Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Aprīlis >
P
O
T
C
P
S
Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2018-11-05

KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBAS AICINA STIPRINĀT PLĀNOŠANAS REĢIONUS

2018.gada 31.oktobrī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē Kurzemes reģiona pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki tikās ar 13. Saeimā jaunievēlēto partiju pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par partiju redzējumu pašvaldībām saistošajos jautājumos, kurus tās vēlētos akcentēt un pie kā vēlētos strādāt šajā Saeimas sasaukumā.
 
Tikšanās laikā būtiskākās diskusijas izvērsās par partiju redzējumu saistībā ar reģionālo/administratīvo reformu, kas raisīja daudz jautājumu no pašvaldību puses. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome, uzklausot jaunievēlēto partiju viedokli, pieņēma lēmumu un vienojās rosināt stiprināt esošos Plānošanas reģionus. Pašvaldības atzinīgi vērtē Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas darbību, tās nozīmi kopīgai reģiona attīstības stratēģijas veidošanai un īstenošanai, kā arī projektu vadību Eiropas Savienības līdzekļu piesaistei Kurzemē.
 
Kurzemes pašvaldību pārstāvji par lēmumu stiprināt esošos Plānošanas reģionus oficiālā vēstulē 1.novembrī informējuši Latvijas Pašvaldību savienību. Savukārt ar jaunievēlētajām partijām panākta vienošanās par atkārtotu tikšanos organizēšanu, lai pārrunātu pašvaldību un partiju redzējumu dažādās nozarēs, jo Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs piedalās visu 20 Kurzemes pašvaldību un reģionālo pilsētu pārstāvji.

Sēdē tika pārrunāts un apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam uzraudzības pārskats. Secināts, ka kopumā tendence ir pozitīva un turpinās virzība uz trim Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem: gudru attīstību, pievilcīgu dzīves vidi un globālo saistību un atvērtību.
 
Sēdes turpinājumā ar aktualitātēm par pārrobežu sadarbības programmām un projektu iecerēm iepazīstināja Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu nodaļas vadītāja Aiga Petkēvica. Šobrīd Kurzemes plānošanas reģions, veiksmīgi piesaistot dažādu Eiropas Savienības fondu programmu līdzekļus, īsteno vairāk nekā 13 projektus tādās jomās kā tūrisms, uzņēmējdarbības atbalsts, vides aizsardzība, sociālā joma un citas.
 
Tikšanās noslēgumā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Evita Dreijere iepazīstināja ar sākotnējo apkopojumu par Kurzemes plānošanas reģiona investīciju vajadzībām Baltijas jūras piekrastē, kas aptver infrastruktūru, publiskos ūdeņus, meliorācijas sistēmas, tūrismu, degradēto teritoriju sakopšanu un citas iniciatīvas. Pēc tikšanās pašvaldības varēs sniegt savus priekšlikumus, lai Kurzemes plānošanas reģions tās apkopotu un turpinātu darbu pie reģiona priekšlikumu detalizētākas izstrādes.
 
Ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 31.oktobra sēdes darba kārtību, kā arī citiem dokumentiem var iepazīties tiešsaistē.
 
Kurzemes plānošanas reģions ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina Kurzemes reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Tā teritoriju veido šādas administratīvās teritorijas: 18 novadi – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas,  Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadi, kā arī 2 lielās pilsētas – Liepāja un Ventspils.
 
Papildus informācijai:
Laura Homka
Kurzemes plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 26454574
e-pasta adrese:laura.homka@kurzemesregions.lv