Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Maijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2014-04-01
 
 
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS NOSLĒDZ INDIVIDUĀLO VIZĪŠU CIKLU PAŠVALDĪBĀS 

Marta beigās apmeklējot Kuldīgas novada, Ventspils pilsētas, Ventspils un Dundagas novada pašvaldības, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas pārstāvji noslēdza individuālo vizīšu ciklu pašvaldībās.
 
Vizīšu laikā pašvaldību vadītājiem, deputātiem un attiecīgo nozaru speciālistiem  Administrācijas vadītājs K.Godiņš un KPR Projektu nodaļas vadītāja A.Petkēvica prezentēja aktualizēto, 2012.-2013.gadā sagatavoto reģionālo projektu ideju sarakstu, Plānošanas nodaļas vadītāja D.Strazdiņa informēja par reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu, savukārt Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja V.Brūdere iepazīstināja ar izmaiņām Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā.
 
Pašvaldībās, izejot no 2012.-2013.gadā organizētā „Reģionālo ideju foruma” izveidotā reģionālo projektu ideju saraksta, tika identificētas prioritātes, kā arī izkristalizējās sadarbības formāts, lai, piesaistot finansējumu no Eiropas Teritoriālās sadarbības programmām, varētu tikt risinātas pašvaldību norādītās aktuālās jomas un nozares.
 
Par individuālo vizīšu cikla produktivitāti un primārā mērķa sasniegšanu liecina vairāk kā piecpadsmit  iezīmējušās reģionāla līmeņa projektu tēmas, kas ļauj jau konstruktīvāk orientēties uz tām sadarbības programmām un mērķiem, kuriem varētu tikt gūts atbalsts. Šobrīd Kurzemes plānošanas reģiona atbildīgie speciālisti iesākuši pieejamā finansējuma un potenciālo partneru apzināšanu, lai varētu sākt gatavot projektu pieteikumu iesniegšanu pirmajā uzsaukumā, kas paredzēts gada nogalē.
 
Lielākais vairākums apmeklēto pašvaldību uzsvēra esošo labo sadarbību ar Kurzemes plānošanas reģionu pārrobežu programmu projektu īstenošanā un izteica ieinteresētību un gatavību iesaistīties reģiona iniciētajos un vadītajos projektos.
 
Papildus šajās vizītēs bija iespēja uzrunāt pašvaldību speciālistus attīstības plānošanas jomā, lai informētu par decembrī uzsākto Norvēģu finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ieviešanu, kura ietvaros tiek izstrādāta KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020.gadam. D.Strazdiņa vizīšu laikā ne tikai akcentēja reģionāla līmeņa attīstības plānošanas procesa izstrādes gaitu un aktivitātes, bet arī saņēma pašvaldību apstiprinājumu par aktīvu līdzdarbošanos visā attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā.
 
Ne mazāk būtisks jautājums, kas tika apskatīts individuālo vizīšu ietvaros, bija par izmaiņām sabiedriskā transporta jomā. KPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja V.Brūdere ne tikai informēja par izmaiņām Sabiedriskā transporta likumā, kuras paredz sabiedriskā transporta organizēšanu reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīklā nodošanu jaunizveidotās Sabiedriskā transporta padomes un VSIA „Autotransporta direkcija” rokās, bet arī  kopā ar pašvaldību pārstāvjiem detalizētāk apskatīja katras konkrētās pašvaldības situāciju sabiedriskā transporta jomā un vienojās par turpmākām darbībām pakalpojumu uzlabošanā.
 
Noslēdzot individuālo vizīšu ciklu pašvaldībās, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs
Kristiāns Godiņš atzina: „Esmu ļoti priecīgs par pašvaldību vizītēm. Tas, manuprāt, ir bijis labs formāts, lai ne tikai identificētu jaunas sadarbības projektu idejas, bet arī precīzāk uzzinātu pašvaldību plānus un ieceres nākamajam (2014. – 2020.g.) plānošanas periodam. Vēlos pateikties visām pašvaldībām par viesmīlīgo uzņemšanu un izrādīto vēlmi un interesi sadarboties ar plānošanas reģioniem. Tālāk tiks veikts darbs pie projektu ideju koncepciju izstrādes, kas būs labs pamats tālākām sarunām arī ar citu valstu potenciālajiem sadarbības partneriem. Priecājos, ka esošajā 2007.-2013.g. plānošanas periodā, 3.mērķa ietvaros ir piesaistīts salīdzinoši liels finansējums un sadarbībā ar pašvaldībām īstenoti daudzi projekti. Ceram šādu sadarbību turpināt arī nākamajā plānošanas periodā!”
 
Viesojoties pēdējā Kurzemes reģiona pašvaldībā un aizverot reģionālo projektu ideju sarakstu, Projektu nodaļas vadītāja A.Petkēvica rezumē:„38 lapās lielā piezīmju kladē piefiksētas visas pašvaldību sarunās izteiktās problēmas, vajadzības, idejas - piezemētas un spārnotas. Ļoti ceru, ka par vairākiem projektiem, kas tiks ieviesti un rezultātus baudīsim pēc 5-6 gadiem, varēs sacīt, ka idejas par tiem radās tieši šajās vizītēs. Kurzemi pazīstu labi no tūrisma viedokļa, bet tagad vēl labāk zinu Kurzemes ļaudis, protams, tā ir pa visam cita strādāšana, ja sadarbības partneris - tur  - otrā pusē ekrānam vai tālruņa otrā galā ir satikts vaigā un personiski pazīstams, tas noteikti palīdz mūsu steidzīgajā laikā strādāt un sadarboties Kurzemē tā, ka nevis  „vakar vajadzēja” , bet teikt „rīt vajadzēs”, tāpēc šodien pie tā strādājam. Paldies par kurzemnieku sirsnību, optimismu un enerģiju, tie bija gluži kā vitamīni pavasarī! „
 
Plānošanas nodaļas vadītāja D.Strazdiņa atzīst individuālo vizīšu praktisko nozīmi: Tikšanās un pašvaldību informēšana klātienē par reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes procesa virzību, plānotajām pašvaldību iesaistes metodēm un pašvaldību iespēju līdzdarboties visā  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes procesa laikā, deva iespēju nodibināt tiešus kontaktus ar pašvaldību pārstāvjiem, kas ir nozīmīgi veiksmīgai sadarbībai  pie reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādes”.
 
Tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem un apskatot katras konkrētās pašvaldības situāciju sabiedriskā transporta jomā, KPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja V. Brūdere secina:„Ja būs pasažieri, būs arī transports! Šobrīd netiek prognozēta neviena vietējā maršruta slēgšana, bet gan vairāku jaunu atvēršana, kas uzlabos vietējos pārvadājumus. Aktuālākais šobrīd ir vairāku pašvaldību izteiktā vēlme atsevišķos maršrutos veikt arī skolēnu pārvadājumus ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusiem. Sakarā ar to VSIA „Autotransporta direkcija” veic informācijas apkopojumu un analīzi  par skolēnu maršrutiem un to iespējamo pārklāšanos ar sabiedriskā transporta maršrutiem.
Šādu vizīšu lielākais ieguvums ir iespēja klātienē tikties ar pašvaldību pārstāvjiem un iegūt informāciju par esošo situāciju un nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī izskaidrot jauno kārtību, kādā turpmāk tiks organizēta sabiedriskā transporta funkcija”.
 
Cerot uz produktīvu sadarbību, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji izsaka pateicību visām pašvaldībām par atsaucību un viesmīlīgo uzņemšanu!
 
Noslēdzot individuālo vizīšu ciklu pašvaldībās, KPR pārstāvji ir plānojuši apmeklēt arī tās iestādes un nevalstiskās organizācijas, kuru konsultācijas un iesaistīšanās projektos kā partneriem būtu nozīmīgas un lietderīgas.
Tā marta beigās tika apmeklēts Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas Slīteres birojs, kur tiekoties ar speciālistiem tika diskutēts par veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumiem.  Abas puses vienojās par kopīgu sadarbību projektos.
 
Plašāka informācija par apmeklētajām pašvaldībām ir atrodama KPR mājas lapā:
http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Informacija_medijiem
http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Publicitate
 
Papildus informācijai: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492, fakss 67331285
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
 www.kurzemesregions.lv