Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Jūlijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2012-04-03
2012. gada 3. aprīlī Rīgā, viesnīcā „Radi un draugi”, Mārstaļu ielā 1
notiks seminārs
„Ilgtspējīgas attīstības stratēģija – kāpēc un kā?”

Semināra 3,5 stundu laikā:
 
- sniegsim ieskatu Latvijas un ārvalstu pašvaldību pieredzē;
- praktiskus piemērus no Kuldīgas novada, Riebiņu novada, Liepājas pilsētas un Rīgas reģiona rādīs šo teritoriju pārstāvji;
- piemēros balstītās diskusijās apspriedīsim jautājumus par labākajiem risinājumiem;
- dzirdēsim un pārrunāsim atbildīgo ministriju un valsts institūciju viedokli par IAS veidiem un formu;
- plānotas sarunas un tīklošanās ar citu pašvaldību speciālistiem.

Mēs apsolām Jums pilnīgi jaunu un nebijušu semināru pieredzi – vairāk kā 3 stundas jauka, koncentrēta izziņas procesa. Un katram dalībniekam – spēcinoša kafijas pauze un materiālu kopums lasīšanai mājās.

Kāpēc tieši tagad?

2011.gada 1.decembrī stājās spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likums, kurā reglamentēta teritorijas attīstības plānošanas sistēma teritorijas plānošanas un attīstības plānošanas procesu mijiedarbībā.

Likumā noteikts jauns dokumenta veids, kas jāizstrādā pašvaldībām – ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Latvijas plānošanas sistēmā joprojām saglabājas visai strikta vertikālā hierarhija, kur ilgtspējīgas attīstības stratēģija atrodas augstākajā līmenī - tā ir pamats attīstības programmai un teritorijas plānošanas dokumentiem.

Likumā ir noteiktas stratēģijas galvenās aprises: „Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā”.

Svarīgākie jautājumi

Likumā noteikts, ka pašvaldībām jāizstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2013.gada 31.decembrim. Stratēģiju izstrāde tikai nupat sākas. Tai pat laikā pašvaldību plānošanas līdzšinējais darbs ir bijis ilgs, sistemātisks un apjomīgs – izstrādātas gan attīstības programmas, gan teritoriju plānojumi.

Tas rada virkni aktuālu jautājumu:

 
  • Kāda ir stratēģijas jēga (formalitāte vai arī būtiska nepieciešamība)?
  • Kādas atšķirības ir mazās un lielās pašvaldībās, pilsētās un plānošanas reģionos?
  • Kāds ir optimālais stratēģijas saturs un apjoms? (5 lapu izdevums vai apjomīgs 150 lappušu sējums)?
  • Kā dažādās telpiskās perspektīvas saistās savā starpā – apzīmējumi, valoda, tematika?
  • Kā stratēģija saistās ar jau izstrādātajiem plānošanas dokumentiem?
  • Kā komunicēt ar politiķiem un sabiedrību?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nepieciešamību un būtību ir rodamas vienīgi plašā konstruktīvā dialogā, daloties pieredzē un vienojoties par kopējām nostādnēm. Stratēģijas satvaru varam veidot mēs paši.

grupa 93

Uzņēmums „grupa93” ir uzkrājis ievērojamu pieredzi plānošanā, izstrādājis savu metodisko pamatu un attīstījis plašu sadarbības tīklu pašvaldībās, sabiedrībā un speciālistu vidū.

Iepriekšējais darbs liek secināt, ka nepieciešams jauns impulss plānošanas praksē – radoša pieeja un risinājumi, kas „papīru ražošanas” vietā kalpo kā veiksmīgu ideju banka.

Lai rastu kopīgu viedokli par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas būtību un funkcionālo jēgu, aicinām jūs piedalīties un aktīvi darboties šajā seminārā un turpmākajā pasākumu ciklā, kura ieceres un aprises pārrunāsim šajā pirmajā tikšanās reizē.

Līdzdalības maksājums
Semināra dalības maksa Ls 19.

Raksti e-pastu/zvani info@grupa93.lv , 26395387 (Lolita Čače) vai 67217043 (Ivanna Orlova) un reģistrējies tūlīt. Visi, kuri piesakās šodien (elektroniski), saņem pavasara sveicienu – bezmaksas līdzdalību ievada seminārā.


Semināra
„Ilgtspējīgas attīstības stratēģija – kāpēc un kā?” 
programma

 
11:00-11:05
Ievads un dalībnieku iepazīšanās

11.05.-11.10
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija plānošanas sistēmā – ministriju un valsts institūciju viedoklis (VRAA direktors M.Krastiņš; VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore I.Urtāne; Valsts attīstības plānošanas departaments)

Prezentācijas un diskusijas

11.10- 11.30
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija – būtība, nozīme, funkcijas
(Latvijas un ārvalstu pieredzes apkopojums – L.Čače, N.Balgalis (grupa93 SIA)

11.30 - 12.00
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija - Kuldīgas novada piemērs
(Kaspars Rasa, p/a „Kuldīgas attīstības aģentūra” direktors). Diskusija

12.00 – 12.30
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija - Liepājas pilsētas piemērs
(Arvīds Vitāls, Liepājas pilsētas Būvvaldes vadītājas vietnieks). Diskusija

12.30. - 13.00
spēcinoša kafijas pauze

13.00 – 13.30
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija - Riebiņu novada piemērs
(Neils Balgalis, grupa93). Diskusija

13:30 – 14:00
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija - Rīgas reģiona piemērs
(Armands Pužulis, Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs). Diskusija

14:00 – 14:30
Noslēguma diskusija
Kopdarbības iespējas un pašvaldības IAS izveide - pasākumu cikls. Nākošie pasākumi un formāti – plenēri pašvaldībās, sabiedriskā apspriešana kā notikums, specifiskas tēmas (publiskā ārtelpa, dabas resursu kapitalizācija)