Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Jūnijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2015-02-06

NOTIKUSI 2015.GADA PIRMĀ KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDE 
 
2015.gada 04.februārī Rojā notika gada pirmā Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulce un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde.

Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulcē tika apstiprinātas izmaiņas Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvā.

Pēc kopsapulces notika Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde. Pirms apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona darba plānu un budžetu 2015.gadam, klātesošajiem tika sniegta informācija par galvenajiem darbības virzieniem 2015.gadā.

Šajā gadā iecerēts turpināt darbu gan pie esošajām iestrādēm un iestādes organizatoriskajiem darbiem, gan uzņemties papildus uzdevumus, kas saistīti ar jaunas struktūrvienības «Kurzemes reģiona Uzņēmējdarbības atbalsta centrs» izveidošanu, kā to paredz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums «Par Plānošanas reģiona darbības pilnveidošanu».

Kā viens no būtiskākajiem uzdevumiem tika minēts - jaunu projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana atbalsta saņemšanai dažādās Eiropas Savienības līdzfinansētās atbalsta programmās.
 
 
Līdztekus darba plānam un budžetam, tika skatīts jautājums par padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, par padomes priekšsēdētājas vietnieci ievēlot Priekules novada pašvaldības vadītāju Viju Jablonsku.

Padomes sēdē tika iekļauts papildus jautājums par Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Kristiāna Godiņa iesniegto iesniegumu par atbrīvošanu no amata, kas ir saistīts ar jaunu izaicinājumu uzņemšanos. K.Godiņš izteica lielu gandarījumu un pateicību par labo sadarbību daudzu gadu garumā, norādot to, ka šāds lēmums nebija viegls. Padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa un padomes locekļi atzinīgi novērtēja K.Godiņa lielo ieguldījumu Kurzemes plānošanas reģiona labā un vēlēja sekmes un izdošanos jaunajā darba vietā. Padomes locekļi vienojās par administrācijas vadītāja vietas izpildītāju uz 3 mēnešiem noteikt līdzšinējo administrācijas vadītāja vietnieci Evitu Dreijeri.

Sēdes turpinājumā pašvaldību pārstāvji kopīgi ar pieaicinātajiem speciālistiem diskutēja par reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem.

LU profesore M.Kūle aicināja, attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, nākotnes vajadzības un vērtības iekļaut lūkojoties kultūras kontekstā un prezentēja savu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības skatījumu uz Latvijas un Eiropas Savienības fona.

Apspriežot Kurzemes attīstības scenārijus, SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” padomes priekšsēdētājs J.Turlajs informēja par izmaiņām Latvijas apdzīvojumā un par tā ietekmi uz izglītības pakalpojumu izvietojumu un sabiedrisko pakalpojumu attīstības tendencēm.

Diskusijas laikā tika spriests ne tikai par ilgtermiņa risinājumiem un plānošanas alternatīvām, bet arī par sadarbību un turpmākajām rīcībām.

Sēdes noslēgumā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa un Administrācijas vadītājs K.Godiņš akcentēja savstarpējās komunikācijas un sadarbības nozīmi, plānošanas dokumentos noteikto rīcības virzienu un plānoto aktivitātīšu īstenošanā, kā arī pateicās pašvaldībām par aktīvo dalību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procesā, izsakot viedokli par izstrādāto dokumentu nepieciešamajiem uzlabojumiem iebildumu un priekšlikumu formā.

Plašāku informāciju AP sēdi  un tās darba kārtību skatīt www.kurzemesregions.lv sadaļā „KPR Attīstības padome”, „AP dokumentu vietne”.
 
Papildus informācijai
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492, fakss 67331285
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv