brīža deju mūzikas ierakstiem, ēterā skan radio šovi no dīdžejiem ar pasaules vārdiem, starp kuriem - Jimpster, Pete Gooding, Adam Beyer, Compass-Vrubell, Seamus Haji un citi. Mājas lapā latviešu un krievu valodās regulāri tiek publicētas ziņas, intervijas un ierakstu recenzijas. Viens no portāla recenzentiem DJ ZaZzy.
 
Shine Cafe ir viens no lielākajiem elektroniskās deju mūzikas festivāliem Latvijā. 27. un 28.jūlijā uz piecām skatuvēm 34 stundu garumā uzstāsies vairāk kā 40 dīdžeju no dažādām valstīm. Festivālā varēs dzirdēt mūziku techno, house, drum’n’bass, dubstep, funk, reggae un citos stilos. Dienas laikā festivāla teritorijā apmeklētājiem tiks organizētas radošās meistarklases, sporta spēles, kino pie klajas debess, ūdens atrakcijas un citas izklaides. Īpaša uzmanība pievērsta futūristiskām dekorācijām un iluminācijas objektiem. Vairāk informācijas mājas lapā www.shinecafe.lv.

 
FESTIVĀLĀ "SHINE CAFE 2012" UZSTĀSIES "ORIOLA 701" UN "RIGA METRO"
 

Festivāls „Shine Cafe 2012”, kas apmeklētājus priecēs ar dažādiem elektroniskās deju mūzikas stiliem, sarūpējis vēl kādu patīkamu pārsteigumu. Sestdien, 28. jūlijā uz „Open Air” skatuves kāps „Oriola 701”, bet tai pašā naktī uz underground skatuves uzstāsies grupas „Riga Metro” mākslinieki, kuri spēlēs live drum&bass mūziku.Tas būs tā sauktais grupu „dzīvais” priekšnesums.

Projekts "ORIOLA" tika nodibināts 90. gadu beigās un laika gaitā tā sastāvs mainījās dažas reizes. Kopš 2012. gada grupa uzstājas ar jauno nosaukumu "ORIOLA 701". Ietvert grupas daiļradi šaurās žanra robežās ir diezgan grūti, jo projekta galvenais mērķis ir radīt mūziku noskaņojumam.

Savukārt „Riga Metro” projekts pārstāv drum&bass žanru, tādēļ tā sniegtie koncerti bieži vien izvēršas par īstu enerģisku un eiforijas pilnu deju labākajās hardcore tradīcijās. Grupa pārstāv Latvijas  underground  mūzikas spožāko daļu un veiksmīgi radina publiku pie drum&bass  žanra. Taču sākums nebija nemaz tik spožs. „Ir bijuši gadījumi, kad cilvēki, pirmo reizi izdzirdot „Riga Metro” mūziku, gribējuši dejot, taču nav īsti sapratuši, kā tas ir iespējams pie 170bpm? Tas aizgāja pat tik tālu, ka daži nāca pie skatuves un lūdza spēlēt „kaut ko ātrāku”! Uz ko mēs, savukārt, varējām atbildēt tikai vienu – dejojiet ātrāk!!!", stāsta grupas basģitārists Valters.

„Oriola” un „Riga Metro” ir vienīgi dzīvās elektroniskās deju mūzikas pārstāvi Latvijā. Tāpēc nepalaid garām jau jūlijā!

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=_iTHyBMQW18&feature=youtube_gdata_player

http://www.youtube.com/watch?v=j7FNBkc6NmU


http://www.youtube.com/watch?v=uqHfQUmbdSo


http://www.rigametro.lv/


Transsiberia (Live) - http://www.youtube.com/watch?v=uqHfQUmbdSo

Heartbeats@St. Petersburg - http://www.youtube.com/watch?v=OE9_ONXRnBY
 
http://www.myspace.com/rigametro

http://vkontakte.ru/club19058067


http://www.youtube.com/user/rigametro


http://www.lastfm.ru/music/Riga+Metro


http://www.youtube.com/user/rigametro


http://www.facebook.com/riga.metro


http://soundcloud.com/rigametro
 
 
Festivāla organizētājs:
Nikita Viderkers
Seko jaunumiem:
www.shinecafe.lv
facebook.com/shinecafe
twitter.com/shinecafe
http://www.youtube.com/watch?v=x59Ib8_NLd0
 
LĪGO SVĒTKU PASĀKUMI KURZEMES REĢIONĀ
 
 
Aizputes novads
 
KAZDANGA

23. jūnijā plkst.21:00 Līgo laukumā – “Saulgriežu ritums Kazdangā”
 
Našķēšanās ar sieru, dziesmas Kazdangas folkloras kopas izpildījumā, sakoptākā sēta Kazdangas – 2012 apbalvošana.  Danči līdz rīta agrumam kopā ar duetu – Noris un Viktors.          

 
Alsungas novads


23. jūnijā plkst.20:00 , “Ziedulejā”, Alsungas amatierteātris un Suitu muzikanti piedāvā izrādi “Limuzīns Jānu nakts krāsā”

Pēc izrādes Jāņu ielīgošana pils pagalmā,ugunskura iedegšana ar dziesmām un rotaļām.Jāņu nakts Zaļumballi visas nakts garumā turpina grupa “Ēna”no Snēpeles
 
 
Brocēnu novads


23.jūnijā plkst.21:00 aiz Brocēnu kultūras centra “Līgo Brocēnos”
 
Dundagas novads

Dundagā Līgo vakara balle, spēlēs grupa «Titāniks». Ieeja brīva.
 
Plkst. 23:00 Kolkā pie tautas nama  Jāņu ugunskurs un lustes līdz saullēktam! Ieeja brīva.
 
Plkst. 18:00 Ances estrādē gaida Jāņabērnus no maliņu maliņām.
 
Grobiņas novads

Trešdien, 20. jūnijā plkst.16:00 biedrības Dižvanagu sētā, Grobiņas pagastā notiks Saulgriežu ielīgošanas svētki.

Mazus un lielus uz jautru kopā būšanu aicinās dziedātāja Olga Rajecka. Pagājušā gada vasarā Olga oficiāli tika iecelta Dižvanagu krustmātes godā. Jau vairākus gadus Dižvanagiem ar dziedātāju izveidojusies cieša draudzība un veiksmīga sadarbība, veidojot dažādus labdarības pasākumus.Saulgriežu ielīgošana nav iedomājama bez kopā dziedāšanas. Liels prieks, ka, pirmo reizi Dižvanagu sētā, ar svētku koncertu viesosies vokālais ansamblis "Gaismiņas" un tā vadītāja Dzintra Orba. Pēc tam uz kopīgu dziesmu dziedāšanu ģitāras un akordeona mūzikas pavadībā aicinās Maija Kalniņa un Normunds Kalniņš.

23. jūnijā 23:00 ,Grobiņas pilskalna brīvdabas estrādē „Līgo Nakts” balle, spēlē grupa ”Rietumkrasti”

21.jūnijā,plkst.18:00 Bārtas pagastā Vakara tirgus plkst. 20:00 Līgo svētku ielīgošana

22.jūnijā  plkst.20:00 pie Dubeņu kultūras nama ielīgošanas koncerts ”Sanākat  Jāņu bērni”

23. jūnijā 23:00 ,parka brīvdabas estrādē Jāņu nakts balle.

23. jūnijā 22:00 Medzes pagastā Līgo vakara balle, spēlē grupa ”Blice”

23.jūnijā plkst.21:00, Gaviezes sporta laukumā, teātra izrāde „Nomaldījušās sirdis Skroderdienās” pēc izrādes ”Līgo Nakts” balle.

Kuldīgas novads

Piektdiena, 22. jūnijā:

plkst.20:00 pie „Bukaišiem” – „Ielīgo Rumbā”.
plkst.20:00 Padurē, Ķimales stadionā – Jāņu ielīgošana kopā ar Snēpeles vidējās paaudzes deju kolektīvu un kapelu „Jakobīne”, pēc koncerta – balle, spēlēs grupa „Eja” no Jaunlutriņiem.
plkst.20:00 Ēdolē, Dzirnavu dārzā – Jāņu ielīgošana. Atjaunojot tradīciju, ar līdzpaņemtām gaismiņām izgaismosim Dzirnavu ezeru.
plkst.21:00 Pelčos laukumā pie tautas nama – Līgo balle kopā ar grupu „Kurzemes katls” no Kuldīgas. Ieeja brīva.
plkst.23:30 Kuldīgas brīvdabas kinoteātrī „Goldingen cinema” izrādīs filmu „Limuzīns Jāņunakts krāsā”. Norises vieta – Kuldīgas Pilsētas dārzā.

Sestdiena, 23. jūnijā

no 13.00 – 15.00 Pelčos, Ābeles ciemā, Klusās ielas galā, laukumā pie priedītēm Jāņu ielīgošana kopā ar folkloras kopu „Kamenīte” no Rudbāržiem.
plkst.20:00 pie Padures klēts notiks tautiska līgošana. Piespēlēs latviskās dzīves popularizētāju kopa „Nārbuļi”. (Lietus laikā pasākums notiks klētī.)
plkst.21:00 Līgo pasākums Kurmālē. Pulcēšanās gājienam krustojumā pie „Dālderiem”, 21.30 – Kurmāles pagasta amatierteātra izpildījumā G.Bekmaņa luga „Kāzas”. Pēc izrādes – zaļumballe, spēlēs grupa „Saulvējā”. Ieeja brīva.
plkst.21:00 Turlavā, Dižgaiļu parka estrādē – pasākums „Līgo visa radībiņ”. Balli spēlēs muzikants Andis no Talsiem.
plkst.21:00 Snēpeles brīvdabas estrādē pie kultūras nama – Līgo svētku pasākums „Ielūdz „Jakobīnes un co””. Būs kaut kas iz „Skroderdienām”, Līgu un Jāņu godināšana, skaistāko vainadziņu konkurss un tumsiņā „nerātnais skrējiens”.
plkst.21:30 Laidu estrādē – pagasta amatierteātris „Pašu audzināti” izrādīs Annas Brigaderes viencēlienu „Čaukstenes”. Pēc izrādes zaļumballe kopā ar Reini no Ventspils. Ieeja bez maksas.
plkst.22:00 Kabiles parka estrādē – Līgo nakts diskoballe ar ierakstu mūziku. Ieeja – Ls 2, Jāņiem un Līgām – bez maksas.
plkst.23:00 Līgo vakars Ventmalā, Kuldīgā. Ar jestru balles mūziku pļavā pie Kūravas līgotājus gaidīs grupa Kurzemes katls. Ieeja: bez maksas.
plkst.23:00 Rendas estrādē – Jāņu nakts balle kopā ar grupu „Jūrkant”. Ieeja brīva.
plkst.23:00 Vārmes brīvdabas estrādē „Liepu birzs” – Līgo dienas zaļumballe, muzicē Aivars Ērglis. Ieeja bez maksas.

Mērsraga novads

23. jūnijā plkst.20:00 Jēgerlejā , Līgo vakara pasākumi un  amatnieku tirdziņš.

Talsu novads

Jāņu nakts Pedvālē

Līgo vakarā, Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā notiks Jāņu nakts rituāliem veltīta laikmetīga uguns, skaņas un kustību izrāde "Atdzimšana" - japāņu izcelsmes amerikāņu tēlnieka Tomasa Matsudas un buto mākslinieces Simonas Orinskas kopdarbs. Izrāde sāksies 23.jūnija vakarā plkst.22.00. Kopā ar Tomasu Matsudu un Simonu Orinsku tajā piedalīsies multimāksliniece Skaidra Jančaite no Lietuvas un skaņu mākslinieks Artis Gulbis, kā arī Buto studijas audzēkņi. Izrādē "Atdzimšana" mākslinieki interpretēs saulgriežu rituālus, tēlos un zīmēs atklās cilvēka un dabas attiecību mistēriju. Visi interesenti tiek aicināti pavadīt sauli tās nakts gaitā un atkal sagaidīt to no rīta. Jāņu rītā, plkst. 4:00, Ojārs Feldbergs tradicionāli aicina puišus pulcēties Jāņu rīta vīru rituālajam skrējienam un meitas - peldei rasotā pļavā.
Līgo svētku un Jāņu nakts pasākumi Talsu novadā

TALSU PILSĒTĀ

22.jūnijā no plkst. 9.00, Talsu pilsētas iestāžu aplīgošana kopā ar folkloras kopu „Talsi” un tautas mūzikas ansambli „Tals`trimiš”.    
22.jūnijā plkst. 16.00, pie Talsu tautas nama, lielveikaliem „Rimi” (Lielā iela 2) un „Maxima” - Ielīgošana un lustīga sadziedāšana ar Talsu tautas nama koriem.           
 
STENDES PILSĒTĀ

23. jūnijā plkst. 22.00, laukumā pie pārvaldes ēkas - Jāņu nakts balle kopā ar grupu „Gandrīz ideāli”. 

SABILES PILSĒTĀ UN ABAVAS PAGASTĀ

22. jūnijā plkst. 11.00, Sabiles pilsētā, Abavas pagastā - LIELĀ  IELĪGOŠANA!     

23. jūnijā plkst. 12.00, Sabile centrā pie Fabrikas vārtiem - Līgošana Sabilē! „TĀ MILESTĪBAS ĢIPTS” - Jāņulaika uzvedums pēc  R. Blaumaņa lugām „Trīnes grēki” un „Skroderdienas silmačos”.
 
VALDEMĀRPILS PILSĒTĀ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ

23. jūnijā Dupurkalna estrādē - Līgo svētku pasākums (Laiks tiks precizēts).

23. jūnijā plkst. 22.00, Dupurkalna estrādē - Tautas balle.      

BALGALES PAGASTĀ

23. jūnijā plkst. 21.00, Dursupes sporta un atpūtas laukumā – brīvdabas pasākums „Kino kokteilis Līgo gaumē”.           

ĢIBUĻU PAGASTĀ

20. jūnijā plkst. 19.00, pie Spāres tautas nama Līgo svētku rotājumu gatavošana un mazas gudrības par zāļu tējām: „Ņem spēku no jāņuzālēm – pin, rotājies, svini!”

22. jūnijā plkst. 20.00 , pie Spāres tautas nama  notiks Jāņu ielīgošana „Uz mirkli vaļā veras burvīgs zieds”. 

ĪVES PAGASTĀ

23. jūnijā plkst. 20.00, Tiņģeres pils parkā  notiks Zāļu vakara lustes „Kas meklē, tas atrod”.

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

22.jūnijā Ķūļciema Brīvā laika pavadīšanas centra (BLPC) estrādē, Jāņus ieskandinās amatierteātris un dejotāji no Balgales ar izrādi „Kino kokteilis Līgo gaumē” (Laiks tiks precizēts).

23. jūnijā plkst. 22.00, Ķūļciema BLPC estrādē - Līgo baļļuks kopā ar dīdžeju Edgaru. 

LAIDZES PAGASTĀ

23. jūnijā plkst. 17.00, Laidzes Ziedgravās notiks Tradicionālā Līgo vakara izrāde - E. Grāmatniece „Jaunsaimnieka līgavas”. 

LAUCIENES PAGASTĀ     

22. jūnijā plkst.18.00, pie „Pagastmājas” notiks Līgo svētku ieskandēšana.  

23. jūnijā plkst.23.00, Laucienes estrādē - Līgo svētku balle.
 
LĪBAGU PAGASTĀ 


20. jūnijā plkst. 12.00, Lībagu pagasta Dižstendē, viesu namā „Alīna” notiks Senioru kluba „Sarma” Jāņu ielīgošanas pasākums: „Aplīgoju savu kranci, savu lielu rožu dārzu”.          
 
LUBES PAGASTĀ

23. jūnijā plkst. 14.00, Lubes „Bišu dārzā”  notiks Strazdes amatierteātra izrāde „Jāņu vakars Silmačos”.    

23. jūnijā plkst. 23.00, Lubes „Bišu dārzā” - Jāņu nakts zaļumballe.  

STRAZDES PAGASTĀ                               

22. jūnijā plkst. 13.00, Strazdes bibliotēka un Brīvā laika pavadīšanas centrs rīko Lielā Jāņu siera siešanu muižas pagalmā.     

VALDGALES PAGASTĀ

22. jūnijā plkst. 16.00, pie Valdgales tautas nama notiks Jāņu ielīgošanas svētki „Šo naksniņu negulēju”.       
plkst.22.00 - Groziņballe kopā ar muzikālo apvienību „Nenāk miegs”.

VANDZENES PAGASTĀ                            

23. jūnijā plkst.17.00, brīvdabas estrādē „Anču birzs” notiks Līgo vakara pasākums un balle.
 
VIRBU PAGASTĀ


22. jūnijā biedrība „I.M. Pulss” rīko Radošo darbnīcu: „ Uzvilksim mēs svētku rotu…”. Gatavojamies Jāņu dienai, sapošot apkārtni un veidojot svētku noformējumu.         

23.jūnijā visas dienas garumā „I.M. Pulss” jauniešu padomes biedri „Ieskandinās Līgo dienu!” un sveiks Virbu pagasta Jāņus un Līgas.

23. jūnijā plkst.18.00, laukumā pie Virbu kultūras nama Jāņu dienu ieskandināt ielūdz Kornēlija, Cirča un Strazdes amatierteātris, kā arī Stendes TDK „Teika” - „Līgodama vien atnāca tā līksmā Jāņu diena…”. (Lietus gadījumā pasākums notiks Virbu kultūras nama zālē).

Pāvilostas novadā

23.jūnijā Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē, plkst.18:00 Pāvilostas amatierteātra izrāde „Meitiņa”, plkst.22:00 Jāņu ielīgošana, jautros deju ritmos un papardes ziedu meklējumos palīdzēs DJ Klāvs un DJ Uģis

Vērgales muižā 23.jūnijā,plkst.20:00 visus līgotājus ielūdz Saimes meitas „Vērgalīte”, dejotāji un „Vakarvējš”dziedātāji. Pēc koncerta līgo balle.

Skrundas novads

20. jūnijā plkst. 20:00 pie Nīkrāces atpūtas centra tiks ielīgoti Jāņi kopā ar Skrundas amatierteātri SAAN komēdiju "Ak, šī jaukā lauku dzīve!".

21.jūnijā pl.15.00 pie Raņķu pagasta padomes. Jautras izdarības, amatniecības un zāļu tirdziņš.

22.jūnijā Rudbāržos  suminās pensionētos Rudbāržu pagasta Jāņus un Līgas.

22.jūnijā no pl.13.00 pie Skrundas muižasamatniecības izstrādājumu un zāļu tirdziņš.Pl.14.00 novada amatiermākslas kolektīvu koncerts. Aicinām piedalīties amatniekus un Jāņu zāļu tirgotājus

23.jūnijā pl.22.00 Sudmalnieku birzīLīgo svētku balle kopā ar Mārtiņu no Aizputes.

23. jūnijā līgojam Rudbāržu pagastā! Pl.20.30 ielīgošana pie Sieksātes bibliotēkas un pēc tam jautras dejas kopā ar Dj līdz pl.1.00.
 Pl.22.00 ielīgošana Rudbāržu skolas stadionā pēc tam ballējamies ar muzikantiem no Aizputes.

23. jūnijā pl.20.00 Skrundas pilskalna estradē koncerts „Dziesmu karuselis”. Pēc koncerta Līgo balle kopā ar muzikantiem no Aizputes.

23.jūnijs pl.14.00 Nīkrāces pamatskolas stadionā''Jāņu jampadracis''.

23.jūnijā pl.22.00 pie Nīkrāces atpūtas centraLīgo balle

Ventspils pilsētā


21.jūnijā, plkst. 18.00 Dzirnavu laukumā norisināsies tradicionālais Zāļu dienas pasākums.
Vasaras saulgriežu burvību dejas soļos izdancos Ventspils Augstskolas jauniešu deju kolektīvs „Strautuguns” un Piltenes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Atspole”.Visskaistākās Līgo dziesmas izdziedās folkloras kopas „Laipa” un „Rotaļnieks” no Ventspils, kā arī viešņas no Rīgas - tradicionālās dziedāšanas grupa „Saucējas”.

 

23. jūnijā plkst. 20.00 Reņķa dārzā valdīs īpaša gaisotne, jo ventspilniekus ar latviešu estrādes vintāža programmu Līgo svētkos sveiks muzikālā apvienība „Neaizmirstulītes”.


Ventspils novads

21. jūnijā no plkst. 20.00 Jūrkalnes Ugunspļavā tiks svinēti Ventspils novada vasaras Saulgriešu svētki.

Jūrkalnē tiks svinēti vasaras saulgriežu svētki, kuros ikviens aicināts izdzīvot saulgriežu nakti, izbaudot dabas burvību un saules dziesmu maģiju.Svētku laikā tiks degta uguns pūdele un ugunskurs. Kopā ar Ventspils novada folkloras kopām izdziedāsim līgo dziesmas. Par īpašu svētku atmosfēru rūpēsies Pērkonvīri un grupa no Rīgas, savukārt par lustīgu dancošanu parūpēsies muzikanti „Talsu trimiņš”.Pusnaktī kopīgā gājienā ikviens aicināts doties uz jūru, kur no stāvkrasta laižot uguns ratu tiks pavadīta saulīte.

Saldus pilsētā

23.jūnijā plkst.19.00 Kalnsētas parka estrādē Saldū svin Jāņus!

Saldus Kalnsētas parka estrādē norisināsies vērienīgs Līgo svētku lielkoncerts ar jaunu muzikālas komēdijas pirmizrādi, tautas sadziedāšanos un Līgo nakts balli - „Saldū svin Jāņus!”
 
Saldus novadā
 
21.jūnijā  plkst. 18:00  Jaunlutriņu izstāžu zāle “Nāk saulgrieži ar Jāņu zālēm rokās”.

23. jūnijā plkst.20.00  Līgo vakara pasākums „Pašiem savs Jānītis”, kopīgs ugunskurs un balle Jaunlutriņu estrādē

22.jūnijā plkst.22:00 Jāņu koncerts Rubas tautas namā

23.jūnijā plkst.15:00 Lutriņu pagastā „Jāņu jandāliņš Lutriņos” – tirdziņš un koncerts pie Lutriņu pamatskolas  plkst. „Jāņu ziņģe”, balle – Namiķu birzītē
 
Nīgrandes pagastā

20.jūnijā plkst.20:0
„Saulgriežu uguns saules godināšanai” Kalnaišu kalnā
 
22.jūnijā plkst.20:00 Rožlejas estrādē Jāņus iedejos JDK „Jumis”, pēc A.Upīša lugas motīviem izrādi „ Dzimumdienas rītā” spēlēs Brocēnu teātris. Pēc izrādes- zaļumballe

21.jūnijā plkst 21:00 Druvas pagastā Jāņu ielīgošana pie pagasta dīķa. Jāņu un Līgu sumināšana. Ugunsskulptūra, ugunsrituāls; vada Zinta Blanka. Piedalās VPDK „Druva”, „Druvas Seniori”, „Druvas Tonis”

20.jūnijā plkst.18:00 Vasaras saulgriežu ielīgošana pie Zirņu pamatskolas

Līdzi ņemsim Jāņu zāles un sapītus vainagus. Skaistākā vainaga īpašniecei pārsteigums. Lasīsim Jāņu zāles un mācīsimies pīt vainagus. Siesim Jāņu sieru. Čaklākajām saimniecēm iespēja padižoties ar savu gardāko Jāņu siera recepti un sieru. Ieskandināsim vasaras saulgriežus kopā ar folkloras kopas “Virza” dalībniecēm un noskatīsimies Lutriņu amatierteātra “Atvars” izrādi “Ruksītis” pēc Noras Vētras – Muižnieces lugas motīviem

Liepājas pilsētā
 
20. jūnija vakarā plkst. 18:00.

Folkloras centra pagalmā uzstāsies jauniešu deju kolektīvs „Kvēle”, bērnu vokālais ansamblis „Gaismiņa” un Liepājas folkloras kopas.
Zināšanās par Jāņu zālēm dalīsies ziedu dizaina studijas „Liepzars”  vadītāja Vaira Kārkliņa. 
Jau vairākus gadus folkloras centrā „Namīns” tiek organizētas latviešu gadskārtu svētku radošās skolas, kas iemantojušas lielu liepājnieku un pilsētas viesu atsaucību. Radošajās skolās klātesošie apgūst latviešu tautas mutvārdu daiļradi, dzied dziesmas, kā arī darbojas praktiski, darinot dažādu svētku atribūtiku.

Līgo radošajā skolā ikvienam interesentam būs iespēja uzzināt, kā attīstījušās Līgo tradīcijas, apgūt ticējumus, tautas dziesmas
un parašas.

23. jūnija vakarā ikviens tiek aicināts uz Liepājas koncertestrādi „Pūt, vējiņi!”, kur Rūdolfa Blaumaņa

Viļņu Jānis sniegs īsu pamācību mīlēšanā, skanēs līgodziesmas, degs jāņuguns un līdz saullēktam varēs ballēties kopā ar grupu „3 Jāņi”.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs, turpinot labi aizsākto tradīciju, 23. jūnija vakarā aicina lielus un mazus līgotājus uz Līgo svētkiem Liepājā, lai koncertestrādē „Pūt vējiņi!” kopā radītu īstu svētku noskaņu.

Pulksten 20.00 Liepājas Tautas teātra aktieri pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas „Īsa pamācība mīlēšanā” motīviem līgotājiem izstāstīs un izrādīs Viļņu Jāņa piedzīvojumus (režisores Ināras Kalnarājas vadībā). Titullomā Jānis Muižnieks, Ilzi atveidos Linda Grosgale.

Savukārt Rucavas lauku kapela „Paurupīte” pēc pulksten 22.00 visus aicinās dziedāt līgo dziesmas un kopā ar Viļņu Jāņa saimi iekurt jāņuguni. Bet no pulksten 23.00 līdz 4.00 ikviens līgotājs varēs no sirds izdancoties kopā ar grupu „3 Jāņi”, kurā apvienojušies Ērgļu Jānis, kurš plašākai publikai zināms kā Andris Ērglis, Strazdu Jānis jeb Jānis Strazds un Kupču Jānis jeb Māris Kupčs.
Biļetes varēs iegādāties Liepājas Latviešu biedrības nama kasē no 21. jūnija,  kases darba laiks ir no pulksten 12:00 līdz 18:00. Svētku vakarā biļetes jau no pulksten 18:00 varēs iegādāties „Pūt, vējiņi!” kasē. Biļetes cena Ls 2, Līgo vakarā no pulksten 24:00 – Ls 3

Līgotājiem pensijas gados biļetes cena Ls 1.50, bet Līgām, Jāņiem un bērniem līdz 12 gadiem, uzrādot personas apliecinošus dokumentus,  ieeja bez maksas.

Groziņš ar svētku mielastu var būt līgotāju pašu sagādāts, bet Jāņu alu un citus gardumus varēs iegādāties arī koncertdārza „Pūt, vējiņi!” restorāna „Barons Bumbier’s” kafejnīcā.

 
Nīcas novads
 

 23.jūnijā -plkst.8.00 Dižās klēts andeles placī – tirgošanās un iepirkšanās

plkst.21.00 Nīcas parkā “Līgo Nīcas novadiņš”Aamatierteātra pirmizrāde”Lielais loms”. Balle ,spēlē  grupa “Piemare”.


Rucavas novads

23.jūnijā  plkst.22:00, Brūnu birzī, ar jautrām dejām gādās Rucavas muzikanti.

Priekules novadā

22. jūnijā pulksten 11:00- "Jo dziedāja, jo skanēja..." līgo ieskandināšana pie TOP veikala Priekulē

23. jūnijā pulksten 21:00- Valta birzī, Līgo svētku balle kopā ar Raivi Bruži un draugiem,


Bunkas pagastā 21. jūnijā pulksten 13:00  - Zāļu diena "Māliņu" pļavās.

23. jūnijā pulksten 23 - "Līgo vakars" kopā ar grupu "Tandēms" no Vērgales.
 

23. jūnijā Kalētos“Līgo turnīri”:
plkst.4:00- makšķerēšanas sacensībās;
plkst. 10:00– sacensības strītbolā, skolas sporta laukumā;
plkst.13:00– sacensības volejbolā, skolas sporta laukumā;
plkst.21:00 - “Līgo veci, līgo jauni” Vasaras Saulgriežu svētku svinēšana Kalētu Priediena “Līgo parkā”.
 
 
22. jūnijā pulksten 15:0- ielīgošana tautiskā garā Gramzdas centrā.

22. jūnijā pulksten 12 :00 Līgo ieskandināšana Virgas skolas parkā.
 
 
ŠOVASAR VISĀ LATVIJĀ IESKANDINĀS NĀKAMOS DZIESMU UN DEJU SVĒTKUS 
 
Nākamgad XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos dosimies uz Rīgu, taču šogad svētkus ieskandināsim reģionos visā Latvijā. No rietumiem uz austrumiem, no ziemeļiem uz dienvidiem! Dziesmu svētku ieskaņu koncerti notiks visās debess pusēs! 
 
Kurzemes Dziesmu svētku un XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku Noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkuss stāsta: „Šī gada koncerti ir ļoti būtisks posms ceļā uz nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem. Ieskaņu koncertos dziedātājiem pa īstam atjaunojas kopības sajūta. Tas ir brīdis, kad koristi pagriež vaigu un sirdi pret 2013. gada tikšanos Mežaparkā. Ieskaņu koncertos pārbaudīsim nākamo Svētku muzikālās ieceres – repertuāru, dziesmu kārtību, pavadījumu. Tiks ieskicēti arī režijas un scenogrāfiskie risinājumi, lai 2013. gadā uz Svētkiem varam doties droši un augstu paceltu galvu.”
 
Pirmie Dziesmu un deju svētku ieskaņu koncerti notiks 26. maijā Saldū un Preiļos.
 
Saldus Kalnsētas parka estrādē Kurzemes Dziesmu svētkus plkst. 17.00 atklās „Pūces etnogrāfiskais orķestris”, savukārt plkst. 18.00 notiks koncerts, kurā piedalīsies vairāk nekā 1000 koru dziedātāju un Profesionālais pūtēju orķestris RĪGA.
Koncerta režisors - Viesturs Kairišs, mākslinieciskais vadītājs - Ivars Cinkuss.
Svētku virsdiriģentu godā - Gido Kokars, Edgars Račevskis, Jānis Zirnis un citi.
Plkst. 20.30 programmā sirdspriekam un deju ritmiem „Greizais ratiņš” varēs satikt Latvijas Nacionālā teātra aktierus.
 
Tāpat 26. maijā aicinām tikties Latgalē! Preiļu katoļu baznīcā plkst. 11.00 notiks Garīgās mūzikas koncerts un plkst. 18.00 vairāk nekā 1000 koristu sadziedāsies Preiļu pilsētas estrādē. Programmu papildinās Preiļu novada deju kolektīvi „Gaida”, „Danceri”, un „Talderi”, kā arīfolkloras kopa „Rūtoi”.
Koncerta režisors - Viesturs Rencis, mākslinieciskais vadītājs - Jevgeņijs Ustinskovs.
Svētku virsdiriģenti būs Terēzija Broka, Anda Lipska, Jevgeņijs Ustinskovs, Roberts Liepiņš, Edgars Znutiņš un citi.
 
Dziesmu svētkus ieskandināt turpināsim 2. jūnijā plkst. 19.00 Cēsu pils parka estrādē Vidzemes Dziesmu svētkos un plkst. 18.00 Latvijas Sieviešu un vīru koru salidojumā Ērgļu novada „Meņģeļos”, kā arī 7. jūlijā Elejas pils parkā – Zemgales koru sadziedāšanās svētkos.
 
Dziesmu svētku ieskaņu koncertus rīko Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs un Dziesmu svētku biedrība sadarbībā ar novadu pašvaldībām.
Koncerti notiek ar lieldrauga Latvijas Dzelzceļš, kā arī AS Latvijas valsts meži, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvija Statoil un Sixt atbalstu.
Informatīvie atbalstītāji - Diena, Leta, Latvijas Radio, Pilseta24.lv un draugiem.lv
 
Sekojiet Dziesmu un Deju svētkiem: facebook.com/Dziesmusvetki; draugiem.lv/dziesmusvetki/
 
 
Informāciju sagatavoja
Inga Bika,
KNMC komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste
67228985
inga.bika@knmc.gov.lv
www.knmc.gov.lv

Ar Saldus ieskaņu koncerta programmu var iepazīties šeit>>

10.,11. UN 12.MAIJĀ  SKRUNDAS SVĒTKI!!!


Skrundas svētku norises ir vienas no pirmajām pavasara brīvdabas aktivitātēm Kurzemē, kuras apmeklē gan novada iedzīvotāji, gan tuvi un tāli viesi.

Katru pavasari esam atraduši, garam un aktuālām sabiedrības norisēm, atbilstošu svētku svinēšanas formu un saturu.


Šogad 11.un 12.maijā par svētku moto esam izvēlējušies tēmu - Skrundas laiks.

Svētku kulminācija paredzēta 12. maijā, kad tiks atklāts Skrundas pulkstenis, kam gada garumā iedzīvotāji ziedoja naudu un novada pašvaldība piesaistīja līdzekļus. Rezultātu ar krāšņu uguņošanu un izrādi redzēsim svētkos.

Tradicionāli tiks gatavota zupa uz atklātas uguns, lielā čuguna katlā.


Svētku ietvaros notiks starptautiskais Latvijas- Igaunijas – Somijas rokdarbu festivāls. Tikai Skrundā varēsiet redzēt un dzirdēt, kā motori rūc un riteņi ripo- braucamrīku (riteņu, mopēdu, skuteru, zāles pļāvēju u. tml. ) karnevālā - gājienā uz Ventu sagaidot laivotājus.

Kā viens no tradicionālajiem svētku pasākumiem ir Laivu nobrauciens pa  upi Ventu. Tā moto „Skrundas modes – vakar , šodien un rīt”


Dienas garumā plānotas daudzveidīgas sporta un kultūras norises, dažādai mērķauditorijai ,ar kurām iespējams iepazīties mājas lapā.

Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola un Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs ielūdz Jūs uz 2. bērnu un jauniešu pūšaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivālu "Vēju ritmi" šī gada 25.aprīlī plkst. 15.00 Melngaiļa koncertzālē (Ausekļa ielā 11/15, Liepājā).

 

Talsos notiks KNMC un Kurzemes plānošanas reģiona rīkotais seminārs  kultūras darbiniekiem

 

Lai diskutētu par kultūras nozares aktualitātēm, Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) sadarbībā ar plānošanas reģioniem rīko izglītojošus seminārus Latvijas novados. Semināros aicināti piedalīties kultūras centru/namu vadītāji, profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas skolu vadītāji, kā arī pašvaldību kultūras darba vadītāji.


2011. gada 30. novembrī seminārs notiks Talsos, Talsu tautas namā,  Lielajā ielā 19/21.


Semināra pirmajā daļā plānota Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Andra Dedža uzruna, savukārt par aktualitātēm kultūrpolitikā stāstīs KNMC direktore Dace Melbārde.

Ar pieredzi, strādājot kultūras nozarē, dalīsies Talsu novada kultūras nodaļas vadītājas vietniece Lolita Neilande un Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos Inga Krišāne.


Semināra otrā daļa notiks divās darba grupās – kultūrizglītības iestāžu vadītājiem un kultūras centru/namu, pašvaldību kultūras darbu vadītājiem.


Pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra mājas lapā www.knmc.gov.lv


Šogad pēdējais seminārs notiks 8. decembrī, Mazsalacā, taču semināru ciklu plānots turpināt arī nākamajā gadā.Informāciju sagatavoja:
Inga Bika,
KNMC komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67228985
inga.bika@knmc.gov.lv
www.knmc.gov.lv