Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Jūlijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2015-05-08
SALDŪ UN TALSOS IZVĒRTĒ IESPĒJAS PILNVEIDOT PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMUS

Saldū un Talsos notikuši semināri “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”, kuros tikās un diskutēja pārstāvji no pašvaldības institūcijām, izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas vai ieinteresētas pieaugušo izglītībā, kā arī uzņēmēji.

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica atzina, ka līdz šim novadā nav sistēmiskas pieejas pieaugušo izglītošanai, un tam par iemeslu ir resursu trūkums pašvaldībā, nespējot nodrošināt atsevišķu darba vietu pieaugušo izglītības speciālistam. Lai pilnveidotu šo jomu un bez papildus finansējuma precizētu pieaugušo izglītības pieprasījumu, novada Izglītības pārvalde veicina vietējo koordinatoru tīkla veidošanos pagastos. Par koordinatoriem kļūst izglītības vai kultūras jomā strādājoši cilvēki, kas ir ieinteresēti darboties mūžizglītībā un pazīst sava pagasta iedzīvotājus un darba devēju vajadzības. Diskusijas dalībnieki Saldū vienojās, ka pieaugušo izglītības darbs novadā ir jākoordinē pašvaldībai, lai nodrošinātu izglītības piedāvājuma sasaisti ar darba tirgus vajadzībām. Kā svarīgākā pieaugušo izglītības mērķa grupa Saldus novadā tika minēti gados jauni cilvēki bez darba pieredzes.

Talsu novadā darbojas pašvaldības Pieaugušo izglītības centrs, kurš 2014.gadā ir apmācījis vairāk nekā 800 cilvēkus. Centra vadītāja Inga Sokolova izteica vajadzību pēc apmācībām vidēji un augstu kvalificētiem strādājošiem, realizējot moduļu apmācību un sasaistot izglītošanos ar darba tirgus pieprasījumu. Diskusijas izraisīja forma, kādā būtu jārealizē sadarbība starp pieaugušo izglītības iestādi un uzņēmējiem, kuru vajadzībām darbinieki tiek izglītoti. Piemēram, Talsos darbojas šūšanas firma, kuras vadība būtu gatava piedāvāt darba vietas profesijas praktiskai apguvei, taču neredz iespēju uzņemties izglītības iestādes funkciju, piedāvājot arī mācību programmas teorētisko daļu. Diskusijas dalībnieki atzina, ka uzņēmēji ir ieinteresēti darbinieku tālākā izglītībā arī tad, ja tā tieši nesaistās ar esošās kvalifikācijas paaugstināšanu.  Visi bija vienisprātis, ka aktuāla ir vajadzība pēc apmācības, kas sagatavotu un iedrošinātu cilvēkus pašiem kļūt par uzņēmējiem vai vismaz individuālā darba veicējiem.

Semināru “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”  dalībnieki Saldū un Talsos tika iepazīstināti arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenoto Erasmus+ projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”, kura ietvaros abi pasākumi tika rīkoti. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa  izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā:  valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju. Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daina Jāņkalne,
IZM un Eiropas Komisijas projekta
“Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”
komunikāciju koordinatore
daina.jankalne@izm.gov.lv
67047862