Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Maijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Arhīvs
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU AKTUĀLĀS REDAKCIJAS
 
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 20.punktu, Kurzemes plānošanas reģions 2015.gada 13.maijā iesniedza Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam un attīstības programmu 2015.-2020.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai.

Kurzemes plānošanas reģions ir saņēmis pozitīvu atzinumu gan par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, gan attīstīstības programmu 2015.-2020.gadam. Abos dokumentos bija nepieciešams veikt nebūtiskus labojumus. Labojumi ir veikti un 2015.gada 15.jūlija Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē tos paredzēts apstiprināt.
 
Ar pilnveidotajiem dokumentiem ir iespējams iepazīties zemāk:
 
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015.-2020.gadam ŠEIT>>
 
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumi ŠEIT>>
 
Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam  ŠEIT>>
 
Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam pielikumi ŠEIT>>
 
Kurzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas raksturojums ŠEIT>>
 
Kurzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas raksturojuma pielikumi ŠEIT>>
 
PĀRSKATS par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015-2030 un Attīstības programmas 2015-2020 izstrādi ŠEIT>>
PAZIŅOJUMS PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2020.GADAM PILNVEIDOTO PROJEKTU SABIEDRISKO APSPRIEDI

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1) tika veikta KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu publiskā apspriešana. Saskaņā ar publiskajā apspriešanā saņemtajiem priekšlikumiem, ir pilnveidoti plānošanas dokumentu projekti.
 

Sabiedriskā apspriede par pilnveidotajiem KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam  un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem  notiks 2015. gada 24. aprīlī plkst.10.00, Ventspils kutūras centra Mazajā zālē (Kuldīgas iela 18, Ventspils).

Dalība sanāksmē jāpiesaka līdz 23.aprīlim (ieskaitot), reģistrējoties KPR mājaslapas sadaļā „Semināri”.


Ar pilnveidotajiem dokumentiem ir iespējams iepazīties zemāk:

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015.-2020.gadam PROJEKTS ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumi ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam PROJEKTS ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam pielikumi ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas raksturojums ŠEIT>>

Kurzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas raksturojuma pielikumi ŠEIT>>

PĀRSKATS par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015-2030 un Attīstības programmas 2015-2020 izstrādi ŠEIT>>

PĀRSKATA par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015-2030 un Attīstības programmas 2015-2020 izstrādi pielikumi (2.pielikums PRECIZĒTS) ŠEIT>>


Rakstiski priekšlikumi iesniedzami pa pastu Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai (adrese: Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, LV-3301) vai nogādājot KPR Plānošanas nodaļā, vai nosūtot elektroniski planosana@kurzemesregions.lv līdz 27.aprīlim.

Papildus informācija: Kaspars Rasa, KPR KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes vadītājs.Tālr.: 63322235, 27840580, e-pasts: planosana@kurzemesregions.lv.
 
Plānošanas dokumenti ir izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros
VADĪBAS GRUPAS 3.SANĀKSME

2015.gada 25.februārī Rīgā notika Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes vadības grupas sanāksme, kuras darba kārtībā tika ietverti šādi jautājumi:
 
1. KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes process un rezultāti;
2. Kopsavilkums par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem iebildumiem un priekšlikumiem;
3. Būtiskākās nepilnības un nepieciešamie uzlabojumi;
4. Turpmākās darbības.
 
Ar KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes vadītāja K.Rasas prezentāciju var iepazīties ŠEIT>>>
 
Vadības grupas sanāksmes protokolu skatīt ŠEIT>>
SEMINĀRS–DISKUSIJA „ILGTERMIŅA RISINĀJUMI – PLĀNOŠANAS ALTERNATĪVAS”

Šī gada 4. februārī Rojā notika seminārs – diskusija Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļiem par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem.

Ievada ziņojumu nolasīja Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta direktore profesore Maija Kūle, kas iepazīstināja ar nākotnes vajadzībām un vērtībām akcentējot kultūras mainīgo lomu mūsdienu sabiedrībā.
 

SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” galvenais redaktors Jānis Turlajs iepazīstināja ar sabiedrisko pakalpojumu attīstības tendencēm, kas balstītas uz demogrāfiskajām prognozēm. Mainīgā pasaule un demogrāfijas sarūkošā tendence ir būtiski attīstības priekšnosacījumi turpmākās desmitgades plānošanā.

Pašvaldību vadītāji diskutēja par Kurzemes reģiona attīstības dokumentos prioritāriem attīstības jautājumiem, akcentējot vietu sasniedzamību, izglītības plānošanu, energo-drošību un pakalpojumu izvietojumu. Tika atzīmēta nepieciešamība arī turpmāk organizēt tematiskus seminārus par būtiskiem attīstības jautājumiem, kas ļauj labāk sagatavoties lēmumu pieņemšanai.


Seminārs tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

Semināra prezentācijas >>
KPR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PROJEKTU SABIEDRISKĀ APSPRIEDE

21.janvārī Kuldīgā notika Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu sabiedriskā apspriede, kurā piedalījās 40 dalībnieki, galvenokārt, pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti, ministriju un valsts institūciju pārstāvji.
 
Ievaddaļā uzrunu teica KPR administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš un izteica pateicību visiem klātesošajiem par aktivitāti un iesaistīšanos Kurzemes reģiona attīstības plānošanā – gan par dalību semināros un darba grupās, gan par iesniegtajiem komentāriem un priekšlikumiem izstrādāto dokumentu pilnveidošanai.
 
Ar sagatavotajiem KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem, to izstrādes procesu un rezultātiem sanāksmes dalībniekus iepazīstināja KPR eksperts Armands Pužulis (attēlā).
 

Eksperta A.Pužuļa prezentācija pieejama ŠEIT>>
 
Sabiedriskās apspriedes otrajā daļā notika diskusijas atsevišķās grupās 9IAS, AP, Sadarbība, Rādītāji), kurās sanāksmes dalībnieki izteica savu viedokli par izstrādātajiem dokumentiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī kādam ir jābūt sadarbības mehānismam, lai īstenotu plānošanas dokumentos nospraustos rīcības virzienus un plānotās aktivitātes.
 
Fotogrāfijas no pasākuma pieejamas KPR Galerijā>>>
 
Plānošanas dokumenti ir izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.
 
ESEJU KONKURSA LAUREĀTU APBALVOŠANA
 
Eseju konkursa "Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi" laureātu apbalvošanas ceremonija notika 2014.gada 17.decembrī plkst.19:00 Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā.

Apbalvošanu organizēja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kurzemes radošo industriju centru un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu.

Kurzemes plānošanas reģions pasniedza balvas, atzinības rakstus un īpašās Kurzemes piparkūkas labāko eseju autoriem un viņu skolotājām – Druvas vidusskolas skolotājai Sandrai BURVEI, Pāvilostas vidusskolas skolotājai Annai KAŽEI, Rucavas novada Sikšņu pamatskolas skolotājai Ivetai SALMGRIEZEI, Liepājas speciālās internātskolas skolotājai Gitai ELKSNĪTEI un Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra skolotājai Intai BLUMBERGAI par jauniešu iesaisti eseju konkursā.
 

Fotogrāfijas no pasākuma var apskatīt KPR Galerijā>>

Apbalvošana notika ļoti radošā gaisotnē - eseju konkursa dalībnieki bija īpašie viesi Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina izglītības programmu interaktīvās izstādes-skates "Cilpa" atklāšanā.

Kurzemes plānošanas reģions izsaka pateicību Kurzemes radošo industriju centra izpilddirektorei Ivetai Eniņai un Liepājas pilsētas Dizaina un mākslas vidusskolas direktorei Smaidai Rubezei par sirsnīgo uzņemšanu, atsaucību un atbalstu apbalvošanas pasākuma organizēšanā.  
 
 

PAZIŅOJUMS PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2020.GADAM PUBLISKO APSPRIEŠANU

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1) publiskajai apspriešanai tiek nodots KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projekts. 
 
Publiskās apspriešanas laiks: no 2014.gada 17.decembra līdz 2015.gada 30.janvārim.
 
KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas pašvaldību attīstības plānošanai un veido pamatu plānošanas koordinācijai reģionā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu - vīziju 2030, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Attīstības programma ietver reģiona vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus un rīcības plānu to ieviešanai.
 
Dokumenti:

KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts ŠEIT>>

KPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekts ŠEIT>>

KPR Plānošanas dokumentu uzraudzības rezultatīvie rādītāji ŠEIT>>

KPR Investīciju un sadarbības projektu plāns 2015.-2020.gadam ŠEIT>>
 
Sabiedriskā apspriede:

Kuldīgā, 2015.gada 21.janvārī plkst.14:00, 1905.gada ielā 3, Kuldīgas Mākslas nama 3.stāva zālē.
Dalība sanāksmē jāpiesaka līdz 19.janvārim (ieskaitot), reģistrējoties KPR mājaslapas sadaļā „Semināri”.
 
KPR aicina Kurzemes pašvaldības, reģiona iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām un redzējumu piedalīties Kurzemes attīstības plānošanā, iesaistīties sagatavoto plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā un sniegt savus priekšlikumus dokumentu pilnveidošanai.
 
Atsauksmes iesniedzamas:
Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 30.janvārim (ieskaitot), lejupielādējot komentāru veidlapu (sk. zemāk) un aizpildītu to vai nu nosūtot pa pastu Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai (adrese: Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, LV-3301) vai nogādājot KPR Plānošanas nodaļā, vai nosūtot elektroniski KPR Plānošanas nodaļas plānotājai Sanitai Astičai uz e-pastu: sanita.astica@kurzemesregions.lv.
 
Veidlapas komentāru sniegšanai:
Iebildumi un priekšlikumi par KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projektu ŠEIT>>
Iebildumi un priekšlikumi par KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu ŠEIT>>
 
Papildus informācija: Sanita Astiča, KPR Plānošanas nodaļas plānotāja, Tālr.: 63321324, 27007448, e-pasts: sanita.astica@kurzemesregions.lv.
 
Plānošanas dokumenti ir izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros
PLĀNOŠANAS REĢIONI VIENOJAS PAR TURPMĀKIEM SADARBĪBAS VIRZIENIEM

2014.gada 5.decembrī Rīgā Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji tikās ar kaimiņu reģionu – Rīgas plānošanas reģiona un Zemgales plānošanas reģiona pārstāvjiem, lai apspriestu kopējas intereses un sadarbības virzienus izstrādājamo plānošanas dokumentu kontekstā. Sanāksmes laikā dalībnieki pārrunāja vēlamos sadarbības virzienus gan telpiskajā aspektā, gan kopīgu projektu īstenošanā.

Ar Rīgas reģionu Kurzemi vieno kopējās interešu teritorijas - Baltijas jūras līcis un piekraste – kurortoloģijas attīstība, mazās ostas, pieejamība, zilā izaugsme/tūrisms, tai skaitā EuroVelo maršruti, kā arī Abavas ielejas telpa.

Savukārt Zemgales un Kurzemes reģiona kopīgie risināmie jautājumi ir: sauszemes transporta (autoceļa un dzelzceļa infrastruktūras) attīstība, EuroVelo, pierobeža ar Lietuvu (dabas teritorijas un valoda), izpēte sabiedriskā transporta nodrošināšanai pierobežā, pakalpojumi. Zemgales reģiona dienvidrietumu teritoriju paredzēts attīstīt kā bioekonomikas zonu, kas varētu ietvert arī daļu Kurzemes teritorijas.

Kā starpreģionu sadarbības projektu tēmas tika atzītas: mūžizglītība, jahtu tūrisms, mazo ostu kuģošanas drošības un pakalpojumu attīstība, industriālā mantojuma attīstība un pielāgošana tūrisma vajadzībām, degradēto teritoriju revitalizācija un pielāgošana uzņēmējdarbībai, vienota un integrēta satiksmes sistēmas un transporta infrastruktūras plānošana.

Iegūtie secinājumi: plānošanas reģionus vieno funkcionālās saites, kas pārsniedz administratīvā iedalījuma ietvaru. Vajadzīga kopīga plānošana, lai risinātu jautājumus par sabiedrisko transportu un sasniedzamību, pakalpojumu pieejamību, dabas teritoriju - upju ieleju apsaimniekošanu, kopēju tūrisma un kultūras produktu attīstību, ainavu plānošanu un apsaimniekošanu.

 
Seminārs tika rīkots Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) īstenošanas ietvaros.

Prezentācijas no semināra skatīt ŠEIT>>
 

ESEJU KONKURSA „KĀ ES REDZU SAVU NĀKOTNES KURZEMI" REZULTĀTI
 
7.-12.klašu skolēnu eseju konkurss „Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi” un radošo darbu konkurss „Mana Kurzeme” tika rīkoti Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas procesa „Kurzeme 2030” ietvaros un norisinājās: I kārta – no 2014.gada 22.aprīļa līdz 19.maijam, II kārta - no 2014.gada 7.oktobra līdz 7.novembrim. Radošo darbu konkursā „Mana Kurzeme” nav iesniegts neviens darbs, taču eseju konkursā jauniešu atsaucība ir negaidīti liela.

Pavisam konkursam ir iesniegtas 42 esejas, kuras pārsteidz ar oriģinalitāti un radošumu un liecina par jauniešu vēlmi redzēt Kurzemi tīru, zaļu, sakoptu un drošu. Ar lepnumu ir uzsvērta Kurzemes neskartā daba un bagātais kultūras mantojums. Daudzi jaunieši saredz savas mājas un turpmāko dzīvi saistībā ar Kurzemi, un vēlas, lai Kurzeme būtu sasniedzamāka, ģimenēm un darbam draudzīga vieta, kurā dzīvot, augt un attīstīties. Par piekrastes attīstības galvenajiem virzieniem jaunieši nosauc kūrortu attīstību, tūrismu un zvejniecību. Jaunieši vēlas ražot ekoloģisku pārtiku, kas gatavota no vietējiem produktiem, kā arī vēlas veidot savu karjeru, lai uzlabotu dzīvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vientuļajiem pensionāriem, maznodrošinātajiem, bezpajumtniekiem un atkarībās nonākušajiem.

Kurzemes plānošanas reģions izsaka pateicību visiem konkursa dalībniekiem un īpaši - Druvas vidusskolai, Rucavas novada Sikšņu pamatskolai, Liepājas internātpamatskolai un Pāvilostas vidusskolai par atsaucību un ieguldīto darbu jauniešu iesaistīšanā konkursā!

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas vērtējumu konkursa rezultāti ir šādi:

1.vieta – Intars Bušinskis (Druvas vidusskola) /naudas balva 60 EUR
 
„Savu nākotnes Kurzemi es redzu ļoti attīstītu, tajā būs jauni apņēmīgi cilvēki, kuri gribēs attīstīt un izveidot jaunas darbavietas. Kurzeme ir un būs bagāta ar saviem mežiem un plašajām pļavām, kā vesela bagātība ir garais jūras krasts. Jau šobrīd mēs, kurzemnieki, pierādām to, ka varam daudz izdarīt un panākt savas ieceres. Ir ļoti labi, ka kurzemnieki domā par savu un citu nākotni, jo tikai VISI un KOPĀ varam izdarīt ko labu.”

2.vieta – Ēriks Glužģis (Rucavas novada Sikšņu pamatskola) /naudas balva 30 EUR
 
„Nākotnes Kurzemē cilvēku domāšana vairs nav tāda kā agrāk. Cilvēki var vairāk atļauties – viņi daudz strādā, labi pelna, vairāk ceļo un priecājas par dzīvi. Ir sajūta – „es saņemu tik, cik strādāju”.
 
3.vieta – Megija Zunde (Druvas vidusskola) /naudas balva 20 EUR
 
„Kādu es redzu Kurzemi nākotnē? Es to redzu modernu. Ar lidojošām siltumnīcām, kurās aug visdažādāko krāsu tomāti. Uz māju jumtiem aug puķes. Un mašīnas benzīna vietā izmanto pienu. Šādu Kurzemi šobrīd ir grūti iztēloties, bet mūsdienās tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka viss ir iespējams.”
 
Kurzemes plānošanas reģions apsveic konkursa uzvarētājus (1.-3.vieta), kā arī 4.vietas ieguvēju Rūdolfu Priedoliņu no Pāvilostas vidusskolas un 5.vietas ieguvējus ar vienādu punktu skaitu: Anniju Ansoni (Pāvilostas vidusskola), Marisu Jāni Tiļugu (Sikšņu pamatskola), Evitu Maslabojevu (Pelču speciālā internātpamatskola - attīstības centrs), Līgu Koni (Liepājas valsts 1.ģimnāzija), Patrīciju Anci Ošenieci (Sikšņu pamatskola), Tomu Opeltu (Druvas vidusskola), Anniju Līvu Staškovsku (Druvas vidusskola) un Loti Šilki (Druvas vidusskola).

Balvu pasniegšana notiks 17.decembrī plkst. 18:00 Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur notiks Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina izglītības programmu interaktīvās izstādes "Cilpa" atklāšana, Apģērbu dizaina izglītības programmas un Vizuālā tēla stilistu izglītības programmas modes skate un dažādu mūziķu uzstāšanās.
 
Ar izstrādāto Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projektu un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu būs iespējams iepazīties to publiskās apspriešanas laikā reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. Par publiskās apspriešanas laiku un pasākumiem aicinām sekot līdzi aktualitātēm www.kurzemesregions.lv
SEMINĀRA „UZŅĒMĒJDARBĪBA UN PĒTNIECĪBA, IZGLĪTĪBA UN DARBA TIRGUS” MATERIĀLI
 
Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros 6.novembrī Liepājā norisinājās seminārs „Uzņēmējdarbība un pētniecība, izglītība un darba tirgus”.Attēlā: LTRK pārstāvis Ģ.Kronbergs prezentē darba grupas „Starptautiskā sadarbība”
diskusiju rezultātus (Foto: S.Astiča)

Seminārs tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.
 
 
Prezentācijas no semināra skatīt ŠEIT >>>

PAGARINĀTS TERMIŅŠ KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS DOKUMENTU IZSTRĀDEI
 
Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padome 2014.gada 5.novembra sēdē pieņēma lēmumu (prot.Nr.08/14,§.1) veikt grozījumus KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes laika grafikā un pagarināt plānošanas dokumentu izstrādes termiņu līdz 2015.gada jūnijam.
 
Precizēto laika grafiku skatīt ŠEIT>>
 
Termiņa pagarinājums nepieciešams sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) centralizētā iepirkuma „Kartogrāfisko materiālu izstrāde plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām un attīstības programmām” (Nr. VARAM 2014/31, 20.06.2014.) izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2014.gada 1.decembrim un VARAM iepirkuma „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (Nr. VARAM 2014/14, 10.03.2014.) starprezultātu iestrādi KPR attīstības plānošanas dokumentos.
 

AICINA UZ SEMINĀRU „UZŅĒMĒJDARBĪBA UN PĒTNIECĪBA, IZGLĪTĪBA UN DARBA TIRGUS”
 
Š.g. 6.novembrī Liepājā, viesnīcas „Promenade Hotel” 2.stāva zālē notiks seminārs „Uzņēmējdarbība un pētniecība, izglītība un darba tirgus”, kas tiek organizēts Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros. Semināru organizē Kurzemes plānošanas reģions (KPR) sadarbībā ar SIA „AC konsultācijas”.
 
Seminārā aicināti piedalīties Kurzemes pašvaldību pārstāvji – gan vadība, gan par rīcības un investīciju plānu īstenošanu atbildīgie darbinieki, gan izglītības iestāžu pārvalžu vadītāji un atbildīgie speciālisti, kā arī augstskolu un profesionālo izglītības iestāžu vadību pārstāvji, uzņēmējdarbības un nozaru asociācijas, biznesa atbalsta institūcijas, radošo industriju pārstāvji, nevalstiskās organizācijas un citi interesenti.
 
Semināra pirmajā daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar nozaru aktualitātēm, nacionāla un reģionāla līmeņa uzstādījumiem uzņēmējdarbības, izglītības, pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā, galvenajām sociālekonomiskās attīstības tendencēm un darba tirgus prognozēm. Semināra otrajā daļā paredzēts darbs grupās, kurās kopīgi tiks detalizētas KPR projektu idejas un radītas jaunas reģionāla līmeņa stratēģiski nozīmīgu projektu idejas, nosakot iespējamos sadarbības partnerus, pieejamos investīciju avotus un indikatīvās nepieciešamā finansējuma summas, kā arī iezīmējot prioritārās rīcības attiecīgajās jomās.
 
Semināra darba kārtību skatīt ŠEIT>>

Semināra norises vietas karti skatīt ŠEIT>>

Reģistrēties 06.novembra semināram var izmantojot tiešsaistes formu līdz 2014.gada 31.oktobrim.
           
Seminārs tiek organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.
 
 
SEMINĀRA „APDZĪVOJUMS KURZEMES TELPISKAJĀ STRUKTŪRĀ” ĪSS APSKATS
 
15.oktobrī Aizputes Kultūras centrā norisinājās seminārs "Apdzīvojums Kurzemes telpiskajā struktūrā”, kas tika rīkots Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam izstrādes ietvaros. Seminārā tika aicināti piedalīties pašvaldību un valsts institūciju plānošanas speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Seminārā piedalījās galvenokārt pašvaldību pārstāvji - par attīstības plānošanu atbildīgie speciālisti. Darba grupas vadīja pieredzējuši eksperti apdzīvojuma, sasniedzamības, pakalpojumu un uzņēmējdarbības jomās.
 
Semināra darba kārtību skatīt ŠEIT>>
 
Darbs notika četrās grupās - "Apdzīvojums", "Sasniedzamība", "Pakalpojumi" un "Uzņēmējdarbība", kurās kopīgi tika meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem:
 
 • kas būtu jāveido savādāk valsts politikas un reģiona dokumentos attiecīgajās jomās Kurzemē?
 • kādai jābūt telpiskajai struktūrai Kurzemē?
 • kādi ir atsevišķo jomu mērķi un to sasniegšanas rādītāji Kurzemē? 
   

Attēlā: Darba grupas "Uzņēmējdarbība” diskusiju rezultātu prezentācija 15.10.2014.

Darba grupu diskusiju rezultāti tiks izmantoti ilgtermiņa Kurzemes telpiskās attīstības perspektīvas izstrādei, balstoties uz apdzīvojumu, kas integrē sasniedzamības, pakalpojumu nodrošināšanas, saimnieciskās struktūras jautājumus.
 
Seminārs tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.
TEMATISKĀ SEMINĀRA „TRANSPORTS UN MOBILITĀTE” PREZENTĀCIJAS
 
9.oktobrī Ventspils Galvenajā bibliotēkā norisinājās seminārs "Transports un mobilitāte”. Semināru organizēja Kurzemes plānošanas reģions (KPR) sadarbībā ar SIA „AC konsultācijas” KPR rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros.
 
Semināra pirmajā daļā dalībnieki iepazinās ar KPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu, nozares aktualitātēm un nacionāla mēroga uzstādījumiem transporta un elektronisko sakaru tīkla attīstības jomā, kā arī ar KPR lomu transporta sistēmas attīstībā un galvenajām tendencēm transporta un infrastruktūras attīstībā.
 
Semināra otrajā daļā dalībnieki dalījās trīs grupās - Ostas, Mobilitāte un E-lietas un kopīgi strādāja pie identificēto projektu ideju detalizēšanas un jaunu reģionāla līmeņa stratēģiski nozīmīgu projektu radīšanas, iezīmējot prioritārās rīcības attiecīgajās jomās. 
 

                                                                                Foto: S.Astiča
 
Seminārs tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.
 
Prezentācijas no semināra skatīt ŠEIT >>>
 
 
ATKĀRTOTI IZSLUDINA RADOŠO DARBU KONKURSU 7.-12.KLAŠU SKOLĒNIEM
 
Konkurss „Mana Kurzeme” tiek rīkots Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas procesa „Kurzeme 2030”ietvaros. Konkursa mērķis ir uzzināt Kurzemes jauniešu redzējumu par Kurzemi un tās nākotni, un iesaistīt jauniešus Kurzemes reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā.

Piedalīties aicināti pamatskolu, vidusskolu un profesionālo vidusskolu 7.-12. klašu skolēni.

Konkursa uzdevums ir paust savu nākotnes Kurzemes redzējumu, kas var tikt izteikts atšķirīgā mērogā (tuvākā apkārtne, ciems, pilsēta, visa Kurzeme). Radošo darbu formāts netiek ierobežots - tas var būt zīmējums, fotogrāfija, video, rokdarbi u.tml. Var būt kopēji (divu un vairāku autoru) veidoti autordarbi.

Darbi ir jāiesniedz līdz 2014.gada 7.novembrim Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā.

Iesniegtos darbus vērtēs komisija, kas sastāvēs no Kurzemes plānošanas reģiona un radošo profesiju pārstāvjiem. Komisija ņemsvērā autora/-u radošo ideju, darba oriģinalitāti un atbilstību darba tēmai.

Labāko darbu autori tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem. 1.-3.vietu ieguvējiem tiks piešķirtas naudas balvas: 1.vieta – 60 EUR, 2.vieta – 30 EUR, 3.vieta – 20 EUR. Darbu autori tiks uzaicināti piedalīties Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas procesā „Kurzeme 2030. 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti mājas lapā www.kurzemesregions.lv un dalībniekiem personīgi.
 
Konkursa nolikumu skatīt ŠEIT>>
 
Papildus informācija par konkursa norisi   Sanita Astiča,
e-pasts: sanita.astica@kurzemesregions.lv, tālr.63321324, mob.27007448.
ATKĀRTOTI IZSLUDINA ESEJU KONKURSU 7.-12.KLAŠU SKOLĒNIEM
 
Konkurss „Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi” tiek rīkots Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas procesa „Kurzeme 2030” ietvaros. Konkursa mērķis ir uzzināt Kurzemes jauniešu redzējumu par Kurzemi un tās nākotni un iesaistīt jauniešus Kurzemes reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā.

Piedalīties aicināti pamatskolu, vidusskolu un profesionālo vidusskolu 7.-12. klašu skolēni.

Konkursa uzdevums ir līdz 2014.gada 7.novembrim iesniegt eseju latviešu valodā, ne garāku par 300 vārdiem, sūtot to elektroniski uz konkurss@kurzemesregions.lv. Darbā ir jābūt atspoguļotam Kurzemes nākotnes redzējumam, kas var tikt izteikts atšķirīgā mērogā (tuvākā apkārtne, ciems, pilsēta, visa Kurzeme).

Darbus vērtēs komisija, kas sastāvēs no  Kurzemes plānošanas reģiona un radošo profesiju pārstāvjiem. Komisija ņems vērā autora radošo ideju, darba oriģinalitāti un atbilstību darba tēmai.

Labāko eseju autori un skolas tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem. 1.-3.vietu ieguvējiem tiks piešķirtas naudas balvas: 1.vieta – 60 EUR, 2.vieta – 30 EUR, 3.vieta – 20 EUR.

Labāko eseju vai vienas vai vairāku eseju fragmentus publicēs mājas lapā www.kurzemesregions.lv un Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajā izdevumā „Ziņu lapa”. Darbu autori tiks uzaicināti piedalīties Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas procesā „Kurzeme 2030”.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti mājas lapā www.kurzemesregions.lv un dalībniekiem personīgi.
 
Konkursa nolikumu skatīt ŠEIT>>
 
Papildus informācija par konkursa norisi  Sanita Astiča,
e-pasts: sanita.astica@kurzemesregions.lv, tālr.63321324, mob.27007448.
TEMATISKĀ SEMINĀRA „KULTŪRA UN RADOŠUMS, TŪRISMS UN ATPAZĪSTAMĪBA” PREZENTĀCIJAS
 
Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros 2014.gada 30.septembrī Kuldīgas Mākslas namā norisinājās Kurzemes plānošanas reģiona tematiskais seminārs "Kultūra un radošums. Tūrisms un atpazīstamība". 


Attēlā: Kurzemes radošo industriju centra vadītāja Iveta Eniņa stāsta par izglītības iespējām radošo industriju nozarē Kurzemes reģionā
Foto: Sanita Astiča
 
Seminārs tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.
 
Materiālus no semināra skatīt ŠEIT >>>

NOSLĒDZIES PĒTĪJUMS "KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA SPECIALIZĀCIJAS IESPĒJAS"

No šī gada sākuma Kurzemes plānošanas reģions kā partneris piedalās NFI programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” īstenošanā.

Kā viena no šī projekta aktivitātēm ir pētījuma „Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējas” izstrāde. Projekta rezultāti kalpo par pamatu reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020. gadam izstrādei.

Iepirkuma rezultātā par pētījuma izstrādātājiem tika izvēlēta personu apvienība SIA "Sandra Mūriņa konsultācijas" un SIA "Civitta Latvija".

Pētījuma laikā tika veikta nozaru konkurētspējas analīze, salīdzinot Kurzemes plānošanas reģionu ar Latviju un Baltijas jūras reģionu, reģiona resursu, inovācijas infrastruktūras, pašvaldību un valsts attīstības plānošanas dokumentu analīze.

Pētījuma rezultātā tika formulēti ieteikumi reģiona plānošanas dokumentiem. Kurzemes plānošanas reģionam turpmāk nepieciešams fokusēties uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, apģērbu ražošanas, tūrisma, zivsaimniecības, metālapstrādes un transporta loģistikas nozarē.

Teritoriāli daudznozaru potenciāls ir jūras un tās piekrastes attīstībai. Turpmākie attīstības akcenti liekami uz tehnoloģisko kompetenču, radošo resursu, sadarbības starp pārvaldi, uzņēmējiem un zinātnes un pētniecības institūcijām, kā arī transporta un sakaru infrastruktūras attīstīšanu.

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai būtu jāuzņemas Kurzemes reģionālās inovāciju sistēmas pārvaldības, tūrisma mārketinga, investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu sniegšanas funkcijas.

Pētījuma izstrādes laikā notika 2 semināri – idejuTalkas, kurās dalībnieki strādāja pie reģiona specializācijas virzienu un attīstības priekšlikumu izstrādes, un, balstoties uz attīstības scenāriju analīzi, veica reģiona attīstības vīzijas, mērķu un rīcību formulēšanu.

Pētījuma rezultāti tika prezentēti Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2014.gada 24.septembra sēdē. Ar S.Mūriņa prezentāciju var iepazīties ŠEIT>>

Ar pētījumu „Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējas” var iepazīties ŠEIT>>

Ar pētījuma kopsavilkumu var iepazīties ŠEIT>>

 
PAR GROZĪJUMIEM KPR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES DARBA UZDEVUMOS

Ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2014.gada 27.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.5/14,§.2) tika veikti grozījumi darba uzdevumos Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādei. Sēdē tika apstiprināts aktualizētais laika grafiks Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādei. Kā arī tika pieņemts lēmums par reģiona plānošanas dokumentu izstrādes vadītāju ar 2014.gada 15.septembri apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādes ekspertu Kasparu Rasu.
 
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2014.gada 27.augusta sēdes protokola izrakstu „Par grozījumiem KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes darba uzdevumos” skatīt ŠEIT>>
 
Aktualizēto laika grafiku skatīt ŠEIT>>
 
TEMATISKĀ SEMINĀRA "VIDE UN RESURSU EFEKTIVITĀTE" PREZENTĀCIJAS

Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros 2014.gada 11.septembrī Talsu novada Valdgales pagasta Lielsalās -  SIA „Pindstrup Latvia”, norisinājās Kurzemes plānošanas reģiona tematiskais seminārs "Vide un resursu efektivitāte".
 
               
Attēlā: semināra sākumdaļā interesentiem bija iespēja doties vizuālā kūdras atradnes apskatē Stikla purvā.
Foto: Sanita Astiča
 
Seminārs tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.

Materiālus no semināra skatīt šeit>>
TEMATISKĀ SEMINĀRA "VESELĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI" PREZENTĀCIJAS

Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros 2014.gada 5.septembrī Saldus medicīnas centrā Kurzemes plānošanas reģions organizēja tematisko semināru "Veselība un sociālie pakalpojumi".

Seminārs tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.

Materiālus no semināra skatīt šeit>>
SEMINĀRA "KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI" KOPSAVILKUMS

29.augusta  semināra „Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības scenāriji” ietvaros kopīgi ar pašvaldību pārstāvjiem tika veidots ietvars Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa stratēģiskajam uzstādījumam.
 

Semināra pirmajā daļā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādes eksperts Armands Pužulis prezentēja četrus iespējamos reģiona attīstības scenārijus. Semināra otrajā daļā norisinājās Ideju Talka ar  mērķi izvirzīt reģiona attīstības vīziju un stratēģiskos mērķus un rīcības, piedāvājot vēlamās ilgtermiņa attīstības jomas un ieguldījumu prioritātes.
 
Prezentāciju no semināra skatīt ŠEIT>>

Apkopojumu par  Ideju Talkas rezultātiem skatīt ŠEIT>>
 

Seminārs tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.
ATSKATS UZ KPR SPECIALIZĀCIJAS IDEJU TALKU

2014.gada 22.augustā Saldus pilsētas bibliotēkā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas pārstāvji, reģiona pašvaldību darbinieki, uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības nozaru asociāciju, biznesa atbalsta institūciju un ministriju pārstāvji piedalījās seminārā ”Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas Ideju Talka”.

Dalībnieki darbojās piecās grupās, katrai no tām nākot klajā ar ieteikumiem reģiona nozaru specializācijai, rekomendācijām ieguldījumu prioritātēm specializācijas jomu attīstībai un vēlamajām Kurzemes plānošanas reģiona funkcijām attīstības nodrošināšanai.

Prezentāciju no semināra skatīt ŠEIT>>

Apkopojumu par  Ideju Talkas rezultātiem skatīt ŠEIT>>

 
 

Seminārs tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2020.GADAM IZSTRĀDĒ
 
Ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2012.gada 14.novembra lēmumu (sēdes prot.Nr.06/12, 2.§) Kurzemes plānošanas reģions ir uzsācis ilgtermiņa un vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015. - 2020.gadam (turpmāk – dokumenti) izstrādi.
 
Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina pašvaldību speciālistus, nozaru ekspertus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Kurzemes reģiona attīstības plānošanā, pieteikties dalībai tematiskajos semināros.
 
Nr.p.k.
Tematiskie semināri
 
Norises vieta* un laiks
1.
Veselība un sociālie pakalpojumi
 
Saldū, 5.septembrī, plkst. 11:00
2.
Vide un resursu efektivitāte
 
Talsos, 11.septembrī, plkst. 14:00
3.
Kultūra un radošums, tūrisms un atpazīstamība
 
Kuldīgā, 30.septembrī, plkst. 11:00
4.
Transports un mobilitāte
 
Ventspilī, 9.oktobrī, plkst. 11:00
5.
Uzņēmējdarbība un pētniecība, izglītība un darba tirgus
 

(Liepājā, 17.oktobrī, plkst. 14:00)
Pārcelts uz
Liepājā, 06.novembrī, plkst. 13:00
 
*norises vieta un darba kārtība tiks precizēta ne vēlāk kā nedēļu pirms konkrētā semināra.
 
APLŪKOJAMĀS TĒMAS TEMATISKAJOS SEMINĀROS>>

 
Pieteikties dalībai semināros var, izmantojot tiešsaistes formu>>

5.septembra semināram - līdz 2.septembrim;
11.septembra semināram - līdz 8.septembrim;
30.septembra semināram - līdz 24.septembrim;
9.oktobra semināram - līdz 3.oktobrim;
06.novembra semināram - līdz 31.oktobrim.
 
Tematisko semināru norises plāns:

1. Informācija par KPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un to izstrādes gaitu;
2. Nacionālās politikas uzstādījumi un gaidāmā attīstība konkrētajā jomā;
3. Attīstības tendences, iespējas un resursi konkrētajā jomā;
4. KPR plānošanas dokumentu ievirzes, realizētie un ieplānotie projekti konkrētajā jomā;
5. Grupu darbs – projektu ideju apspriešana un jaunradīšana, pārrunājot sadarbības iespējas, iespējamos finansējuma avotus, iesaistītās puses u.c.
 
Līdzdarboties iespējams arī iesniedzot savus ieteikumus dokumentu izstrādei elektroniski, sūtot tos  uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv, vai iesniedzot tos Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas birojā (Pulkveža brieža ielā 4-3, Rīgā), Plānošanas nodaļā (Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā) vai KPR ES struktūrfondu informācijas centrā (Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā) līdz 2014. gada 30.septembrim, norādot kontaktinformāciju - vārds, uzvārds, adrese, tālrunis un/ vai e-pasta adrese.
 
Aktuālā un papildus informācija par dokumentu izstrādi pieejama arī Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļā (Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā), zvanot pa tālruni 63321324, vai elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi pasts@kurzemesregions.lv.
 
 
DISKUTĒS PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMU

2014.gada 29.augustā Talsos notiks seminārs „Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības scenāriji”, kurā kopīgi ar pašvaldību pārstāvjiem tiks veidots ietvars Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa stratēģiskajam uzstādījumam.
 
Seminārs sastāvēs no trim papildinošiem posmiem. Pirmajā posmā, dalībnieki kopīgi izvēlēsies sev vēlamo Kurzemes plānošanas reģiona attīstības scenāriju. Otrajā posmā, dalībnieki, balstoties uz izvēlēto attīstības scenāriju, veidos KPR attīstības vīziju 2030.gadam, bet trešajā posmā - darba grupās tiks noteikti reģiona ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritārie rīcības virzieni to sasniegšanai.
 
Semināra dienas kārtību skatīt ŠEIT>>
 
Reģistrēties 29.augusta semināram var izmantojot tiešsaistes formu līdz 2014.gada 25.augustam.
 
Sīkāka informācija par semināru pieejama Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļā (Dace Strazdiņa, e-pasts: dace.strazdina@kurzemesregions.lv, tālr.: 63321324).
IZSTRĀDĀ PĒTĪJUMU PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA SPECIALIZĀCIJAS IESPĒJĀM

2014.gada 1.jūlijā Kurzemes plānošanas reģions ir noslēdzis līgumu ar personu apvienību SIA „Sandra Mūriņa konsultācijas” un SIA „Civitta Latvija” par pētījuma „Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējas” izstrādi atbilstoši publiskā iepirkuma Nr.KPR 2014/11/NFI-002 rezultātiem.

Pētījuma „Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējas” mērķis ir definēt Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas virzienus, pamatojoties uz reģionā esošo resursu un nozaru konkurētspējas analīzi.

Pētījuma izstrādes termiņš – 2014.gada 1.septembris.

Pētījuma ietvaros šīs vasaras beigās - 22.augustā Saldū notiks Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas Ideju Talka, kurā kopīgi ar nozaru pārstāvjiem un pašvaldībām tiks noteiktas prioritāri attīstāmās nozares Kurzemes plānošanas reģionā un izstrādāti priekšlikumi šo nozaru attīstībai.

Ideju Talka sastāvēs no trim papildinošiem posmiem. Pirmajā posmā, balstoties uz pētījuma „Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējas” rezultātiem, tiks izveidots saraksts ar prioritāri attīstāmām nozarēm. Otrajā posmā – darba grupās tiks veidoti reģionāla līmeņa projekti, kuri sekmētu šo nozaru straujāku attīstību, bet trešajā posmā – radīti priekšlikumi par lomu un funkcijām, kuras būtu jāuzņemas Kurzemes plānošanas reģionam, lai sekmētu šo nozaru attīstību.

Reģistrēties 22.augusta semināram var izmantojot tiešsaistes formu līdz 2014.gada 18.augustam.

Pētījums tiek izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) īstenošanas ietvaros.
 
NOSLĒDZIES IEPIRKUMS PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA RĪCĪBAS PLĀNA 2015.-2020.GADAM IZSTRĀDI

 
2014.gada augustā ir noslēdzies KPR iepirkums Nr. KPR 2014/15/NFI-002 „Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde”. Iepirkumā uzvarēja SIA „AC konsultācijas”, ar kuru 11.augustā ir parakstīts līgums par Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam (turpmāk – rīcības plāns) izstrādi.

Rīcības plāna projekta izstrādes termiņš – 2014.gada 31.oktobris, galīgās redakcijas izstrādes termiņš – 2014.gada 31.decembris.

Rīcības plāns tiks izstrādāts kā galvenā KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam sastāvdaļa, nodrošinot:

 • koordinētu un sabalansētu īstermiņa un vidēja termiņa rīcību noteikšanu izvirzīto attīstības prioritāšu sasniegšanai;
   
 • dažādu sabiedrības mērķgrupu un nozaru speciālistu/ekspertu iesaisti plānošanas procesā;
   
 • sadarbības mehānisma noteikšanu ar citām institūcijām paredzēto pasākumu un aktivitāšu īstenošanā;
   
 • attīstības programmas ieviešanas ietekmes/efektivitātes novērtēšanu.
   
Rīcības plāns tiks izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) īstenošanas ietvaros.

IR NOTIKUSI VADĪBAS GRUPAS OTRĀ SANĀKSME


2014.gada 4.jūlijā Rīgā otrreiz tikās KPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādes vadības grupa, lai iepazītos ar KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes procesa virzību, plānotajām aktivitātēm un termiņiem. Vadības grupas sanāksmē tika izvērtēta KPR Rīcības plānā 2010.-2014.gadam noteikto ilgtermiņa attīstības prioritāšu līdz 2030.gadam atbilstība Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajām valsts ilgtermiņa attīstības prioritātēm.

Ar sanāksmes protokola izrakstu var iepazīties šeit>>

Protokola pielikumi:

 • 1.pielikums KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes procesa izstrādes pieeja un metodes

 • 2.pielikums Aktualizētais KPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiks

 • 3.pielikums KPR Rīcības plānā 2010.-2014.gadam noteikto reģiona ilgtermiņa attīstības prioritāšu līdz 2030.gadam atbilstības izvērtējums Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritātēm

 

 

RADOŠO DARBU UN ESEJU IESNIEGŠANA TURPINĀSIES SEPTEMBRĪ
 
No 2014.gada 22.aprīļa līdz 19.maijam Kurzemes plānošanas reģionā norisinājās divi skolēnu konkursi:

· radošo darbu konkurss „Mana Kurzeme”;
· eseju konkurss „Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi?”.

Konkursu dalībnieku zemās atsaucības dēļ radošo darbu konkurss „Mana Kurzeme” un eseju konkurss „Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi?” tiks rīkoti atkārtoti – š.g. septembrī.
 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS IZSLUDINA RADOŠO DARBU KONKURSU 7.-12.KLAŠU SKOLĒNIEM
 
Konkurss „Mana Kurzeme” tiek rīkots Kurzemes ilgtermiņa attīstības plānošanas procesa „Kurzeme 2030”ietvaros. Ilgtermiņa skatījums veidojas katrā vietā, katram cilvēkam un mums visiem kopā. Konkursa mērķis ir likt aizdomāties - kas ir Kurzeme katram no mums, un kas esam mēs Kurzemē – veidojot savu redzējumu un paužot attieksmi par Kurzemi un tās nākotni.

Piedalīties aicināti pamatskolu, vidusskolu un profesionālo vidusskolu 7.-12. klašu skolēni.

Konkursa uzdevums ir paust savu nākotnes Kurzemes redzējumu, kas var tikt izteikts atšķirīgā mērogā (tuvākā apkārtne, ciems, pilsēta, visa Kurzeme). Radošo darbu formāts netiek ierobežots - tas var būt zīmējums, fotogrāfija, video, rokdarbi u.tml. Var būt kopēji (divu un vairāku autoru) veidoti autordarbi.

Darbi ir jāiesniedz līdz 2014.gada 19.maijam Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā.

Iesniegtos darbus vērtēs komisija, kas sastāvēs no Kurzemes plānošanas reģiona un radošo profesiju pārstāvjiem. Komisija ņemsvērā autora/-u radošo ideju, darba oriģinalitāti un atbilstību darba tēmai.

Labāko darbu autori tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem un tiks uzaicināti pārstāvēt Kurzemes jauniešu intereses Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitā.  1.-3.vietu ieguvējiem tiks piešķirtas naudas balvas: 1.vieta – 60 EUR, 2.vieta – 30 EUR, 3.vieta – 20 EUR.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti mājas lapā www.kurzemesregions.lv un dalībniekiem personīgi.
 
Konkursa nolikumu skatīt šeit>>
 
Papildus informācija par konkursa norisi  
Dace Strazdiņa, dace.strazdina@kurzemesregions.lv, tālr.63321324, 26691192.

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS IZSLUDINA ESEJU KONKURSU 7.-12.KLAŠU SKOLĒNIEM

 
Konkurss „Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi” tiek rīkots Kurzemes ilgtermiņa attīstības plānošanas procesa „Kurzeme 2030”ietvaros. Ilgtermiņa skatījums veidojas katrā vietā, katram cilvēkam un mums visiem kopā. Konkursa mērķis ir likt aizdomāties - kas ir Kurzeme katram no mums, un kas esam mēs Kurzemē – veidojot savu redzējumu un paužot attieksmi par Kurzemi un tās nākotni.

Piedalīties aicināti pamatskolu, vidusskolu un profesionālo vidusskolu 7.-12. klašu skolēni.

Konkursa uzdevums ir līdz 2014.gada 19.maijam iesniegt eseju latviešu valodā, ne garāku par 300 vārdiem, sūtot to elektroniski uz konkurss@kurzemesregions.lv. Darbam jāpauž nākotnes Kurzemes redzējums, kas var tikt izteikts atšķirīgā mērogā (tuvākā apkārtne, ciems, pilsēta, visa Kurzeme).

Darbus vērtēs komisija, kas sastāvēs no  Kurzemes plānošanas reģiona un radošo profesiju pārstāvjiem. Komisija ņems vērā autora radošo ideju, darba oriģinalitāti un atbilstību darba tēmai.

Labāko eseju autori un skolas tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem. 1.-3.vietu ieguvējiem tiks piešķirtas naudas balvas: 1.vieta – 60 EUR, 2.vieta – 30 EUR, 3.vieta – 20 EUR.

Labāko eseju vai vienas vai vairāku eseju fragmentus publicēs mājas lapā www.kurzemesregions.lv un Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajā izdevumā „Ziņu lapa”. Labāko darbu autori tiks uzaicināti pārstāvēt Kurzemes jauniešu intereses Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitā.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti mājas lapā www.kurzemesregions.lv un dalībniekiem personīgi.
 
Konkursa nolikumu skatīt šeit>>
 
Papildus informācija par konkursa norisi  
Dace Strazdiņa, dace.strazdina@kurzemesregions.lvtālr.63321324, 26691192.

APSTIPRINA IZSTRĀDES VADĪBAS GRUPAS SASTĀVU


Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2014.gada 26.februāra sēdē apstiprināja Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes Vadības grupas sastāvu. Lēmuma izrakstu skatīt šeit>>>.


Vadības grupa ir izveidota reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes koordinēšanai un uzraudzībai. Par Vadības grupas vadītāju ir apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļas vadītāja Dace Strazdiņa.


Vadības grupa ir izveidota saskaņā ar Attīstības padomes 2013.gada 11.decembra lēmumu, ietverot tajā pārstāvjus no Kurzemes plānošanas reģiona (2), republikas pilsētu pašvaldībām (1), reģionālas nozīmes attīstības centriem (2), piekrastes pašvaldībām (1), pierobežas pašvaldībām (1), novadu pašvaldībām (2), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (1), nevalstiskajām organizācijām (1), uzņēmēju apvienībām (1) un vides aizsardzības organizācijām (1).


Vadības grupas pirmā sanāksme notika 2014.gada 28.janvārī, kurā tika pārrunāta KPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādes pieeja un metodes, sadarbība ar institūcijām un apskatīts Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļas sagatavotais priekšlikums par tematisko darba grupu izveidi KPR attīstības programmas izstrādei. Ar sanāksmes protokola izrakstu var iepazīties šeit>>>.

 

IR UZSĀKTA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
2015-2030 UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020 IZSTRĀDE 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2013.gada 11.decembra sēdē apstiprināja darba uzdevumus Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādei. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām darba uzdevumos ir iekļauts attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesa laika grafiks, saturs un sabiedrības līdzdalības plāns. 

Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2012.gada 14.novembra lēmumu (prot. Nr.06/12,p.2.). Abus reģiona plānošanas dokumentus plānots izstrādāt Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros līdz 2014.gada 31.decembrim. Par reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes vadītāju ir apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļas vadītāja Dace Strazdiņa.

Saskaņā ar Attīstības padomes 2013.gada 11.decembra sēdes lēmumu Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādei ir izveidota Vadības grupa, kurā iekļauti pārstāvji no Kurzemes plānošanas reģiona, republikas pilsētām, reģionālas nozīmes attīstības centriem, piekrastes pašvaldībām, novadu pašvaldībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmēju apvienībām un vides aizsardzības organizācijām.


 
Pievienotie dokumenti:

· KPR Attīstības padomes 2012.gada 14.novembra sēdes lēmuma „Par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.06/12, 2.§) izrakstu skatīt šeit>>

· KPR Attīstības padomes 2013.gada 11.decembra sēdes lēmuma „Par KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un KPR Attīstības programmas darba uzdevumu apstiprināšanu” (prot.Nr.08/13, 1.§) izrakstu skatīt šeit>>

       Darba uzdevumu KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam izstrādei skatīt šeit>>

       Darba uzdevumu KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādei skatīt šeit>>

· KPR Attīstības padomes 2013.gada 11.decembra sēdes lēmuma „Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas Vadības grupas izveidi” (prot.Nr.08/13, 2.§) izrakstu skatīt šeit>>
PAR STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA PROCEDŪRAS NEPIEMĒROŠANU

Vides pārraudzības valsts birojs saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.3pantā noteikto, ir izvērtējis Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 2014.gada 3.janvāra vēstuli Nr.6-1/01/14 un tai pievienoto iesniegumu par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādi.

Ņemot vērā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas sniegto informāciju, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs ir secinājis, ka plānošanas dokumentu īstenošanai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi, tādējādi plānošanas dokumenti attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem stratēģisko novērtējumu neveic.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 15.janvāra lēmumu Nr.2 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” var iepazīties šeit>>