Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Maijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2013-11-05
VALDĪBA SAMAZINA PLĀNOŠANAS REĢIONA BUDŽETU
 
Pretēji šīs valdības deklarācijā paustajam, ka ir jāstiprina reģionālais līmenis Latvijā un ir jādeleģē papildus funkcijas plānošanas reģioniem, reģioni jau sesto gadu pēc kārtas saskaras ar budžeta samazinājumu. Salīdzinot ar 2008.gada budžetu tas ir samazināts vairāk kā par 63%, būtiski apgrūtinot plānošanas reģionu darbību un uzņemto saistību izpildi. 2013.gada 4.novembrī Saeimā tika skatīti iesniegtie priekšlikumi 2014.gada valsts budžetam. Kā viens no priekšlikumiem bija par papildus budžeta piešķiršanu plānošanas reģioniem (katram 60 000 Ls apmērā), kas ir nepieciešams, lai varētu pilnvērtīgi īstenot likumā paredzētās funkcijas.

Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš, kurš piedalījās minētājā Saeimas apakškomisijas sēdē, pauž nožēlu, ka šis priekšlikums netika atbalstīts, norādot, ka šobrīd netiek runāts par papildus budžetu piešķiršanu, kādu papildus ieceru īstenošanai, bet gan tas ir nepieciešams, lai plānošanas reģioni varētu nodrošināt uzņemto saistību izpildi un atjaunot novecojušo tehnisko bāzi, kas tika iegādā 2006.gadā un šobrīd ir novecojusi un apdraud kvalitatīvu un nepārtrauktu darbu. Finansējums ir nepieciešams ieviesto projektu rezultātu uzturēšanai, kā arī uzņemto saistību izpildei un sadarbības ar uzraugošo institūciju nodrošināšanai (partneru atskaišu precizēšana un atkārtota pārbaude, konsolidēto atskaišu precizēšana, skaidrojumi un ziņojumi 1. un 2.līmeņa kontrolei, projekta dokumentācijas arhivēšana u.c. aktivitātes). Esošā projektu ieviešanas sistēma neparedz finansējumu iepriekšminētajām darbībām pēc projekta ieviešanas beigu datuma, līdz ar to visas darbības rada papildus slogu iestādes budžetam.

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa uzsver, ka plānošanas reģioni ir svarīgi vietējām pašvaldībām - kopīgu attīstības un infrastruktūras projektu īstenošanai, kopīgai plānošanai, kā arī savstarpējai komunikācijai un diskusijai ar ministrijām par ES fondiem un citiem jautājumiem.

2013.gada 6.novembrī notiks kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, kurā kā viens no jautājumiem tiks skatīts jautājums par pašvaldību dotāciju plānošanas reģioniem 2014.gadam.

Līdzās nākamā gada valsts budžetam, tik pat nozīmīgs ir jautājums par gatavošanos nākamā plānošanas perioda (2014.-2020.g.) uzsākšanai, tāpēc uz padomes sēdēm tiek aicināti pārstāvji no ministrijām, lai sniegtu informāciju par plānoto atbalstu nākamajā periodā.  Uz 6.novembra sēdi reģions ir aicinājis LR Zemkopības ministrijas pārstāvi, lai uzklausītu informāciju par plānoto atbalstu no Lauku atbalsta programmas pašvaldību vietējas nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai, iezīmējot tam finansējumu 89 milj. Ls apmērā. Zemkopības ministrijas plānotā aktivitāte ir izraisījusi lielu interesi un tai pašā laikā neskaidrību par nosacījumiem un kārtību finansējuma piešķiršanai un vietējiem pašvaldību ceļiem.

Sēdē piedalīsies arī LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, kas sniegs informāciju par tās pārziņā esošajām aktivitātēm un atbalsta jomām nākamajā plānošanas periodā, kā arī plānota diskusija ar pašvaldību vadītājiem par pašvaldību sistēmu attīstības virzieniem un pašvaldību darbībai būtiskiem jautājumiem.

Sēdē tiks uzklausīta Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja sniegta informācija par realizēto projektu „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, kura ietvaros ir izveidota atbalsta sistēma sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem no 7 gadu vecuma līdz 25 gadiem, kas nodrošina izglītojamo, kam ir augsts risks neturpināt izglītību vispārizglītojošā skolā, neiegūt apliecību par pamatizglītību un atestātu par vidējo izglītību, sekmīgu iekļaušanos vispārējās izglītības sistēmā un savlaicīgu pamata zināšanu, pamata prasmju un pamata iemaņu apguvi

Plašāku informāciju par sēdi un tās darba kārtību var atrast reģiona mājas lapā: http://www.kurzemesregions.lv , vai arī sazinoties ar mums personīgi.
 
Papildus informācijai:
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492, fakss 67331285
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
 www.kurzemesregions.lv