Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Maijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2015-09-03

 
KPR ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDĒ DISKUTĒ PAR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MODEĻA IEVIEŠANAS PLĀNU
 
2015.gada 02.septembrī Liepājā tika sasaukta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde.
 
 
Kā viens no galvenajiem jautājumiem sēdē tika skatīts šobrīd starp institūcijām saskaņošanas procesā esošais „Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2015-2020”. Pašvaldību vadītājiem tika sniegta informācija par šobrīd plānā paredzēto sadarbības modeli pieaugušo izglītības īstenošanā, akcentējot nepieciešamību pieaugušo izglītības jomu saistīt ar reģiona un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” un tās papildinājumos plānošanas reģioniem un pašvaldībām ir noteikts sadarbības partnera statuss specifiskā atbalsta mērķa 8.4.1. „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanā, un šāds ieviešanas mehānisms būtu jāparedz arī izstrādātajā plānā. To apliecina Attīstības padomes locekļu pieņemtais lēmums, konceptuāli atbalstīt pieaugušo izglītības koordinēšanas funkcijas deleģēšanu Kurzemes plānošanas reģionam.

Sēdes turpinājumā tika prezentēts projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros izstrādātais “Cilvēku drošības un glābšanas plāns Baltijas jūras piekrastei Kurzemes reģionā”, kas veidots kā pielikums Valsts ilgtermiņa tematiskajam plānojumam Baltijas jūras piekrastei ar mērķi pilnveidot cilvēku drošības un glābšanas nodrošināšanas procesu Kurzemes reģiona piekrastē. Minētā dokumenta sabiedriskā apspriešana tiek plānota 2015.gada septembrī.

Tāpat padomes locekļiem tika sniegta informācija par budžeta izpildi un Kurzemes plānošanas reģiona paveikto 2015.gada I pusgadā, kā arī par galvenajiem darbības virzieniem 2015.gada otrajā pusgadā, kurā iecerēts turpināt darbu pie esošajām iestrādēm un iestādes organizatoriskajiem darbiem.

Sēdes noslēgumā tika iekļauts papildus jautājums par taksometru pārvadājumiem.
Šobrīd taksometru saistošos noteikumus nosaka un licences izsniedz pašvaldības un to darbība robežojas ar pašvaldības administratīvo teritoriju. Ņemot vērā pašvaldību sadrumstalotību, kā arī taksometru pārvadājumu darbības specifiku, taksometru vadītājiem ir nepieciešams liels skaits licenču, lai varētu veikt savu darbību. Līdz šim Satiksmes ministrijas organizētajās darba grupas par taksometru nozares jautājumiem sanāksmēs, panākta vienošanās par licenču izsniegšanas deleģēšanu 9 republikas pilsētām un plānošanas reģioniem. Līdz ar to nepieciešams pašvaldību viedoklis par šīs funkcijas nodošanu plānošanas reģioniem, ko tuvākajā laika apzinās reģiona administrācija.
 
Plašāku informāciju par paredzēto AP sēdi  un tās darba kārtību skatīt www.kurzemesregions.lv sadaļā „KPR Attīstības padome”, „AP dokumentu vietne.
 
Papildus informācijai
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492, fakss 67331285
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv