Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Maijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2014-08-01
 
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRS TIEKAS AR KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBU VADĪTĀJIEM
 
2014.gada 30.jūlijā Skrundā tika sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulce un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde.
 
Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulcē tika apstiprinātas izmaiņas Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvā, kā arī tika izsniegtas amatu savienošanas atļaujas atbilstoši iesniegumiem.
 
Pēc kopsapulces notika Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, kura tika sākta ar ziņojumiem par Kurzemes plānošanas reģiona budžeta izpildi un paveikto 2014.gada I pusē, akcentējot sasniegto un sniedzot informāciju par galvenajiem darbības virzieniem 2014.gada II pusgadā.
 
Uz sēdi bija ieradies LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis, un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) speciālisti, lai kopīgi ar pašvaldību pārstāvjiem diskutētu par tām aktuālajiem jautājumiem un plānošanas reģionu turpmāko attīstību.
 
Ministrs R.Naudiņš informēja klātesošs par aktualitātēm, īpaši akcentējot aktīvo darbu pie Eiropas Savienības fondu finansējuma vajadzību apzināšanas pašvaldībās, lai ES fondu un finanšu instrumentu līdzekļi tiktu izmantoti maksimāli efektīvi.  Ministrs uzsvēra, ka Eiropas Savienības finansējums,  vispirms būtu jāvirza uzņēmējdarbības atbalstam un veicināšanai, kas kalpotu kā būtisks priekšnoteikums Latvijas reģionu turpmākai attīstībai.
 
Pirms uzklausīt interesējošos jautājumus, parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis prezentēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānotās ES fondu investīcijas 2014.-2020.gada plānošanas periodā - vides, reģionālās attīstības, IKT un pārrobežu sadarbības jomās, aicinot pašvaldībām identificēt savas vajadzības, lai kopīgi ar ministrijas speciālistiem strādātu pie atbalsta programmu kritēriju izstrādes.
 
Turpinājumā notika diskusija par pašvaldībām aktuālajiem jautājumiem, kas skar ne tikai ES fondus. Asu kritiku ministrijai nācās uzklausīt no piekrastes un mazo novadu pašvaldību pārstāvjiem, ne tikai par likvidēto piekrastes pašvaldību atbalsta programmu, bet arī par liegto iespēju turpmāk apdzīvotajām vietām zem 2000 iedzīvotājiem saņemt atbalstu ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai, norādot, ka arī nesakārtota ūdenssaimniecība ir viens no uzņēmējdarbību kavējošiem faktoriem pašvaldībās.
 
Sēdes laikā pašvaldību vadītāji rosināja ministru veikt izmaiņas šobrīd spēkā esošajos 08.06.2010. MK noteikumos Nr. 515, kas ierobežo pašvaldību iespējas iznomāt telpas uzņēmējiem, kas arī būtu kā viens no priekšnoteikumiem uzņēmējdarbības veicināšanai reģionā. Kontekstā ar uzņēmējdarbību traucējošajiem faktoriem, izskanēja arī pretenzijas par īsi pirms projektu iesniegšanas termiņa veiktajām izmaiņām nolikumā atbalsta saņemšanas nosacījumos publisko interneta pieejas punktu attīstībai, liedzot vai būtiski ierobežojot dalības iespējas mazajām pašvaldībām. Pašvaldības pārstāvji aicināja grozīt MK noteikumus, kas ļautu pašvaldībām pašām veikt trokšņu un smaku mērījumus, jo šobrīd Latvijā to veic tikai trīs firmas, kas nenodrošina kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un tiek sadārdzinātas pakalpojuma izmaksas.
 
Uzklausot pašvaldību problēmas un vajadzības, ministrijas pārstāvji apstiprināja, ka tās tiks piefiksētas un apzinātas, lai nākamajā plānošanas periodā varētu tikt veiktas iespējamās korekcijas, tajā pašā laikā aicinot aktīvi sniegt priekšlikumus un problēmu aprakstus ministrijā, veicinot arī tūlītēju risinājuma meklēšanu.
 
Sēdes turpinājumā VARAM ministrijas pārstāvji sniedza savu redzējumu par turpmākajiem iespējamajiem plānošanas reģionu darbības virzieniem un modeļiem plānošanas reģionu darbības pilnveidošanai, uzsverot plānošanas reģiona nozīmīgo lomu.
 
Administrācijas vadītājs K.Godiņš aicināja ministriju izvērtēt iespējas pārdēvēt  plānošanas reģionus, no nosaukuma izņemot ārā vārdu "plānošana", jo to funkcijas ir plašākas, kā arī akcentēja, ka ir nepieciešams pievērt uzmanību plānošanas reģiona robežu atbilstībai ar citu ministriju un jomu teritoriālo iedalījumu. Pastāvot nesakritībām, rodas grūtības ne tikai ar precīzu statistikas datu iegūšanu, bet arī rada neskaidrības par finansējumu sadalījumu starp reģioniem, jo, piemēram, skatot ceļu infrastruktūras pilnveidošanas programmas, uz Kurzemes reģionu tiek attiecināti arī tādi ceļu posmi, kuri pēc plānošanas reģionu robežām atrodas Zemgales plānošanas reģionā. Līdzīga situācija ir vērojama Kultūras, Ekonomikas un citu ministriju teritoriju sadalījumā. Tika uzsvērta nepieciešamība stiprināt reģionus ar papildus funkcijām, kā arī nodrošinot reģionu lomu finanšu instrumentu piesaistē pašvaldībām un reģionam kopumā.
 
Sēdes noslēgumā Attīstības padomes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš izteica pateicību ministram Romānam Naudiņam un ministrijas pārstāvjiem par dalību sēdē un sniegto informāciju.
 
Nākamā Attīstības padomes sēde paredzēta 2014.gada augustā.

 
Papildus informācijai: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492, fakss 67331285
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv