Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Maijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2014-02-07

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS TURPINA VIZĪTES PAŠVALDĪBĀS
 
Turpinot uzsāktās individuālas vizītes pašvaldībās, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas pārstāvji 04.februārī apmeklēja Liepājas pilsētas pašvaldību, Nīcas un Rucavas novada pašvaldības, savukārt 05.februārī Grobiņas, Durbes, Priekules un Vaiņodes novada pašvaldības.

Tiekoties ar pašvaldību vadītājiem, deputātiem un attiecīgo nozaru speciālistiem, Attīstības padomes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un KPR Administrācijas vadītājs K.Godiņš iepazīstināja ar vizīšu darba kārtību.

Administrācijas vadītājs K.Godiņš un KPR Projektu nodaļas vadītāja A.Petkēvica prezentēja aktualizēto, 2012.-2013.gadā sagatavoto reģionālo projektu sarakstu. Diskusijās pašvaldības norādīja uz tām aktuālajām projektu jomām un risināmajām problēmām, kuras būtu iespējams risināt, piesaistot finansējumu no Eiropas Teritoriālās sadarbības programmām.

Liepājas pilsētas pašvaldība, iepazīstoties ar piedāvāto projektu ideju sarakstu, akcentēja nepieciešamību rast atbalstu to problēmu risināšanai, kurām nav pieejams finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem, tas ietver dažādus pasākumus degradēto teritoriju sakārtošanai, tūrisma potenciāla attīstīšanai un izmantošanai, un vides piesārņojuma risku mazināšanai u.c.  Liepāja uzsvēra esošo labo sadarbību ar Kurzemes plānošanas reģionu pārrobežu programmu projektu īstenošanā un izteica ieinteresētību un gatavību iesaistīties reģiona iniciētajos un vadītajos projektos.

Nīcas novada pašvaldības pārstāvji, apskatot un analizējot Kurzemes plānošanas reģiona stratēģisko projektu tēmas, konstruktīvi norādīja uz pašvaldības prioritātēm un izteica redzējumu, kādos projektos būtu ieinteresēti piedalīties, gan patstāvīgi, gan kopīgi ar citām pašvaldībām, lai risinātu novada problēmjautājumus.

Rucavas novada dome iepazīstināja ar interesanti sagatavoto prezentāciju par esošo situāciju un tuvākas un tālākas nākotnes plāniem novada attīstībā, un kopā ar reģiona pārstāvjiem tika meklētas iespējas un apzināti iespējamie finanšu avoti mērķu sasniegšanai.  

Priekules un Vaiņodes novada pašvaldības, pārskatot stratēģisko projektu tēmas, uzsvēra pierobežu problēmu risināšanas nozīmību, jo īpaši akcentējot, ka Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldībām atbalsts no struktūrfondiem un valsts budžeta programmām ir salīdzinoši mazāks kā citām pašvaldībām.

Grobiņas novada pašvaldībā tika diskutēts par kopīgiem nākotnes projektiem, kas vēlreiz apstiprina pašvaldību pozitīvo attieksmi sadarbībai ar Kurzemes plānošanas reģionu kopīgos projektos, jo tas uzlabo pašvaldību iespējas piesaistīt papildus finansējumu un saņemt atbalstu projektu īstenošanā.

Durbes novada pašvaldībā, kā arī pārējās apmeklētajās pašvaldībās, tika izrādīta interese par mājražotāju kooperatīvu izvedi, kas nākotnē ļautu kļūt par iespējamiem sadarbības partneriem reģionālajos projektos. Būtiska uzmanība tika veltīta arī uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem un drošības jautājumiem, kas jo īpaši prioritāri ir pierobežas pašvaldībām.

Vizīšu laikā KPR Plānošanas nodaļas vadītāja D.Strazdiņa informēja par KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu, kā arī sniedza informāciju par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes procesa virzību, kas ir ne mazāk būtisks jautājums. Uzklausot sniegto informāciju, pašvaldības apņēmās izskatīt un izvērtēt savas iespējas līdzdarboties visā KPR Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā.

KPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja V.Brūdere kopā ar pašvaldību pārstāvjiem detalizētāk apskatīja katras konkrētās pašvaldības situāciju sabiedriskā transporta jomā un vienojās par turpmākām darbībām pakalpojumu uzlabošanā. Tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par līdz šim paveikto sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšanā.

Nākamās vizītes paredzētas 18.februārī Saldus, Skrundas un Brocēnu novada pašvaldības.
 
Papildus informācijai:
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492, fakss 67331285
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
 www.kurzemesregions.lv