Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Jūnijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2017-05-19
KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBU IZSLUDINĀTIE PROJEKTU KONKURSI:
 
1. Brocēnu novada pašvaldība izsludina "Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursu" 2.kārtu
 
Brocēnu novada pašvaldība izsludina:
1. Iniciatīvas projektu
2. Sporta pasākumu projektu
3. Bērnu un jauniešu nometņu projektu
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 4. jūnijs (pasta zīmogs) vai 5. jūnijs plkst. 17:00 (iesniedzot personīgi)
Projektu īstenšanas laiks - 12 mēneši 
Iesniedzējs - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija
Projekta īstenošanas vieta - Brocēnu novada administratīvā teritorija
 Kontaktpersona - Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Ginta Andersone 
@ ginta.andersone@broceni.lv   É+371 63807306, +371 25737360
 
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai Durbes novadā
 
Konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Durbes novadā 2017.gadā” mērķis ir veicināt Durbes novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, izmantojot savu finansējumu un piesaistot Durbes novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Informācijas avots: www.durbe.lv
 
 3. Līdzfinansējums dzīves vides sakārtošanai Grobiņas novadā
 
Martā Grobiņas novada domes sēdē pieņemti saistošie noteikumi, kas paredz pašvaldības līdzfinansējumu novadā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai.
 Vēl šī Eiropas Savienības plānošanas perioda laikā ir pieejams ES līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai, ko vienkāršoti nosauc arī par ēkas renovāciju. Lai mudinātu iedzīvotājus ķerties pie šī darba, Grobiņas novada dome izsludina līdzfinansējuma konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai. Ar noteikumiem, kuros skaidrots, kuras mājas var pretendēt uz šo līdzfinansējumu, var iepazīties šeit: (dokuments_Nr.1)
 Konkursa ietvaros pieejamais līdzfinansējuma apmērs ir 40 tūkstoši eiro. Vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 5 tūkstoši eiro.
 Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piegulošo teritoriju labiekārtošanas konkursa ietvaros pieejamais līdzfinansējuma apmērs ir 20 tūkstoši eiro. Noteikumi paredz, ka līdz 5 tūkstošiem eiro lielu līdzfinansējumu varēs saņemt tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru projektā ietilps tikai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai pieguloša zemes gabala labiekārtošana, bet uz līdzfinansējumu līdz 12 tūkstošiem eiro varēs pretendēt projekti, kuros būs apvienota divu un vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Ar noteikumiem, kuros skaidrots kādā kārtībā var pretendēt uz šo līdzfinansējumu, var iepazīties šeit: (dokuments_Nr.2)
 Projekta pieteikumu pieņemšanas laiks noteikts no 2017.gada 26.maija līdz 26.jūnijam.
 Projekta pieteikumu iespējams iesniegt:
-        personīgi Grobiņas novada Domē, Lielā ielā 76, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430;
-        nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz adresi Lielā ielā 76, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430;
-        elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi dome@grobinasnovads.lv.
 Abi līdzfinansējuma konkursi izsludināti ar mērķi mudināt iedzīvotājus līdzdarboties savu mājokļu un apkārtējās vides sakārtošanā un dzīves uzlabošanā.
Informācijas avots: www.grobinasnovads.lv
 
4. Liepājā dzīvojamo māju fasāžu attīrīšanai no ķēpājumiem var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu
 
Lai uzlabotu Liepājas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un pilsētas vizuālo tēlu, dzīvojamo māju īpašnieki līdz 16.maijam pašvaldībā var iesniegt projekta pieteikumus par vandālisma seku likvidēšanu uz dzīvojamo māju fasādēm, žogiem, atbalsta sienām un palīgēkām līdzfinansējuma saņemšanai līdz 400 eiro.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības mājas lapā  sadaļā “Pašvaldība – Līdzfinansējums ķēpājumu novēršanai” . Projekta pieteikumu un vandālisma seku fotofiksāciju iedzīvotāji aicināti iesniegt Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5. Vandālisma seku fotofiksāciju var iesūtīt arī elektroniski uz e-pastu: nip@dome.liepaja.lv 
Pieteikumus var iesniegt arī reliģiskās un sabiedriskā labuma organizācijas.
Kopējais domes piešķirtais finansējums vandālisma seku novēršanai 2017.gadā ir 20 000 eiro. Vandālisma seku novēršanai nepieciešamo materiālu (krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma) iegādei viena projekta ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 400 eiro.
Projekta pieteikumus izvērtēs pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija, kas pieņem lēmumu par domes līdzfinansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu.
Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717 vai 29407687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.
Informāciju sagatavoja:
Evita Enģele; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404775; E.: evita.engele@dome.liepaja.lv
 
5. Ventspils Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” 2017. gada finansēšanas konkursa I kārtu.
 
Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta līdz 2017. gada 31. decembrim.
Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā līdz 2017. gada 19.maijam plkst. 17.00.

 
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils Augstskolas studentu un studentu organizāciju aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var Ventspils Augstskolas studenti (fiziskas personas), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, studentu organizācijas (juridiskas personas) un Ventspils Augstskolas Studentu padome. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 10000,00 EUR. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 2000,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.
 
Sīkāka informācija Ventspils Kultūras centra mājas lapā www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi un Ventspils Augstskolas mājas lapā www.venta.lv.

Informāciju apkopoja:
Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Tel. 63807276