Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Maijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2016-04-27
VAIRĀKĀS KURZEMES TERITORIJĀS IR IZSLUDINĀTI VAI ARĪ TUVĀKĀ LAIKĀ TIKS IZSLUDINĀTI LEADER PROJEKTU KONKURSI, KUROS IESPĒJAMS ATTĪSTĪT UZŅĒMĒJDARBĪBU, KĀ ARĪ ĪSTENOT SABIEDRSIKĀS ALTIVITĀTES UN PAKALPOJUMUS

Uzņēmējdarbības attīstībai projektus var sniegt gan fiziskas personas ar mērķi dibināt uzņēmumu, gan juridiskas personas, kuru iepriekšējā gada uzņēmuma apgrozījums nepārsniedz EUR 70’000.

Katrā teritorijā ir nedaudz atšķirīgi nosacījumi, kā arī piekrastē ir papildus konkursi Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) ietvaros, tādēļ par konkrēti sev interesējošo teritoriju iesakām griezties pie atbilstošās Vietējās rīcības grupas (VRG):

Vietējo rīcības grupu karte:   http://www.lad.gov.lv/files/partneribas_21_jauna.pdf

Vietējo rīcības grupu kontakti:  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/j_kontaktinformacija/

Kurzemes reģiona VRG izsludinātie konkursi papildus iepriekšējai informācijai:

1. Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam  sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā


Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no20.05.2016. līdz 20.06.2016.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādās rīcībās:

1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA; 1. rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai:
Pieejamais finansējums 609 271,48 eiro; atbalsta intensitāte līdz 70%, kopprojektam[1] līdz 80%.

Apbalsta apmērs vienam projektam:
100 000 eiro – uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70%.
50 000 eiro – pārējiem projektiem.
25 000 eiro – ja projektā paredzēta tikai darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.
Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

 2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM

2. RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 365 562,89 eiro; atbalsta intensitāte līdz 90%.

Apbalsta apmērs vienam projektam:
50 000 eiro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
25 000 eiro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Rīcības apraksts:
Vietējās teritorijas sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Sabiedrisko aktivitāšu, tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana.

 2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM

3. rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 243 708,59 eiro; atbalsta intensitāte līdz 90%.

Apbalsta apmērs vienam projektam:
50 000 eiro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
25 000 eiro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Rīcības apraksts:
Vietējās teritorijas dabas un kultūras mantojuma objektu saglabāšana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, tautas amatniecības un vietējo tradīciju popularizēšana, sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas veidu dažādošana.

Vairāk informācijas WWW.DARISIMPASI.LV
 
2. Projektu konkurss piekrastes uzņēmējdarbības attīstībaiDundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagastā un Ventspils pilsētā.


Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.

 Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2016.gada 13.maija līdz 2016.gada 13.jūnijam.

Sludinājuma kopsumma: 231 945,95 EUR.

Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.

Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Izsludinātā rīcība: EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana.

Rīcības mērķis: Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju.

Rīcības apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei.
Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājas lapā:http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/fisheries/ZKriteriji

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktperosnas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, ,
2. Konsultante Evita Roģe – tel.29295234, .

3. Liepājas rajona partnerība izsludina projektu konkursu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana:  2016.gada 2.maijs – 2. jūnijs

Mērķis-   Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.

1.rīcība – Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.

Pieejamais finansējums    495 980. 00 EUR

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan ražošanas procesā, gan produkcijas realizēšanā. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus. Atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.

2.rīcība – Darbības dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs
Pieejamais finansējums    425 125. 00 EUR

Rīcības ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Galvenās jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, enerģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un zivsaimniecība. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus. Atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.

3.rīcība – Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana

Pieejamais finansējums    141 710. 00  EUR

Rīcības ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un sekmē vides kvalitātes uzlabošanu, atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Infrastruktūras projekti, kas mazina vidi degradējošo ietekmi un antropogēno ietekmi uz piekrasti. Atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.

4.rīcība – Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana

Pieejamais finansējums    354 270. 00 EUR

Rīcības ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kuri veicina kultūras mantojuma saglabāšanu vai kultūras pieejamību VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē. Atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.

Ar SVVA stratēģiju, projektu vērtēšanas vadlīnijām un kritērijiem var iepazīties partnerības mājas lapā, adrese: www.lrpartneriba.lv