Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Jūlijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2016-10-11

 

AKTUĀLIE PROJEKTU KONKURSI


1. Līdz š.g. 17 novembra plkst. 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 14.11.2016. pasta zīmogs) VKKF pieņem pieteikumus Mūža stipendiju programmā un mērķprogrammā "Valstiski nozīmīgi pasākumi". Konkursa rezultāti - pēc 22.12.2016.

Mērķprogrammas mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu, ilglaicīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā.
Iesniegšana - līdz 17.11.2016. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 14.11.2016. (pasta zīmogs)). Konkursa rezultāti - pēc 22.12.2016.
Informācijas avots; http://www.kkf.lv/#2803

 

2. Eiropas Komisija izsludina ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkursa uzsaukumu un publicē dokumentāciju. Pietiekumu iesniegšanas termiņš ir noteikts š.g. 23.novembris.
 

Konkursā aicinātas piedalīties kultūras un radošo jomu organizācijas un institūcijas, kuras vēlas īstenot starptautiska mēroga sadarbības projektus jebkurā no kultūras/radošajām nozarēm. Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, šajā konkursā ir mainīts pieteikumu iesniegšanas process - pieteikšanās tikai elektroniski, iesniedzot E-formu un tai pievienojamo dokumentāciju.

 Konkursa vadlīnijas un cita dokumentācija atrodama šeit: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en 

 

Eiropas sadarbības projektu konkurss atbalsta starptautiska mēroga projektu īstenošanu, kas stiprina kultūras un radošo nozaru darbinieku kompetences, rada iespēju starptautisku notikumu īstenošanai.
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8346


3. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ziemajunumi

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Ja vēlaties rast iedvesmu saviem radošajiem braucieniem vai redzēt, ko citi mākslinieki ir radījuši, saņemot atbalstu no šīs programmas, aicinām apmeklēt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu laikmetīgās mākslas izstādi “(Ne)redzamie sapņi un straumes”, kas līdz 4.oktobrim ir skatāma Berga Bazārā, Marijas ielā 13/2.

Šobrīd mobilitātes programmā „Kultūra” ir atvērts pēdējais šīgada pieteikšanās termiņš finansiālam atbalstam radošiem braucieniem. Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Pieteikšanās termiņš līdz 2016.gada 24.oktobrim.
Plašāka informācija:  https://applications.kulturkontaktnord.org/user/register.php
Informācijas avots: www.norden.lv

 

4. Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludiājis atklātu konkursu

Programma:     "Tiesiskums 2014-2020" 2016. gada darba programma

Tēma:  "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai uzlabotu par noziegumiem aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesības"

Izsludināšanas datums:           2016. gada 14. septembris
Iesniegšanas termiņš:  2016. gada 25. oktobris 17.00 (CET)
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:   2 000 000 EUR
Projekta minimālā summa:      75 000 EUR
Līdzfinansējuma likme:           80%    

"Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai uzlabotu par noziegumiem aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesības"

Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-proc-ag-2016.html   
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.
1.         Atklātā konkursa mērķis
Atklātā konkursa mērķis ir sekmēt efektīvu un vienmērīgu Eiropas Savienības (turpmāk–ES) krimināltiesību aizdomās turētu vai apsūdzētu personu jomā piemērošanu un sagatavoties jaunām ES aktivitātēm.
2.         Atklātā konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības
            Konkursa galvenās prioritātes ir īstenot un piemērot šādus instrumentus:
•           Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra direktīvu 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešajām personām un konsulārajām iestādēm ;
•           Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta direktīvu 2016/343 par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā.
Projekti var arī sekmēt ES rīcību, kuras mērķis ir turpināt uzlabot atbildētāju procesuālās tiesības (izņemot esošos ES instrumentus), tai skaitā izmantojot tiesiskās aizsardzības līdzekļus.
Eiropas Komisija arī izvērtēs projektus, kuri saistīti ar šādu instrumentu īstenošanu:
•           Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra direktīvu 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā ;
•           Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija direktīvu 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā ;
•           Komisijas 2013. gada 27. novembra ieteikumus par procesuālajām garantijām neaizsargātām personām, kas ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā ;
•           Komisijas 2013. gada 27. novembra ieteikumus par aizdomās turētu un apsūdzētu personu tiesībām uz juridisko palīdzību kriminālprocesā .
Konkursa prioritātes nav projekti, kuru galvenais mērķis ir izvērtēt augstāk minēto instrumentu iekļaušanu nacionālajos tiesību aktos.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
•           analītiskās aktivitātes, piemēram, datu apkopošana un datu bāžu radīšana, aptaujas, pētījumi utt.;
•           savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, darba metožu attīstība, ko iespējams nodot citām dalībvalstīm;
•           informācijas apmaiņa un informācijas rīku attīstība;
•           profesionāļu kapacitātes celšana;
•           sadarbības veicināšana starp atbildīgajām iestādēm un aģentūrām, praktizējošiem juristiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem (tai skaitā multi-disciplināri tīkli starptautiskā, nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī);
•           izpratni un publicitāti veicinošas aktivitātes.

NB!
1.         Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
2.         Projektu konkursos var pieteikties valsts iestādes, privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā valsts iestādēm, privātām organizācijām vai starptautiskām organizācijām.
3.         Pieteikumi, kuri sniedz maksimālu praktisku labumu un ietekmi uz mērķa grupām, tiks novērtēti augstāk kā tie projekti, kuros pamatā paredzēti pētījumi un citas analītiskas aktivitātes.
4.         Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti. Konkursā nedrīkst pieteikties Apvienotā Karaliste un Dānija.
5.         Projektā jāpiedalās vismaz divām valstīm.
6.         Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
7.         Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk)
.