Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Jūnijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2015-07-17
KPR ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDĒ APSTIPRINA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTUS UN DISKUTĒ PAR PEDAGOGU DARBA SAMAKSAS JAUNO MODELI
 
2015.gada 15.jūlijā Kuldīgā aizvadīta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kuras laikā tika pieņemts lēmums apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030.gadam un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu
2015. - 2020.gadam.
 

Plānošanas dokumenti tika izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

Sēdes turpinājumā, klātesošie padomes locekļi vienojās izteikt atbalstu biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” aicinājumam iesaistīties Kurzemes plānošanas reģionam kā sadarbības partnerim suitu kultūrtelpas saglabāšanā un piedalīties nodoma protokola parakstīšanā, tādējādi izrādot savu labo gribu un vēlmi saglabāt unikālu vērtību Latvijas un visas pasaules mērogā – Suitu kultūrtelpu.

Sēdes informatīvajā daļā notika diskusija ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāju Eviju Papuli un ministrijas atbildīgajiem speciālistiem, gan par IZM pārziņā esošajām aktivitātēm ES struktūrfondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā, gan par jauno pedagogu atalgojuma modeli.

E.Paipule informēja par ES struktūrfondu atbalstu izglītības sistēmai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, konkrētāk komentējot plānoto finansējumu kompleksam atbalstam vispārējai izglītībai, kas paredz izglītības iestāžu mācību vides modernizēšanu, mācību satura pilnveidi un skolēnu individuālo kompetenču attīstību, minot katra specifiskā atbalsta mērķa atbalstāmās darbības un atbalsta nosacījumus.

Turpinājumā LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgie speciālisti prezentēja MK noteikumu projektu «Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi”, kas nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu, kā arī kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju valsts, pašvaldības un privāto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. Noslēdzot prezentāciju, tika akcentēti arī jaunā pedagogu darba samaksas modeļa pozitīvais devums izglītības sistēmai.
 
  

Uzklausot LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju ziņoto un diskusijas laikā saņemot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, pašvaldību pārstāvji tika aicināti rakstiski sniegt savus priekšlikumus un komentārus par prezentēto informāciju.

Noslēdzot sēdi, Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa padomes locekļu vārdā izteica pateicību LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem par atsaucību aicinājumam piedalīties diskusijā.
 
Nākamā Attīstības padomes sēde paredzēta 2015.gada augusta mēnesī.
 
Plašāku informāciju par AP sēdi  un tās darba kārtību skatīt www.kurzemesregions.lv sadaļā „KPR Attīstības padome”, „AP dokumentu vietne.
 
Papildus informācijai
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv