Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Maijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2013-02-01
LIKUMDOŠANAS IZMAIŅAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

2012.gada 16.oktobrī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk - MKN 711), ar kuriem spēku ir zaudējuši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

MKN 711 nosaka:
 
 • pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, detālplānojuma un tematiskā plānojuma saturu un izstrādes kārtību;
   
 • detālplānojumu un lokālplānojumu finansēšanas kārtību;
   
 • prasības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem.

Izstrādes procesā esošie pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir jāpabeidz, ievērojot MKN 711 prasības.

Lai saprotamāk un uzskatāmāk izskaidrotu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtību saskaņā ar MKN 711 un citu normatīvo aktu prasībām, Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa ir sagatavojusi trīs shematiskus attēlus kā palīgmateriālu pašvaldību plānotājiem ikdienas darbā:

Attēls 1 Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādes kārtība

Attēls 2 Pašvaldību attīstības programmu un to grozījumu izstrādes kārtība

Attēls 3  Pašvaldību teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un to grozījumu izstrādes kārtība

Zemāk pieejamas saites uz normatīvajiem aktiem, uz kuriem saīsinājumu veidā dotas atsauces iepriekš minētajos shematiskajos attēlos:

21.03.2002. Reģionālās attīstības likums
 (RAL)

08.05.2008. Attīstības plānošanas sistēmas likums
 (APSL)

13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likums
 (TAPL)

16.10.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
 (MKN 711)

25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
 (MKN 970)


Pamatojoties uz visbiežāk konstatētajām nepilnībām pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa īpaši vērš uzmanību uz:
 
 • MKN 711 Pārejas noteikumu 139.1.punkta prasību: „lēmumus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu vai to grozījumu izstrādes uzsākšanu vai apstiprināšanu pašvaldība divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas elektroniski nosūta atbildīgajai ministrijai un attiecīgajam plānošanas reģionam.”Tas nozīmē, ka līdz TAPIS darbības uzsākšanai visi lēmumi par jebkura teritorijas attīstības plānošanas dokumenta - ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, tematiskā plānojuma, detālplānojuma vai to grozījumu izstrādes uzsākšanu vai apstiprināšanu ir jānosūta arī plānošanas reģionam.
   
 • MKN 970 14.punktā noteikto: „Pašvaldības elektroniski sagatavotus paziņojumus par līdzdalības procesu iesniedz tam plānošanas reģionam, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība, publicēšanai tā mājaslapā”Elektroniskajam paziņojumam jābūt sagatavotam kā Word dokumentam, lai to varētu ievietot reģiona mājaslapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Lūdzam iepriekš minētos lēmumus un paziņojumus sūtīt uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv