Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Oktobris >
P
O
T
C
P
S
Sv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2015-09-15
DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS (DI) PASĀKUMA IEVIEŠANAS PROGRESS KURZEMĒ

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 313 par Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi apstiprināti 2015.gada 16.jūnijā un stājās spēkā šī gada 1.jūlijā. Tajā noteikts pienākums pieciem plānošanas reģioniem sagatavot projektu iesniegumus un piedalīties ierobežotā projektu iesniegumu atlasē. Šobrīd ir izsludināta minētā projektu atlase, kurā kā iesniegumu atlases pēdējais termiņš ir noteikts 2015.gada 30.septembris.

Laikā no maija līdz septembrim Kurzemes plānošanas reģiona Administrācija (KPRA) gatavojoties deinstitucionalizācijas (DI)  īstenošanai turpināja diskusijas un konsultēja reģiona pašvaldības par DI īstenošanas iespējām konkrētajās pašvaldībās un Kurzemes reģionā. 

Konkrētajam projektam ir rasts nosaukums - „Kurzeme visiem”, kas cieši saistīts ar DI mērķi radīt tādus apstākļus reģionā, lai ikviens iedzīvotājs justos pēc iespējas labāk un varētu saņemt savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai.

Tā kā Projekta pieteikumam ir jāpievieno nodomu protokoli vai sadarbības līgumi ar DI procesā iesaistītajām reģiona pašvaldībām un ilgstošas aprūpes iestādēm, KPRA gatavoja abu dokumentu projektus. Nodomu protokols tika nosūtīts pašvaldībām un pārējiem potenciālajiem projekta sadarbības partneriem ar aicinājumu izvērtēt iespējas iesaistīties projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā. Līdz šim saņemti apliecinājumi par vēlmi iesaistīties projekta īstenošanā no  16 reģiona pašvaldībām, 1 bērnu aprūpes iestādes un valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme”. Viena pašvaldība informējusi par lēmumu nepiedalīties. Vēl gaidām palikušo 3 pašvaldību un pārējo bērnu aprūpes iestāžu lēmumus.

Tāpat vasara veltīta sadarbības uzlabošanai ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā ar  Labklājības ministrijas dažādajiem departamentiem, citu plānošanas reģionu administrācijām, Kurzemes pašvaldībām un dažādajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Šobrīd notiek intensīvs darbs, lai sagatavotu un laicīgi iesniegtu projekta pieteikumu, līdz ar to pildītu normatīvajā aktā noteikto pienākumu. Jāatzīmē, ka visas reģiona pašvaldības, aktualizējot „Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2011.-2018.gadam” norādījušas, ka sabiedrībā balstīto jeb alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība ir viens no tuvākās nākotnes mērķiem. Diemžēl pašvaldībās pieejamie līdzekļi sociālai jomai parasti ir ierobežoti.

Tāpēc cerēsim uz veiksmīgu startu projektu iesniegumu atlasē un projekta apstiprināšanu, lai ar Eiropas Sociālā un vēlāk ar Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atbalstu sniegtu nozīmīgu ieguldījumu Kurzemes reģiona sociālā jomā – pakalpojumos un infrastruktūrā. Lai mums visiem izdodas uzlabot Kurzemē dzīvojošo bērnu un pieaugušo cilvēku ikdienas dzīvi!