Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Maijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2015-03-31

 
AIZVADĪTA KĀRTĒJĀ KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDE 
 
2015.gada 27.martā Kuldīgā aizvadīta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde.
 
Sēdes laikā tika apstiprinātas izmaiņas Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvniecībās fondu/programmu uzraudzības un vadības komitejās, kā arī lemts vai apstiprinātLR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu, par kuru klātienē informēja LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze.
 
 
I.Raugze iepazīstināja ar ministrijas redzējumu par turpmākajiem reģionālas pārvaldes attīstības virzieniem un funkcijām, ņemot vērā gan pašreizējo valsts pārvaldes darba organizāciju, gan vietējo administratīvi teritoriālo struktūru. Informatīvā ziņojuma mērķis ir apskatīt pašreizējo plānošanas reģionu kompetenci un iespēju to pilnveidot.
 
Pēc sniegtās informācijas, Kurzemes plānošanas reģiona administrācija izteica pateicību LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par informatīvajā ziņojumā iestrādātajam iecerēm, tomēr uzskata, ka pilnvērtīgu funkciju īstenošana nevar tikt nodrošināta tikai pateicoties ārvalstu finanšu instrumentiem, bet finansējums funkcijām būtu jāparedz arī no valsts budžeta līdzekļiem.
Uzklausot I.Raugzes sniegto informāciju, attīstības padomes locekļi nolēma apstiprināt informatīvo ziņojumu par plānošanas reģiona darbības pilnveidošanu, ar iebildumiem. Padomes uzskata, ka, ņemot vērā vēl neizdiskutēto jautājumu par reģionālās pārvaldes modeli, atsauce uz Valsts pārvaldes politikas pamatnostādnēm no informatīvā ziņojuma ir ņemama ārā.
 
Turpinot labo praksi pieaicināt pārstāvjus no dažādām valsts iestādēm, Kurzemes plānošanas reģions uz sēdi aicināja pārstāvi no Drošības policijas, kurš sniedza ieskatu drošības policijas funkcijās un kompetencē, kā arī sniedza informāciju par nacionālās drošības aspektiem pašvaldību darbā.
 
Sēdes turpinājumā Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes procesa virzītājs K.Rasa sniedza informāciju par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un turpmākajiem darbiem un laika grafiku.
 
Tāpat klātesošie pašvaldību vadītāji un pārstāvji tika aicināti atsaukties Īrijas Latvijas Tirdzniecības kameras aicinājumam piedalītieskopīgi ar Leinster Latviešu biedrību un Karlovas pašvaldību izveidotajā projektā „Reģionālās dienas Īrijā 2015 – 2018’’. Tā ir iespēja apzināt un uzrunāt savas pašvaldības bijušos iedzīvotājus, kuri šobrīd dzīvo Īrijā un veicināt attiecības starp Īriju un Latviju arī biznesa,kultūras un sporta jomās.

Paralēli Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdei, KPR Administrācija Kuldīgā organizējaatsevišķu informatīvo sanāksmi pašvaldību Projektu un/vai Attīstības nodaļu speciālistiem, kas guva plašu atsaucību un pārstāvniecību.Šāda sanāksme tikaorganizēta ar mērķi nākotnē veicināt sadarbību starp Kurzemes reģiona pašvaldību dažādu nozaru speciālistiem, veidojot regulāras speciālistu tikšanās kopīgu projektu iniciēšanā, atbalsta sniegšanā projektu partneru piesaistē, aktuālās informācijas apmaiņā, operatīva viedokļa iegūšanā no pašvaldībām pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas uzraudzības un Vadības komitejās.

Nākamā Attīstības padomes sēde paredzēta 2015.gada 29.aprīlī.
 
Plašāku informāciju par AP sēdi  un tās darba kārtību skatīt www.kurzemesregions.lv sadaļā „KPR Attīstības padome”, „AP dokumentu vietne.
 
Papildus informācijai
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv